Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.19.2023.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK25”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

1.         Numery działek objętych inwestycją:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

0133 Miasto Bydgoszcz: 35; 114/3; 114/6; 38; 37; 36; 114/4; 113/5; 39; 40; 41; 42; 4/2; 112/9; 112/8; 43 (43/1, 43/2); 2/103 (2/166, 2/167); 2/104 (2/169, 2/168, 2/170); 2/109 (2/173, 2/174); 112/10 (112/13, 112/14, 112/15); 112/11 (112/16, 112/17, 112/18); 112/12 (112/19, 112/20); 113/6 (113/7, 113/9, 113/8, 113/10); 114/5 (114/10, 114/8, 114/9, 114/11, 114/12); 114/7 (114/14, 114/13);

0134 Miasto Bydgoszcz: 154/2; 157/3; 47; 194/2; 46 (46/7, 46/3, 46/4, 46/1, 46/2, 46/5, 46/6); 27 (27/1, 27/2, 27/3); 154/3 (154/4, 154/5, 154/6); 155/3 (155/4, 155/7, 155/5, 155/8, 155/6); 156/1 (156/2, 156/3, 156/5, 156/4); 157/1 (157/5, 157/10, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9); 157/4 (157/11, 157/12, 157/14, 157/13); 158/3 (158/5, 158/6, 158/7); 158/4 (158/8, 158/9, 158/10); 193/2 (193/4, 193/5, 193/6); 193/3 (193/7, 193/8, 193/9, 193/10); 194/3 (194/4, 194/5, 194/6);

0135 Miasto Bydgoszcz; 110/6; 111/6; 111/5; 21/2; 110/8; 110/5; 110/7; 21/3 (21/4, 21/5);

0136 Miasto Bydgoszcz: 102/1; 111/3; 100/2 (100/4, 100/5, 100/6); 100/3 (100/7, 100/8, 100/9); 101/2 (101/8, 101/9); 101/3 (101/4, 101/5, 101/6, 101/7); 111/4 (111/5, 111/6); 102/2 (102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7);

0138 Miasto Bydgoszcz: 99/3 (99/5, 99/6, 99/7); 99/4 (99/8, 99/9);

0468 Miasto Bydgoszcz: 26/2 (26/6, 26/7); 94/4 (94/5, 94/6, 94/7); 26/1 (26/3, 26/4, 26/5); 25 (25/1, 25/3, 25/2, 25/4); 24/2 (24/3, 24/4); 34 (34/1, 34/2, 34/3); 35 (35/1, 35/2; 35/3); 110 (110/1, 110/2); 36/1 (36/3, 36/4);

0469 Miasto Bydgoszcz: 99/5; 98/2 (98/6, 98/7, 98/8); 78 (78/1, 78/3, 78/2), 111 (111/2, 111/1, 111/3); 99/3 (99/7, 99/8, 99/9); 76 (76/1, 76/2); 98/5 (98/9, 98/10); 99/6 (99/10, 99/11);

Powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

0001 Brzoza: 987; 998; 1005; 972/1; 422/5; 422/1; 414/9; 414/7; 9/2; 10/3; 6/12; 7/3; 7/5; 507/3; 1010; 6/10; 6/8; 422/9; 422/6; 983/1; 1004; 414/4; 414/8; 414/6; 1007; 12100/2 (1062, 1066, 12100/3); 12101/3 (1065, 12101/4); 12110/4 (1063, 1064, 12110/5, 12110/9); 12110/3 (1091, 1084, 12110/6, 12110/7); 12111/4 (1083, 12111/7); 12112/4 (1082, 1081, 1090, 1089, 12111/1); 12113/5 (1060, 1061, 12113/6); 12154/4 (1059, 12154/5); 12192/2 (1058, 12192/3); 12193/2 (1056, 1057, 12193/3); 12194/2 (1054, 1055, 12194/1); 12195/3 (1067, 1069, 1068, 12195/7, 12195/6); 12196 (1070, 1072, 1071, 12196/1, 12196/2); 12197 (1073, 1074, 12197/1); 12198/1 (1075, 1076, 1078, 1077, 12198/2); 12227 (1053, 12227/1); 12228 (1052, 12228/1); 12232/12 (1050, 1051, 1079, 1080, 12232/16); 12232/14 (1045, 1047, 1049, 1048, 1046); 12260 (1027, 12260/1, 12260/2); 12261/2 (1044, 1043, 12261/3); 12262/3 (1040, 1041, 1042); 12278/2 (1030, 12278/3, 12278/4); 12279/1 (1028, 12279/4, 12279/5); 12279/2 (1029, 12279/6, 12279/7); 12289/2 (1031, 1032, 12289/10, 12289/9, 12289/8); 12289/4 (1033, 1036, 1035, 1034, 12289/11, 12289/12); 12292/4 (1038, 1037, 1039, 12292/5, 12292/6); 388/1 (388/2, 388/3, 388/4, 388/5); 410/3 (410/32, 410/33, 410/41); 410/4 (410/34, 410/35); 410/17 (410/37, 410/38); 410/18 (410/39, 410/40); 414/5 (414/10, 414/11); 415/1 (415/3, 415/4); 415/2 (415/5, 415/6); 422/8 (422/14, 422/15); 422/12 (422/16, 422/17); 432/2 (432/4, 432/3, 432/5); 436/1 (436/5, 436/6); 437/3 (437/13, 437/14, 437/15); 437/12 (437/18, 437/19, 437/20); 437/10 (437/16, 437/17); 437/5 (437/21, 437/22, 437/23); 437/1 (437/24, 437/25, 437/26); 444 (444/1, 444/2); 450/3 (450/4, 450/6, 450/5); 453 (453/1, 453/2, 453/3, 453/4); 507/4 (507/8, 507/10, 507/9); 981 (981/1, 981/2, 981/3); 985 (985/1, 985/2); 972/2 (972/3, 972/4); 979/1 (979/3, 979/4); 979/2 (979/5, 979/6); 980 (980/1, 980/2); 1006 (1006/1, 1006/2); 1015 (1015/3, 1015/4); 40 (40/1, 40/2, 40/3); 39 (39/1, 39/2, 39/3); 38 (38/1, 38/2, 38/3); 37/1 (37/2, 37/3, 37/4); 36 (36/1, 36/2, 36/3); 6/6 (6/22, 6/23); 6/7 (6/18, 6/19); 6/9 (6/20, 6/21); 6/11 (6/16, 6/17); 6/13 (6/14, 6/15); 7/4 (7/9, 7/10); 7/6 (7/7, 7/8); 14/1 (14/2, 14/6, 14/3, 14/4, 14/5); 9/1; 10/2; 1018; 1017 (1017/1, 1017/2);

Powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna 040301_2 Białe Błota

0001 Białe Błota: 910; 2069; 2065; 2030; 2066; 2063; 2064; 2067; 907; 2071; 1977; 1969; 2070; 12199/1 (2297, 2298, 12199/2); 12229 (2300, 12229/1); 2031 (2031/1, 2031/2); 12201/6 (2294, 12201/7, 2293); 2061 (2061/1, 2061/2); 893/4 (893/5, 893/6); 2062 (2062/1, 2062/2); 12202/5 (2296, 2295, 12202/6); 12230/3 (2299, 12230/4); 12261/1 (2302, 2303, 12261/3, 12261/2, 12261/4); 917 (917/1, 917/2); 12200/4 (2292, 12200/6);

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

0133 Miasto Bydgoszcz: 2/103 (2/167); 2/104 (2/170); 2/105; 2/108; 2/109 (2/174); 112/11 (112/18); 112/12 (112/20); 113/6 (113/10); 114/5 (114/12);

0134 Miasto Bydgoszcz: 27 (27/3, 27/2); 46 (46/6); 158/3 (158/7); 156/1 (156/4); 155/3 (155/6); 193/2 (193/6); 193/3 (193/10); 194/3 (194/6);

0136 Miasto Bydgoszcz: 102/2 (102/7); 101/3 (101/7);

0138 Miasto Bydgoszcz: 99/3 (99/7);

0468 Miasto Bydgoszcz: 34 (34/3);

0469 Miasto Bydgoszcz: 98/2 (98/8);

Powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

0001 Brzoza: 28/12; 28/13; 28/14; 28/15; 28/17; 35/1; 403/1; 404/1; 410/6; 410/7; 410/10; 410/12; 410/13; 410/16; 410/21; 410/22; 410/23; 410/27; 422/10; 422/13; 426; 431/1; 432/1; 436/3; 472/5; 473/7; 474/14; 474/21; 475/20; 475/13; 475/16; 475/15; 12259; 6/13 (6/15); 6/7 (6/19); 7/4 (7/10); 14/1 (14/4, 14/5); 36 (36/3); 37/1 (37/4); 38 (38/3); 39 (39/3); 40 (40/3); 410/3 (410/41); 410/4 (410/35); 410/17 (410/38); 410/18 (410/40); 432/2 (432/5); 436/1 (436/6); 437/1 (437/26); 437/3 (437/15); 437/5 (437/23); 437/12 (437/20); 444 (444/2); 450/3 (450/5); 453 (453/4); 507/4 (507/9); 981 (981/3); 1017 (1017/1, 1017/2); 12112/4 (12111/1); 12113/5 (12113/6); 12154/4 (12154/5); 12193/2 (12193/3); 12195/3 (12195/6); 12197 (12197/1); 12198/1 (12198/2); 12232/12 (12232/16); 12260 (12260/1, 12260/2); 12261/2 (12261/3); 12279/1 (12279/4, 12279/5); 12289/4 (12289/12, 12289/11); 12289/2 (12289/8); 12292/4 (12292/6, 12292/5);

 

 

Powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna 040301_2 Białe Błota

0001 Białe Błota: 12201/6 (12201/7): 12202/5 (12202/6); 12232/7; 12261/1 (12261/2, 12261/4); 12199/1 (12199/2);

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

0468 Miasto Bydgoszcz: 33;

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku
  z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

0133 Miasto Bydgoszcz: 45/5; 2/109 (2/174);

Powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

0001 Brzoza: 706/5; 28/17;

Powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna 040301_2 Białe Błota

0001 Białe Błota: 918/2.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 08.00-14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.19.2023.JB

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa