Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  grudnia 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 października  2020 r., znak: WST.612.1.527.2019.KMR;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 30 października 2020 r., znak: PZD 439/206/2020;
- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 12 listopada 2020 r., znak: DOP-WPGP.483.227.2020.2.PD;
- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 36/TZ/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., znak: ZKPPT.7637.466.2020 r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej dla Obiektu Radiokomunikacyjnego („OR”) LE131_Piecmorgi_124 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 29/2, obręb 0004 Białe Błota Las, gmina Jeżewo.
Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Znak sprawy:
WIR.II.746.1.43.2020.EP

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa