Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców

KOMUNIKAT

W związku z licznymi zapytaniami w sprawach cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19
uruchomiono dodatkowy numer infolinii dla cudzoziemców

52 349 7461
(*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora)

 

Odbiór karty pobytu oraz uzupełnienie braków formalnych do wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt można dokonać wyłącznie po wcześniejszej rejestracji internetowej. https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz

Wnioski na pobyt cudzoziemca oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można składać pocztą lub poprzez ePUAP.

Ważne: rejestracja na uzupełnienie braków formalnych dotyczy tylko osób, które otrzymały pismo z wezwaniem do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Prosimy przychodzić do Urzędu w celu realizacji wizyty 10 minut przed wyznaczoną godziną.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco.•    Kończy się ważność Twojej wizy/karty pobytu/pobyt w ruchu bezwizowym, a nie masz umówionej wizyty? Chcesz złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego lub o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka? Wyślij do nas wniosek  pocztą na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

•    Zezwolenia na pracę wyślemy pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.
•    Zaproszenia dla cudzoziemców odbierzesz po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
•    Terminy prowadzonych postępowań mogą ulec wydłużeniu.

Masz pytania, które dotyczą trwających postępowań? Napisz do nas:
•    sprawy dotyczące pobytu: 
•    zezwolenia na pracę: lub telefonicznie 52 3497282
w środy w godz. 9:00-13:00,
•    zaproszenia dla cudzoziemców:

Nasza infolinia do obsługi cudzoziemców będzie działać bez zmian: od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00-15:00, pod numerem:


800 170 070

Masz pytanie dotyczące nadania polskiego obywatelstwa lub świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka? Zadzwoń do nas:  
Karta Polaka - tel. 52 34 97 273
Obywatelstwo - tel. 52 34 97 231•    If you have an appointment, you are welcome to come to our office.  Do not come earlier than 30 mins before the time of appointment. Bring your passport or identity card with you.
•    If you have received a letter from us and you were asked to bring more documents or give your fingerprints but it is impossible to make an appointment, email the person who deals with your case or email us at:  
•    If your visa/ residence card is about to expire or you are running out of days of your legal stay in Poland, send us your application for a residence permit at:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


•    We will send work permits at your correspondence address.
•    If you applied to get an invitation for a foreigner, we will call you to make an appointment for you to come to collect it.
•    All the proceedings might be extended.


If you have questions concerning your case still in progress, email us:


•    residence:
•    work permits: or call us on Wednesdays 9 am – 1 pm at
52 3497282
•    invitations for foreigners:


Our helpline for foreigners works Monday – Friday 8 a.m. – 3 p.m. at:


800 170 070


 If you have questions concerning Polish citizenship or cash benefit for Karta Polaka holders, call us at:


Karta Polaka - tel. 52 34 97 273
Polish citizenship - tel. 52 34 97 231


На основі §8 розд. 1 п.2 Розпорядження Міністра Здоров’я від 13 березня 2020 року в справі оголошення на території Польщі стану епідеміолочної загрози (Dz.U.poz.433), з турботою про безпеку та здоров’я громадян
Від 16 березня 2020 року змінюються правила прийому клієнтів в Куявсько – Поморському Обласному Управлінні :
1.    Всі раніше заплановані дати прийому з метою залагодження справ у відділах Управління відмінено. Призупинена також можливість нових реєстрацій на прийом.
В дуже особливих випадках просимо про попередній телефонний дзвінок у відповідний відділ, що залагоджує справу.
Просимо висилати кореспонденцію поштою на адресу Управління:
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85 – 950 Bydgoszcz
Відділ……….


2.    В межах розгляду адміністративних справ, всіх клєінтів, хто хоче скористатися правом ознайомлення з матеріалом справи, просимо про попередню домовленість з Пунктом Обслуги Клієнта за тел.
 +48 52 349 7720/7721


3.    Щодо паспортів:   
Прийом клієнтів в справі складання документів на паспорт буде проводитися      в особливих випадках (удокументованих)  виключно за попередньою домовленістю за номерами телефонів:
Bydgoszcz – tel. 52 349 72 64
Toruń – tel. 56 611 51 43
Włocławek tel. 54 231 40 98

Отримання готових документів тільки у виняткових ситуаціях за попередньою домовленістю по телефону – номери вище

4.    Закликаємо користуватися сторінкою www.epuap.gov.pl
Щоб підтвердити надійний профіль (profil zaufany), не потрібно йти до Управління, достатньо це зробити через електронну банковість   - на  сторінці www.pz.gov.pl
5.    Інфолінія для іноземців: 800 170 070


Додаткова інформація для іноземців:

Всі попередні реєстрації на прийом анульовані. Призупинена також можливість нових реєстрацій на прийом. Терміни розгляду справ можуть бути продовжені.

