Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 Edycja 2024

Informacja dotycząca realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2021-2025, Edycja 2024

 

 

      Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż w dniu  31 października 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa oraz na stronie www.senior.gov.pl Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2024. W dniu 07.11.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił zmianę do Ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.  Podmioty uprawnione mogą składać wnioski w Generatorze Obsługi Dotacji https://das.mrips.gov.pl/ począwszy od 31 października 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. do godziny 16.00.

      Jednocześnie informuje się, iż oferta musi być podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowania przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami.

 

PDF1_UCHWAŁA_RM_NR_191-2.PDF (1,31MB)
DOC2_WZÓR_OFERTY_MODUŁ_12.DOC (127,00KB)
DOC3_WZÓR_OFERTY_MODUŁ_22.DOC (107,00KB)
DOCX4_PROGRAM_INWESTYCYJNY2.DOCX (19,47KB)
DOC5_OŚWIADCZENIE_O_KWALIFIKOWALNOŚCI_VAT1.DOC (36,00KB)
DOCX6_PROJEKT_UMOWY_O_DOFINANSOWANIU_ZADANIA1.DOCX (39,59KB)
DOCX7_RAMOWY_WZÓR_UMOWY_O_PARTNERSTWO.DOCX (24,07KB)
DOC8_KARTA_OCENY_MODUŁ_1.DOC (89,00KB)
DOC9_KARTA_OCENY_MODUŁ_2.DOC (96,50KB)
DOC10_Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - moduł 1.DOC (103,00KB)
DOC11_SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_MODUŁ_2.DOC (106,50KB)
DOC12_SPRAWOZDANIE_Z_TRWAŁOŚCI_REALIZACJI_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO.DOC (42,00KB)
DOCX13_WYKAZ_KONTAKTOW_DO_URZĘDOW_WOJEWODZKICH2.DOCX (755,19KB)
DOCXOGŁOSZENIE_O_KONKURSIE3 senior2024.DOCX (96,85KB)
DOCXZmiana_ogłoszenia_o_konkursie2 eduyja 2024.DOCX (76,80KB)
 

DOCporozumienie na Moduł I Edycja 2024.doc (163,00KB)
DOCporozumienie na Moduł II Edycja 2024.doc (169,00KB)