Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Pakość, reprezentowanego przez Pana Zygmunta Groń, który został przedłożony dnia 05 października 2020 r. (uzup. dnia 16 listopada 2020 r.), decyzją Nr 78/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, gm. Pakość – Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska – Inowrocław oraz terenie kolejowym (linia kolejowa nr 206 relacji Inowrocław Rąbinek - Żnin)”, na działkach nr ewid.: 80/6, 118/1 – obręb 0011 Rybitwy, gm. Pakość.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: ) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa


Nr sprawy: WIR.I.7840.3.67.2020.MB