Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 ze zm.) "organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej".

 

Obowiązek uzgodnienia trasy spoczywa na organizatorze wydarzenia o charakterze religijnym.

Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom organizacyjnym, a przede wszystkim konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom pielgrzymek, wojewodowie, na wniosek parafii, mogą pełnić funkcję koordynującą w zakresie uzgodnienia trasy pielgrzymki z odpowiednimi organami samorządowymi oraz podmiotami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej.

 

Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki.
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przedmiotową procedurę koordynuje Wydział Infrastruktury i Rolnictwa (ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, piętro XI, tel. 52 34 97 489, e-mail: ).

 

Ze względu na czasochłonność procedury, dla pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa, wnioski należy składać w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy, zaś dla dłuższych - 50 dni. W przypadku pielgrzymek organizowanych bez ww. wymaganego wyprzedzenia czasowego dla złożenia wniosku, organizator pielgrzymki powinien samodzielnie dokonać uzgodnień z zarządcami dróg oraz policją.

 

Wniosek w sprawie uzgodnienia trasy pielgrzymki należy złożyć na formularzu (DOCdo pobrania (42,00KB))
i załączyć do niego mapę poglądową z zaznaczoną trasą pielgrzymki.

 

UWAGA – Wojewodowie nie koordynują uzgodnień tras pielgrzymek o zasięgu lokalnym, odbywających się na obszarze gminy (gmin) i nie przekraczających swym zasięgiem granic powiatu. W takim przypadku, organizator powinien samodzielnie dokonać uzgodnień, bezpośrednio z organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych w ramach gminy lub powiatu oraz policją.