Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dyrektor

Katarzyna Wesołowska
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31c, III piętro, budynek B
tel. (52) 349-7240
fax (52) 349-7242
e-mail:ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I PASZPORTÓW

Kierownik
Joanna Stasiak
tel. (52) 349-7230
ul. Konarskiego 1-3, II piętro, budynek C, pok. 238.

Zajmujemy się:

- Sprawami paszportowymi:

- Sprawami obywatelskimi dotyczącymi nabycia, utraty oraz potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

- sprawami dotyczącymi repatriacji osób polskiego pochodzenia,

- sprawami dotyczącymi świadczeń pieniężnych przyznawanych posiadaczom Karty Polaka.

- sprawami z zakresu nadzoru nad ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, zmianą imion i nazwisk oraz nadzorem nad urzędami stanu cywilnego,

Informacja paszportowa: Punkt Obsługi Klienta - (52) 349-7720, (52) 349-7721; email:

Internetowa rejestracja wizyty (link https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty)

Informacja dotycząca obywatelstwa polskiego, w tym rejestracja wizyty w celu złożenia wniosku: (52) 349-7231; e-mail:

Informacja dotycząca świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, w tym rejestracja wizyty w celu złożenia wniosku: (52) 349-7223; email: ,ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Kierownik
Katarzyna Andrzejewska
ul. Konarskiego 1-3, budynek B, V piętro, pok. 51f
tel. 52 349-7348
e-mail:

Zajmujemy się rozpatrywaniem:
- wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń: na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP,
- wniosków o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
- wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej

ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU I PRACY CUDZOZIEMCÓW
 

Kierownik
Grzegorz Gwóźdź
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31 b, III piętro, budynek B
e-mail:

Zajmujemy się :

- rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terenie RP,

- rozpatrywaniem wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca na terenie RP.

Udzielanie informacji:

Infolinia dla pracodawców: w każdą środę od godz. 9:00 do 13:00 pod numerem 52 3497282

Portal informacyjny: cudzoziemiec.bydgoszcz.pl


Internetowa rejestracja wizyty (link https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz)

Informacja w sprawach rejestracji zaproszeń:

ODDZIAŁ OBSŁUGI – w tym wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi sekretarsko-biurowej

Kierownik
Ksenia Kamieniarz
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31 g, III piętro, budynek B
e-mail:

Zajmujemy się :

1) przyjmowaniem i rozpatrywaniem:
- wniosków o wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
- wniosków o zarejestrowanie pobytu lub wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa (beneficjentów Umowy o wystąpieniu)  i wydanie kart pobytu członkom ich rodzin,
- wniosków o wymianę/wydanie karty pobytu,

2) przyjmowaniem:
- wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń: na pobyt czasowy, pobyt stały i na pobyt rezydenta  długoterminowego UE na terytorium RP,
- wniosków o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
- wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (tylko w szczególnych przypadkach).

Internetowa rejestracja wizyty: https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz

Informacja w sprawach rejestracji zaproszeń:

Sprawdzenie, czy karta pobytu jest gotowa do odbioru:

Infolinia dla cudzoziemców: 52 349 7461


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TORUNIU

Kierownik
Żaneta Curlej
tel. (56) 611 5145
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

Zajmujemy się:

Sprawami pracy cudzoziemców:

- przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

Sprawami paszportowymi:
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty,
- rejestrujemy paszporty utracone i odnalezione,
- występujemy o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, w związku z ubieganiem się o polski dokument paszportowy.

Informacja paszportowa: tel. 56 611 5143, e-mail:

Internetowa rejestracja wizyty (link: https://bezkolejki.eu/kpuw_torun)


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU

Kierownik
Kinga Siciarek
tel. (54) 2314257
ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

Zajmujemy się:

Sprawami pracy cudzoziemców:
- przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,

Sprawami paszportowymi:
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty,
- rejestrujemy paszporty utracone i odnalezione,
- występujemy o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, w związku  z ubieganiem się o polski dokument paszportowy

Informacja paszportowa: tel. 54 231-42-43, e-mail:

Internetowa rejestracja wizyty (link  https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek)

 

Punkt Paszportowy w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 4626747,
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty.


Podstawy prawne działania Wydziału określają przepisy, zawarte w aktach normatywnych różnych gałęzi prawa, jednak podstawę stanowią przepisy z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Tryb szczególny postępowania określają następujące, podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z  2023 r. poz. 1302 t.j.),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 t.j.),
 3. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1988 j.t.),
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t.j.),
 5. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671. t.j.),
 6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2023 r. poz. 265 t.j.),
 7. Ustawa z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.),
 8. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053 t.j.),
 9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1966 t.j.),
 10. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1989  t.j.),
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105 t.j.),
 12. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 t.j.),
 13. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 t.j.),
 14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 t.j.).