Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Kadrowo-Organizacyjne

Możecie nas Państwo znaleźć w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3,

tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322

Sekretariat
ul. Jagiellońska 3, pok. 38, parter
tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322
e-mail:

Zastępca Dyrektora Biura – p.o. Dyrektora Biura
Robert Hermanowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 37, parter
tel. 52 349-7358
fax 52 349-7322
e-mail:

Oddział Organizacji i Zarządzania

Kierownik

ul. Jagiellońska 3, pok. 37, parter
tel. 52 349-7358
e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 

 1. Opracowywaniem Statutu i Regulaminu Urzędu;
 2. Organizacją pracy Urzędu oraz obiegu dokumentów;
 3. Opracowywaniem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu;
 4. Systemem Zarządzania Jakością oraz Systemem Kontroli Zarządczej;
 5. Prowadzeniem Kancelarii Ogólnej oraz Punktu Obsługi Klienta.
 6. Prowadzeniem spraw związanych z realizacją świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą Komisji Socjalnej Urzędu;
 7. Szkoleniami;
 8. Sprawami związanymi z opisami, wartościowaniem i standaryzacją stanowisk w korpusie służby cywilnej;
 9. Prowadzeniem spraw dotyczących praktyk, staży oraz zajęć szkoleniowych pracowników wpisanych na listę aplikantów radcowskich.

 

Kancelaria Ogólna

pok. 4, parter, wejście od ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy,
czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00.
Kancelaria przyjmuje pisma i wnioski kierowane do Wydziałów i Biur Urzędu.

Pisma i wnioski można również składać w Punkcie Obsługi Klienta we wtorki w ramach dyżuru w godz. 16.00-18.00.

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta
ul. Konarskiego 1-3, pok. 4, parter
tel. 52 349-7720/ -7721
czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00

Dla osób uprawnionych zapewniamy tłumacza języka migowego on-line

Zajmujemy się m.in.:

 1. Udzielaniem klientom niezbędnych informacji, udostępnianiem kart objaśnień oraz zapewnianiem klientom wymaganych druków i formularzy;
 2. Potwierdzaniem, przedłużaniem ważności oraz unieważnianiem Profilu Zaufanego ePUAP;
 3. Przyjmowaniem oraz rejestracją wniosków kierowanych do archiwum zakładowego;
 4. Przyjmowaniem oraz rejestracją wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatów karnych wystawionych do końca 2015 r.;
 5. Obsługą infolinii systemu „Informacja dla Obywatela”.

Punkt Obsługi Klienta służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych w następujących dziennikach promulgacyjnych:

 1. Dziennik Ustaw* 
 2. Monitor Polski*
 3. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego*
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - w wersji elektronicznej

* udostępniane do wglądu w wersji papierowej (do 2011 r. włącznie) oraz elektronicznej

 

Oddział Archiwum

Kierownik
Patryk Borożyński
ul. Konarskiego 1-3, pok.151, I piętro 
tel. 52 349-7303
e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 1. Prowadzeniem archiwum zakładowego;
 2. Przechowywaniem zbioru akt zlikwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych;
 3. Wydawaniem zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych oraz wypisów i odpisów innych dokumentów;
 4. Udzielaniem instruktażu z zakresu archiwizacji i brakowania akt.

 

Oddział Kadr

Kierownik

ul. Jagiellońska 3, pok. 38, parter
tel. 52 349-7320
e-mail:

Zajmujemy się m.in.:

 1. Naborem do korpusu służby cywilnej;
 2. Prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu;
 3. Prowadzeniem dokumentacji dotyczącej urlopów i innych nieobecności oraz spraw dotyczących czasu pracy
 4. Prowadzeniem spraw kadrowych organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw świadczenia usług transportowych

Koordynator
Mariusz Pankau
ul. Jagiellońska 3, pok. 34, parter
tel. 52 349-7301
e-mail:

Zajmujemy się m.in. świadczeniem usług transportowych na rzecz Kierownictwa i pracowników Urzędu oraz racjonalizacją wykorzystania środków transportu Urzędu.