Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawa prawna: art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z  2022 r. poz. 2201 ze zm.


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1.    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2.    numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
3.    numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4.    wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do  wniosku należy dołączyć:

1.    program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
2.    kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;
3.    kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy - na przeprowadzenie zajęć lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
4.    dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy wydany przez rzeczoznawcę samochodowego;
5.    oświadczenie o treści zgodnej z art. 39g ust. 6 ustawy o transporcie drogowym;
6.    dowód uiszczenia opłaty.

Opłatę za wpis w wysokości 400 zł należy dokonać na niżej wymienione konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52/349-74-04

DOCRejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia (200,50KB)