Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ TRANSPORTU I GOSPODARKI
ul. Jagiellońska 3

budynek B, pokój 111f, XI piętro,

tel. 52 349-7459, 52 349-7489

 

DOCXEgzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy - termin i miejsce (14,52KB)
 

 

Opłata za egzamin na instruktora/wykładowcę nauki jazdy

Konto:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Wydział Organizacyjny
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
tytułem: za egzamin na instruktora/wykładowcę

 

Lp.

Kategoria

 Część pierwsza

 Część druga

Część trzecia

 Razem

1.

B lub T

50

50

240

340

2.

A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D

50

50

260

360

3

B+E, C+E, D+E

50

-

260

310

4.

Pozwolenie

50

50

160

260

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1200).

 

Komisja  egzaminacyjna  -  instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy

PDFZarządzenie nr 70/2024 Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem. (449,47KB)
PDFRegulamin wewnętrzny działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem. (5,07MB)
DOCZałącznik nr 1 do regulaminu (70,00KB)