Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Termin udostępnienia: 25.01.2024 r. – 8.02.2024 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.57.2023.AP/MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w km 26+050 drogi wojewódzkiej klasy G nr 240 Chojnice – Tuchola – Świecie w miejscowości Tuchola, ul. Świecka”, na działkach nr ewid.: 1542/9, 1691/16, 6006/11 – obręb 0001 Miasto Tuchola.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 14.02.2024 r.