Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty paszportowe i konta

OPŁATY PASZPORTOWE

 

Wysokość opłaty:

OPŁATY PASZPORTOWE

15 zł

Paszport dla dzieci do 13 roku życia posiadających ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

30 zł

Paszport dla dzieci do 13 roku życia.

 

Paszport tymczasowy wydawany w udokumentowanych przypadkach:

 

-osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,                       na powrót do miejsca stałego pobytu,

-osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,                                        w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

-osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,                                        w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

-osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,                      a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

35 zł

Paszport dla osób od 13 do 25 roku życia posiadających ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

70 zł

-Paszport dla uczniów od 13 do 18 roku życia.

-Paszport dla studentów, emerytów, rencistów, kombatantów, osób niepełnosprawnych, do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zniżki.

-Paszport dla współmałżonków emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu po przedłożeniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ZUS i legitymacji emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej.

-Paszport dla osób powyżej 25 roku życia posiadających ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

140 zł

Paszport dla osób od 18 do 70 roku życia bez uprawnień do ulgi.

bez opłaty

Paszport dla osób, które ukończyły 70 lat.

podwyższona o 200 %

Paszport dla osób, których ważny paszport został utracony lub zniszczony.

 

KONTO

 

Wpłaty można dokonać:

 1. kartą płatniczą - u pracownika punktu paszportowego w momencie składania wniosku,
 2. na konto - Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Okręgowy Odział NBP Bydgoszcz, 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000,                                  tytułem – „opłata paszportowa – imię i nazwisko”

 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 1. osób, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat,
 2. osób  przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 3. osób, które złożyły wniosek o wydanie paszportu z powodu jego wady technicznej,
 4. żołnierzy niezawodowych, wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

Opłatę paszportową obniża się w przypadku ubiegania się o wydanie nowego paszportu przed upływem ważności dotychczas posiadanego na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 1. zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu,
 2. zmiany wyglądu, która może utrudnić ustalenie tożsamości,
 3. braku miejsca na umieszczenie w paszporcie stempli, wiz i pieczęci.

Opłatę obniżoną ustala się odejmując się od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku 1/10 część opłaty za każdy pełny rok (lub 1/5 części opłaty w przypadku paszportu z terminem ważności 5 lat), pozostający do upływu ważności obecnego paszportu

 

UWAGA:

 1. opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
 2. Ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej za wydanie paszportu przysługuje:

- uczniom i studentom,

- osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,

- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,

- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

- kombatantom i innym osobom, o których mowa w art. 8 § 3 ustawy o dokumentach paszportowych.

 1. Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

Ulga 75%
15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia
35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia ( w przypadku młodzieży uczącej się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej)

Ulga 50%
70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Uprawnienie do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny. Ulga przysługuje wszystkim posiadaczom ważnych Kart Dużej Rodziny – także tych wydanych od czerwca 2014 r. w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie