Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim


Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz  Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

PDFLista ostateczna (322,98KB)

Nabór wniosków o dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza gminy i powiaty województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Program umożliwia dofinansowanie inwestycji w drogi lokalne. Na wsparcie  zadań w ramach Programu w roku 2018 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma z budżetu państwa 30,5 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu, w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej mogą być składane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 15 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

W odniesieniu do wersji elektronicznej wniosku, dopuszcza się możliwość przesłania za pośrednictwem e-PUAP, poczty elektronicznej na adres: (wnioski w wersji papierowej i elektronicznej muszą być tożsame). 

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonego naboru można uzyskać w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Z uwagi na fakt, iż 15 kwietnia br. jest dniem wolnym od pracy, rozpatrzeniu będą  podlegać wnioski, które wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 kwietnia br.   

Dokumenty do pobrania:

 

PDFOgłoszenie o naborze wniosków (3,72MB)
XLSXWniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu (58,79KB)
XLSXInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania (13,36KB)
XLSXZestawienie dotyczące średniego dochodu podatkowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla gmin i powiatów województwa (26,11KB)
PDFKryteria oceny wniosku o dofinansowanie (631,34KB)
DOCXKarta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (35,24KB)
PDFUchwała nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (1 018,83KB)
 

PDFLista ostateczna (322,98KB)