•    Закінчується термін донесення документів / здача відбитків пальців, вишли інформацію безпосередньо до інспектора або на адресу:


•    Закінчується віза / рух безвізовий / термін дії карти побуту? Хочеш подати документи на отримання польського громадянства чи на призначення грошової допомоги для власників Карти Поляка? Вишли до нас анкету поштою на адресу:


Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Ul. Konarskiego 1 – 3
85 – 066 Bydgoszcz


•    Дозвіл на роботу вишлемо поштою на адресу до кореспонденції, вказану в заявці.
Маєш запитання щодо справи, яка розглядається? Напиши до нас:
- справи, що стосуються перебування:

- дозвіл на роботу: або по телефону 52 3497282 в середу від 9.00 до 13.00

- запрошення для іноземців:

Маєш питання, що стосуються отримання польського громадянства чи призначення грошової допомоги для власників Карти Поляка? Подзвони до нас:
Карта Поляка – тел. 52 349 7273
Громадянство – тел. 52 349 7231


На основании §8 разд.1 п.2 Постановления от 13 марта 2020 года по делу обьявления на территории Польши  (Dz.U.poz.433), с заботой о безопасности и здоровье граждан
С 16 марта 2020 года меняются  правила приема клиентов в Куявско – Поморском Обласном Управлении:
1.    Все раньше запланированные даты приема с целью решения вопросов в отделах Управления аннулированы. Приостановлена также возможность  регистрация  на прием.
В исключительных случаях просим о предварительной договоренности по телефону определенного отдела.
Просим высылать кореспонденцию почтой на адрес Управления:


Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85 – 950 Bydgoszcz
Отдел ……….


2.    В рамах  рассмотрения административных дел всех клиентов, кто хочет воспользоваться правом ознакомиться с материалом в деле, что рассматривается, просим о предварительном контакте с Пунктом Обслуживания Клиента  по тел. +  +48 52 349 7720/7721
      

3.    По изготовлению паспортов:
Прием клиентов на подачу документов на изготовления паспорта будет         в исключительных случаях по предварительной договоренности по телефону:
      Bydgoszcz – tel. 52 349 72 64
      Toruń – tel. 56 611 51 43
      Włocławek tel. 54 231 40 98
Получение готовых документов только в исключительных случаях по предварительной договоренности по телефону – телефоны више.
4.    Просим использовать страницу  www.epuap.gov.pl
Чтобы подтвердить надежный профиль (profil zaufany), не надо идти в Управление, достаточно сделать подтверждение  на странице www.pz.gov.pl
5.    Инфолиния для иностранцев: 800 170 070
Дополнительная информация для иностранцев:
Все раньше запланированные даты приема аннулированы. Приостановлена также возможность  регистрация  на прием. Сроки рассмотрения дел могут быть продлены.
•    Заканчивается срок донесения документов / сдача отпечатков пальцев,вышли информацию непосредственно к инспектору или на адрес:•    Заканчивается виза / безвиз / срок действия карты побыта?  Хочешь подать документы на получение польского гражданства или материальной помощи для обладателей Карты Поляка? Вышли к нам анкету по адресу:


Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Ul. Konarskiego 1 – 3
85 – 066 Bydgoszcz


•    разрешение на работу вышлем почтой на адрес кореспонденции, указанный в заявке.
•    приглашение для иностранцев получишь по предыдущей телефонной договоренности.

Есть вопросы по делу, что рассматривается? Напиши к нам
 - дела по рассмотрению пребывания
- разрешение на работу: или  по телефону 52 3497282 в среду с 9.00 до 13.00
- приглашение для иностранцев:
Есть вопросы по получению польского гражданства или материальной помощи для обладателей Карты Поляка? Позвони к нам:


Карта Поляка – тел. 52 349 7273
Гражданство – тел. 52 349 7231


Podstawowe przepisy prawne dotyczące spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1836 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw     członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 333)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z  2014 r. poz. 568)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. 2014 r. poz. 569)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r. poz. 563)
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni (Dz. U. z 2014 r. poz. 514)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. z 2016 r. poz. 285)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. z 2016 r. poz. 288)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 676)
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2016 r. poz. 289)
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2014 r. poz. 589)
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie (Dz. U. z 2014 r. poz. 549)
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. 2014 poz. 592)
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców (Dz. U. 2014 poz. 593)
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006 r., Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.)
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa stałego pobytu na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006 r., Nr 154, poz. 1106 z późn. zm.)
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U z 2015 r., poz. 163 t.j.)
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U z 2015 r. poz. 588)
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543)
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 97)
 24. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz.657 ze zm.)