Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 108/2023 z dnia 27 października 2023 r.

Termin udostępnienia: 27.10.2023 r. – 10.11.2023 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 108/2023 z dnia 27 października 2023 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.12.11.2023.MO) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz  projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego:

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania gazociągu w zakresie inwestycji pn. »Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja.«”,

na nieruchomościach:

dz. nr ewid. 52/60, 52/61, 53, obręb ewid. 0026 Wielkie Lniska, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: usunięto 14.11.2023 r.