Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015

Edycja 2015

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 25 września 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej, realizowane przez Gminę Sadki, Gminę Świecie oraz Gminę Śliwice.

XLSLista zmieniona nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny) (62,00KB)

 


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 25 sierpnia 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej, realizowane przez Gminę Gniewkowo, Gminę Miasto Grudziądz, Miasto Inowrocław oraz Miasto i Gminę Łasin.

XLS2015_nppdl_9_1_nppdl_lista_zmieniona_nr_3.xls (67,50KB)


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 5 sierpnia 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadanie z Ostatecznej listy rankingowej, realizowane przez Gminę Osielsko.

XLSLista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny) (59,00KB)
 


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 7 lipca 2015 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowano dodatkowo 3 zadania dotyczące dróg powiatowych (od poz. 15. do poz. 17. listy rankingowej) oraz 11 zadań dotyczących dróg gminnych (od  poz. 28. do poz. 40. listy rankingowej).

Z realizacji zadań zrezygnowało dwóch beneficjentów – Powiat Żniński oraz Gmina Książki.

Objęcie wsparciem kolejnych zadań stało się możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym
w wyniku postępowań przetargowych oraz przeniesieniu niewykorzystanej puli środków przeznaczonej dla dróg powiatowych do puli dróg gminnych (po dofinansowaniu wszystkich zadań realizowanych przez Powiaty).

XLSLista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny). (58,50KB)
 


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015. Tym samym ostatecznie zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w przyszłym roku.

Kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie programu w województwie kujawsko-pomorskim w  roku 2015 wynosi 60 210 000 zł (w tym drogi powiatowe: 30 105 000 zł , drogi gminne: 30 105 000 zł). Umożliwia to wsparcie 41 zadań - 14 dotyczących dróg powiatowych i 27 dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadanie w każdej z kategorii poniżej wnioskowanej kwoty - do wysokości przyznanego limitu środków).

XLSLista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015 (52,50KB)
 


Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2015 roku.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazło się 70 wniosków na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą blisko 95 mln zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 wynosi 60 210 000 zł i umożliwia wsparcie 14 zadań dotyczących dróg powiatowych i 27 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo). Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  przekazana została Lista  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, na której znalazły się najwyżej ocenione wnioski mieszczące się w puli środków dostępnych dla województwa. Decyzja o zatwierdzeniu Listy zakwalifikowanych wniosków zapadnie do 20 grudnia 2014 r.


Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 31 października 2014 roku wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na liście znalazło się 70 wniosków na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 94 636 457 zł. Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 pula środków w ramach Programu wynosi 60 210 000 zł. Umożliwia ona dofinansowanie pierwszych 14 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 28 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadania – 14. w kategorii drogi powiatowe i 28. w kategorii drogi gminne – częściowo).

Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – tj. do dnia 14 listopada 2014 r. (godz. 15:30), maja prawo do wniesienia zastrzeżeń (forma pisemna). Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 151, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków  o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2015, do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 aplikacji na łączną sumę dofinansowania wynoszącą 94 636 457,36 zł (drogi powiatowe: 16 wniosków na kwotę 33 435 402,48 zł;  drogi gminne: 54 wnioski na kwotę 61 201 054,88 zł). Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2015 pula środków wynosi 60 210 000,00 zł (po 30 105 000,00 zł na drogi powiatowe i drogi gminne).
Obecnie trwa proces oceny wniosków. Wstępna lista rankingowa wniosków zostanie opublikowana do końca października br.

 


W dniu 10 września 2014 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.


Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2015

 1. PDFOgłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2015 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (3,56MB)
 2. DOCWzór wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (141,00KB)
 3. PDFInstrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (300,24KB)
 4. PDFInstrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (166,29KB)
 5. XLSWzór listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (27,50KB)
 6. XLSWzór listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (27,00KB)
 7. Uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
  a) PDFuchwała 174/2011 (100,29KB)
  b) PDFzałącznik do uchwały (445,44KB)
 8. PDFUchwała Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (874,73KB)
 9. PDFUchwała Rady Ministrów Nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" (309,16KB)
 10. PDFUchwała Rady Ministrów Nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" (309,20KB)
 11. PDFZarządzenie Nr 129/2014 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". (1,04MB)

Edycja 2014

Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 11 września 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na zwiększeniu, dzięki oszczędnościom poprze targowym, poziomu dofinansowania  ostatniego zadania w Części B Drogi gminne, które realizowane jest przez Gminę Lubraniec.

