Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja Nr 109/2023 z dnia 27 października 2023 r.

Termin udostępnienia: 27.10.2023 r. – 10.11.2023 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 109/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.12.17.2023.MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego stanowiącego roboty budowlane w zakresie inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja”,
na działkach nr ewid.: 52/60, 52/61, 53, 56/32 – obręb 0026 Wielkie Lniska, gm. Grudziądz.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 14.11.2023 r.