Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych

Podstawa prawna:

  1. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36 z późniejszymi zm.),
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 40, poz. 230),

Kto załatwia sprawę:

Oddział Komunikacji i Infrastruktury w Wydziale Infrastruktury,
tel. 052 34 97 488,
ul. Konarskiego 1-3, XIII p., pok. 133

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

  1. Książeczka oszczędnościowa – mieszkaniowa systematycznego oszczędzania zarejestrowana w WZSM.
  2. Dowód tożsamości.

Opłata:
nie wnosi się opłaty,

Kiedy będzie załatwiona sprawa:

  1. Niezwłocznie - jeżeli klient zarejestrowany jest na liście kandydatów na członków spółdzielni mieszkaniowych.
  2. Osoba nie spełniająca powyższego warunku kierowana jest do odpowiedniej spółdzielni mieszkaniowej, w której zarejestrowana jest jako członek.

Ponadto warto wiedzieć:

  1. Osoba będąca właścicielem książeczki mieszkaniowej może zgłosić się osobiście lub upoważnić inną pełnoletnią osobę na piśmie do odbioru zaświadczenia.
  2. Premia gwarancyjna przysługuje właścicielom książeczek mieszkaniowych, będących kandydatami na członków spółdzielni i członkami spółdzielni.
  3. Właściciele książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990 r. mogą realizować swoje prawa na podstawie Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. 2013 r. poz. 763 - jednolity tekst)