XLSLista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny) (53,00KB)
 


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 30 lipca 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowało się dodatkowo 5 zadań, w tym 3 dotyczące dróg powiatowych (od poz. 12. do poz. 14. listy rankingowej) oraz 2 zadania obejmujące swoim zakresem drogi gminne (z poz. 17. i 18. listy rankingowej).
Wsparcie dodatkowych projektów możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku postępowań przetargowych.

XLSLista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny) (59,00KB)
 


Minister Administracji i Cyfryzacji, w dniu 15 kwietnia 2014 roku, zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zmiana listy polega na jej rozszerzeniu o kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej. Do dofinansowania zakwalifikowano dodatkowo 7 zadań dotyczących dróg powiatowych (od poz. 5. do poz. 11. listy rankingowej) oraz 11 zadań dotyczących dróg gminnych (od  poz. 6. do poz. 16. listy rankingowej).

Objęcie wsparciem kolejnych zadań stało się możliwe dzięki zwiększeniu planowanych wydatków budżetu państwa w roku bieżącym, przewidzianym w uchwale Rady Ministrów nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego kwota na realizację programu w roku 2014 wzrosła  z 15.052.500 zł do wysokości 42.147.000 zł

XLSLista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny). (55,50KB)
 


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2014.

Kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie programu w województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku wynosi 15 052 500 zł (w tym drogi powiatowe: 7 526 250 zł , drogi gminne: 7 526 250 zł). Umożliwia to wsparcie 9 zadań - 4 dotyczących dróg powiatowych i 5 dotyczących dróg gminnych (ostatnie zadanie w każdej z kategorii poniżej wnioskowanej kwoty - do wysokości przyznanego limitu środków).

XLSLista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – Etap II zatwierdzona przez Ministra Administracji Cyfryzacji (podpis elektroniczny) (38,50KB)
 


Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2014 roku.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 74 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą blisko 99 mln zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 wynosi 15 052 500 zł i umożliwia wsparcie 4 zadań dotyczących dróg powiatowych i 5 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).
Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa. Do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  przekazana została Lista  zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, na której znalazły się najwyżej ocenione wnioski mieszczące się w puli środków dostępnych dla województwa. Decyzja o zatwierdzeniu Listy zakwalifikowanych wniosków zapadnie do 20 grudnia 2013 r.

 1. PDFOstateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (3,79MB)
 2. PDFZweryfikowany po rozpatrzeniu zastrzeżeń arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (3,06MB)
 3. PDFProtokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w roku 2014 na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej (4,28MB)
   

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na wstępnej liście rankingowej znalazły się 72 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 95 720 709 zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014, po zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu, wynosi 15 052 500 zł i umożliwia dofinansowanie 4 zadań dotyczących dróg powiatowych i 5 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 14 listopada 2013 r. (godz. 15:30), wnioskodawcy mogą wnieść do niej zastrzeżenia w formie pisemnej  (pkt 11.2. uchwały Nr 174/2011 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.). Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Komisja rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 30 listopada 2013 r. Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

PDF2014_nppdl_3_1_wstepna_lista_rankingowa.pdf (3,28MB)
PDFArkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2014 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (2,62MB)
PDFProtokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (1,53MB)
DOCZmiana uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój z dnia 29 października 2013 r. (77,00KB)
DOCPismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego w sprawie zmiany uchwały (38,00KB)
 


W dniu 4 września 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

 1. PDFRegulamin pracy komisji. (4,98MB)
 2. PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu - Arkusz oceny formalnej (996,02KB)
 3. PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu - Arkusz oceny merytorycznej (3,13MB)
   

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2014

 1. PDFOgłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2014 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (7,24MB)
 2. DOCWzór wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (184,00KB)
 3. PDFInstrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (300,24KB)
 4. PDFInstrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (166,29KB)
 5. XLSWzór listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (25,00KB)
 6. XLSWzór listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, (24,50KB)
   
 7. Uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
  1. PDFuchwała 174/2011 (100,29KB)
  2. PDFzałącznik do uchwały (445,44KB)
    
 8. PDFUchwała Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (874,73KB)
 9. DOCUchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" (78,00KB)
 10. PDFZarządzenie Nr 126/2013 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". (1,97MB)


XLS14-03-17_epuap_6501871_0.xls (67,50KB)