Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Paszport tymczasowy/drugi paszport

Paszport tymczasowy w kraju

Paszport tymczasowy wydaje się w nagłych przypadkach:

  • na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • związanych z chorobą,
  • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, w sytuacji nagłego wyjazdu rodzica/opiekuna związanego z prowadzoną działalnością zawodową;

Należy przedłożyć dokumenty potwierdzających wystąpienie nagłych okoliczności, o których mowa powyżej.

Paszport tymczasowy wydaje się również osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Opłata z wydanie paszportu tymczasowego - 30 zł

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez

365  dni od daty jego wydania.

Przesłanki dysponowania dwoma ważnymi dokumentami paszportowymi - drugi paszport – art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Tej samej osobie może zostać wydany drugi paszport w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:

  • względami ochrony jej życia i zdrowia,
  • poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,
  • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,
  • względami bezpieczeństwa państwa

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności.

Opłata za wydanie drugiego paszportu – 280 zł

Drugi paszport jest ważny przez 3 lata od jego wydania.