Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.23.2023.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz-Toruń, odc. 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

1.  Numery działek objętych inwestycją:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 040308_5 Solec Kujawski – G:

Obręb 0004 Przyłubie: 557 (557/2, 557/1, 557/3), 555/4 (555/17, 555/16, 555/18), 608/2 (608/3, 608/4), 17185 (663, 17185/1, 17185/2), 17186 (662, 17186/1, 17186/2), 17190/3 (657, 671, 17190/6), 17190/4 (656, 672, 17190/5), 17214 (661, 17214/1, 17214/2), 17215/7 (660, 17215/8, 17215/9), 17216/15 (659, 17216/16, 17216/17), 17217/6 (658, 670, 17217/7, 17217/8), 17218/6 (655, 669, 17218/7, 17218/8), 17219 (635, 17219/1, 17219/2), 26211 (666, 26211/1), 26212 (664, 673, 674, 26212/1, 26212/2, 26212/3, 26212/4), 26213 (665, 679, 675, 668, 676, 677, 678, 680, 26213/1, 26213/2, 26213/3),

Powiat toruński, jednostka ewidencyjna: 041508_2 Wielka Nieszawka:

Obręb 0002 Cierpice: 38/3 (38/4, 38/5), 39/5 (39/7, 39/9, 39/6, 39/8, 39/10), 67/4 (67/12, 67/11, 67/13), 82/3 (82/5, 82/6), 82/4 (82/8, 82/7, 82/9), 98/3 (98/8, 98/7, 98/9), 114/4 (114/12, 114/11, 114/13), 190 (190/4, 190/5), 575/2 (575/3, 575/4), 570 (570/2, 570/1), 632 (632/1, 632/2), 2016/1 (2016/4, 2016/5, 2016/3, 2016/6), 2016/2 (2016/8, 2016/10, 2016/9, 2016/7, 2016/11), 2017 (2017/2, 2017/4, 2017/3, 2017/1, 2017/5), 2024/1 (2024/3, 2024/4), 2025 (2025/2, 2025/4, 2025/3, 2025/1, 2025/5), 2038/1 (2038/4, 2038/5, 2038/3, 2038/6), 2038/2 (2038/7, 2038/10, 2038/9, 2038/8, 2038/11), 2039/1 (2039/5, 2039/4, 2039/6, 2039/7), 2039/2 (2039/9, 2039/11, 2039/8, 2039/10, 2039/12), 2039/3 (2039/14, 2039/15, 2039/13, 2039/16), 2053 (2053/2, 2053/1, 2053/3), 2054 (2054/2, 2054/1, 2054/3), 2262 (2262/2, 2262/1, 2262/3), 2265 (2265/1, 2265/2, 2265/3, 2265/4, 2265/5, 2265/6), 2066/5 (2066/6, 2066/8, 2066/7, 2066/9), 2067/1 (2067/5, 2067/4, 2067/6), 2067/2 (2067/8, 2067/7, 2067/9), 2067/3 (2067/11, 2067/12, 2067/10, 2067/13), 2142/6, 2270 (2270/3, 2270/1, 2270/4, 2270/2, 2270/5), 2271 (2271/2, 2271/1, 2271/3), 2080/1 (2080/10, 2080/11, 2080/12, 2080/13), 2081/3 (2081/14, 2081/13, 2081/15), 2081/4 (2081/11, 2081/12), 2081/10 (2081/16, 2081/17), 2082/1 (2082/4, 2082/3, 2082/5), 2082/2 (2082/7, 2082/8, 2082/6, 2082/9), 2083/2 (2083/4, 2083/3, 2083/5), 2113/15 (2113/18, 2113/19), 2113/17 (2113/20, 2113/21), 2142/8, 2142/9 (2142/13, 2142/12), 2142/10 (2142/17, 2142/16), 2142/11 (2142/14, 2142/15),

Obręb 0003 Mała Nieszawka: 505/2, 2140/3, 2140/5, 2140/6 (2140/9, 2140/10), 2140/7 (2140/12, 2140/11), 2140/8 (2140/13, 2140/14, 2140/16, 2140/15, 2140/17, 2140/18), 2141/1 (2141/5, 2141/6), 2141/3 (2141/9, 2141/7, 2141/8), 2141/4 (2141/10, 2141/11, 2141/12, 2141/13).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 040308_5 Solec Kujawski – G:

Obręb 0004 Przyłubie: 555/4 (555/16, 555/18), 557 (557/1), 557 (557/3), 608/2 (608/4), 609, 17190/4 (17190/5), 17217/6 (17217/8), 17218/6 (17218/7), 26211 (26211/1), 26213 (26213/2, 26213/3);

Powiat toruński, jednostka ewidencyjna: 041508_2 Wielka Nieszawka:

Obręb 0002 Cierpice: 38/3 (38/5), 39/4, 80/6, 81/5, 82/3 (82/6), 98/3 (98/7, 98/9), 190 (190/5), 215/13, 570 (570/1), 632 (632/2), 2066/5 (2066/7, 2066/9), 2067/3 (2067/13), 2082/1 (2082/5), 2082/2 (2082/9), 2113/17 (2113/21), 2142/9 (2142/12), 2262 (2262/1, 2262/3), 2271 (2271/1);

Obręb 0003 Mała Nieszawka: 548, 2111/8, 2111/13, 2141/1 (2141/6).

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat toruński, jednostka ewidencyjna: 041508_2 Wielka Nieszawka:

Obręb 0003 Mała Nieszawka: 505/1.

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku
  z zajęciem terenu wód płynących oraz terenów linii kolejowej na czas realizacji inwestycji:

Powiat Miasto Bydgoszcz, jednostka ewidencyjna 040308_5 Solec Kujawski – G:

Obręb 0004 Przyłubie: 294/6;

Powiat toruński, jednostka ewidencyjna: 041508_2 Wielka Nieszawka:

Obręb 0002 Cierpice: 217.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie
  po uzgodnieniu terminu,
  oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie
  14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane
  do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu
  na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.23.2023.KS

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa