Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

EDYCJA 2022

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD PDFzałącznik

PDFStanowisko Wojewody do ogłoszenia o naborze 1/2021/RFRD
 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 • wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budowa/rozbudowa/przebudowa XLSXwzór wniosku
 • wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont XLSXwzór wniosku
 • ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2021 r. poz. 1122) PDFzałącznik

 

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór wniosków na rok 2022 nr 1/2021/RFRD) PDFzałącznik

Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zaliczenia drogi objętej inwestycją do odpowiedniej kategorii drogi publicznej DOCXzałącznik

WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych PDFzałącznik

WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych PDFzałącznik

 

EDYCJA 2021

Informacja o obowiązku podejmowania działań informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań z państwowych funduszy celowych (obowiązuje od 25 czerwca 2021 r.):

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953) PDF[załącznik]

Działania informacyjne – link do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik]

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

-  Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych DOC[załącznik]

-  WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych PDF[załącznik]

-  WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych PDF[załącznik]

-  Kryteria oceny wniosków 2/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik]

-  Szczegółowe zasady naboru wniosków 2/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik]

-  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zaliczenia drogi objętej inwestycją do odpowiedniej kategorii drogi publicznej DOCX[załącznik]

- Wzór wniosku  o dofinansowanie XLSX[załącznik]

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 2/2021/RFRD/BPDP (nabór uzupełniający) – edycja na rok 2021

Zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady Ministrów PDF[załącznik]            

Lista zadań rekomendowanych na 2021 rok XLSX[załącznik]
                       

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Komunikat nr 2 do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP w sprawie zmiany poziomów dofinansowania wskazanych w komunikacie do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP oraz ustalenia nowych poziomów dofinansowania  PDF[załącznik]

Komunikat do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP w sprawie ustalenia poziomów dofinansowania  PDF[załącznik]


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik]

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych DOC[załącznik]

dodatkowe odnośniki:

PDFKryteria oceny wniosków RFRD_BPdP_2021_ver.2.pdf
PDFSzczegółowe zasady naboru wniosków RFRD_BPdP_2021.pdf
PDFINSTRUKCJA - WZÓR WNIOSKU BPDP_RFRD.pdf
XLSXwzór wniosku BPDP.xlsx
 

- WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych PDF[załącznik]

-  WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych PDF[załącznik]

- ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg PDF[załącznik]

 

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 1/2021/RFRD/BPDP

Lista zadań rekomendowanych na rok 2021 – przejścia dla pieszych (nabór 1/2021/RFRD/BPDP) XLSXZatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógNa podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rok 2021) – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 1/2020/FDS


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2020/FDS PDFzałącznik


Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa/rozbudowa/przebudowa [załącznik]
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – remont [załącznik]
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania DOCXzałącznik
- Kryteria oceny oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór wniosków na rok 2021 nr 1/2020/FDS) PDFzałącznik

Informacja dotycząca zasad kwalifikowalności kosztów przygotowania dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych PDFzałącznik
 


EDYCJA 2020

PDFZatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 2/2020/FDS (uzupełniający nabór wniosków w ramach środków dostępnych w roku 2020)
 

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2020/FDS PDFzałącznik

Komunikat z dnia 23 listopada 2020 r. dotyczący wysokości środków z FDS oraz ich podziału pomiędzy zadania gminne i powiatowe PDFzałącznik


Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa (rozbudowa) / przebudowa / remont
- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) PDFzałącznik
- Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór wniosków na rok 2020 nr 2/2020/FDS PDFzałącznik
 -załącznik do kryteriów oceny wniosków PDFzałącznik

Wytyczne Ministra Infrastruktury dotyczące informowania o źródle finansowania - Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych (obowiązują od dnia 18.06.2020 r. do dnia 24 czerwca 2021 r . DOCXzałącznik

Link do strony Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

PDFWytyczne w zakresie tablic informacyjnych dla zadań dofinansowanych z FDS w województwie kujawsko - pomorskim - nieaktualne - obowiązywały do dnia 17.06.2020 r.
wzór wniosku o rozliczenie płatności w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór nr 2/2019/FDS - edycja 2020 r.): 
- DOCXwniosek o rozliczenie płatności,
- informacja finansowa dotycząca rozliczenia oraz źródeł finansowania, stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie płatności w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie
Nabór 2/2019/FDS

 

LISTA ZMIENIONA NR 7 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik
LISTA ZMIENIONA NR 6 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik
LISTA ZMIENIONA NR 5 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik
LISTA ZMIENIONA NR 4 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSzałącznik
LISTA ZMIENIONA NR 3 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik
LISTA ZMIENIONA NR 2 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik
LISTA ZMIENIONA NR 1 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSzałacznik

Lista zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów PDFzałącznik
Lista zatwierdzona - podsumowanie  PDFzałącznik
Lista podstawowa zadań powiatowych PDFzałącznik
Lista podstawowa zadań gminnych PDFzałącznik
Lista rezerwowa zadań powiatowych PDFzałącznik
Lista rezerwowa zadań gminnych PDFzałącznik
 

Lista zadań 2020 – informacja o pracownikach prowadzących projekty XLSzałącznik


Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2019/FDS PDFzałącznik

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa/ rozbudowa/przebudowa
XLSXzałącznik
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – remont XLSXzałącznik
- Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku PDFzałącznik
- Ustawa z  dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.) PDFzałącznik
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy, remontu drogi   powiatowej lub drogi gminnej. DOCXzałącznnik
- Kryteria oceny oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór wniosków na rok 2020 nr 2/2019/FDS PDFzałączik

Komunikat do ogłoszenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2019/FDS  PDFzałącznik
 


 EDYCJA 2019

Lista zmieniona nr 1 zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie Nabór 1/2019/FDS

Lista zmieniona nr 1 PDFzałącznik
 

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie
Nabór 1/2019/FDS


Lista zatwierdzona - podsumowanie PDFzałącznik
Lista podstawowa zadań powiatowych PDFzałącznik
Lista podstawowa zadań gminnych PDFzałącznik
Lista rezerwowa zadań powiatowych PDFzałącznik
Lista rezerwowa zadań gminnych PDFzałącznik
 

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień, odpowiedzi na pytania lub innych form pomocy dotyczących zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych zapraszamy do kontaktów roboczych z pracownikami Oddziału Rozwoju Regionalnego i Kontroli w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa.
XLSLista zadań – informacja o pracownikach prowadzących projekt

DOCWzór tablicy informacyjnej

DOCOświadczenie dot. podatku VAT (przykład)
 

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków PDFzałącznik

KOMUNIKAT do ogłoszenia o naborze wniosków dotyczący ostateczności decyzji PDFzałącznik
Zestawienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowane w oparciu o zasady sformułowane w art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych XLSzałącznik
Pytania – odpowiedzi dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych (szkolenie w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 4 kwietnia 2019 r.  DOCXzałącznik

Załączniki do ogłoszenia o naborze :

 • wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - budowa/rozbudowa/przebudowa (WZOR wniosku FDS_BP) XLSzałącznik
 • wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – remont (WZOR wniosku FDS_R) XLSzałącznik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy, remontu drogi powiatowej lub drogi gminnej. DOCzałącznik

 

 • Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, PDFzałącznik

 

 • Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku, PDFzałącznik

 

 • Ustawa z  dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.), PDFzałącznik
 • Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków,  DOCzałącznik
 • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia o naborze wniosków w ramach FDS, PDFzałącznik
   

PDFZatwierdzona lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych