Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych

Podstawa prawna:

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr. 237 poz. 1412),
 2. ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257).

Kto załatwia sprawę:

 1. Biuro Kadrowo-Organizacyjne, Oddział Archiwum,
  85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3,
  tel. 52 349-73-03.
  Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B, parter, pokój 4),
 2. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów,
  Punkt Obsługi Klienta - archiwum zakładowe,
  87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21,
  tel. 56 611-51-71, 611-51-74
 3. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów,
  Punkt Obsługi Klienta - archiwum zakładowe,
  87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, parter, pok. 1
  tel. 54 231-44-11

Jakie dokumenty należy złożyć:

wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

w terminie miesiąca od chwili złożenia wniosku - art. 35 K.p.a.

Czy i gdzie można się odwołać:

na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a., bądź niezawiadomienie o przyczynach zwłoki służy zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. przed złożeniem wniosku można pod numerem telefonu 052 34 97 303, uzyskać informacje o miejscu przechowywania dokumentów danego przedsiębiorstwa.
 2. W celu ułatwienia odnalezienia dokumentów, do wniosku należy dołączyć kserokopie umowy o pracę, świadectwa pracy, angaży, itp.
 3. Wzór wniosku oraz wykaz przedsiębiorstw, których akta są przechowywane w archiwum zakładowym można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl
  1. DOCwzór wniosku (56,50KB)
  2. DOCwykaz przedsiębiorstw (66,00KB)