Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Delegatury

Delegatura w Toruniu

Dyrektor
Dariusz Zagrabski

Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
tel. 56 611 51 74
e-mail:

 • sprawy obywatelskie i paszportów:
  tel. 56 611 5143, 56 611 5146, 56 611 5147
 • sprawy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych:
  tel. 56 611 51-91, 56 611-51-91
  Więcej informacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • sprawy dotyczące mandatów:
  tel. 56 611 5132, 56 611 5133, 56 611 5134
  Więcej informacji: Wydział Finansów i Budżetu
 • sprawy zawiązane z rynkiem pracy, zakładami pracy chronionej oraz centrami integracji społecznej:
  tel. 56 611 5121, 56 611 5123, 56 611 5122
  Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej
 • sprawy związane z komunalizacją i przekazywaniem nieruchomości na rzecz gmin i powiatów, uwłaszczanie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką gruntami Skarbu Państwa realizowaną przez starostów:
  tel. 56 611 5114, 56 611 5115
 • sprawy rekompensat za mienie pozostawione za granicami kraju, wywłaszczenia i odszkodowania:
  tel. 56 611 5111, 56 611 5113, 56 611 5112
 • sprawy związane z przejmowaniem gruntów pod drogi publiczne oraz przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa pod drogi publiczne:
  tel. 56 611 5116
  Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • sprawy nadzoru nad samorządami:
  tel. 56 611 5161, 56 611 5164, 56 611 5162
  Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli
 • sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych:
  tel. 56 611 5171
 • sprawy związane z wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium RP:
  tel. 56 611 5144

Wydział Koordynacji Świadczeń

Dyrektor Wydziału
Dariusz Zagrabski

Zastępca Dyrektor Wydziału
Elżbieta Cierpicka

tel. 56 611 51 73
e-mail: sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl

Obsługa Klienta

tel. +48 56 661 98 44
Informacje w zakresie koordynacji świadczeń udzielane są wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 12.00.
Prosimy o kontakt telefoniczny tylko w wyjątkowych i pilnych sprawach.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do kierowania wszelkich zapytań na adres e-mail

 

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku

 

 

Dyrektor

Dorota Dzięgelewska

Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu we Włocławku

ul. Brzeska 8

87-800 Włocławek

tel. +48 54 231 42 70

fax + 48 54 231 43 63

e-mail: 

 

kancelaria Delegatury

tel. 54 231 43 96

sprawy obywatelskie i paszporty

tel. 54 231 40 98, 54 231 42 43

sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców na terytorium RP

tel. 54 231 42 38, 54 231 42 57

Więcej informacji Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

sprawy związane z pomocą społeczną

tel. 54 231 41 10

sprawy związane z rynkiem pracy

tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97

Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej

sprawy związane z komunalizacją i przekazywaniem nieruchomości na rzecz gmin i powiatów, uwłaszczenie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką gruntami Skarbu Państwa realizowaną przez starostów:

tel. 54 231 43 68, 54 232 57 21, 54 231 42 62

sprawy rekompensat za mienie pozostawione za granicami kraju, wywłaszczenia i odszkodowania:

tel. 54 232 57 21

sprawy związane z przejmowaniem gruntów pod drogi publiczne oraz przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa pod drogi publiczne:

tel. 54 231 43 68, 54 232 57 21, 54 231 42 62

Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

sprawy nadzoru nad samorządami:

tel. 54 231 42 74,  54 231 45 11, 54 231 41 26

Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli

sprawy rolnictwa i środowiska:

tel. 54 231 43 76, 54 232 54 31

Więcej informacji: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskiwania świadczeń emerytalno-rentowych /archiwum zakładowe/

tel. 54 231 44 11, 54 231 41 29

 

 

 1. Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl
 2. Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie osobiście, można również za pośrednictwem bankowości elektronicznej na stronie www.pz.gov.pl
 3. Infolinia dla obsługi cudzoziemców: 800 170 070

 

 

Numer konta bankowego dla wpłat:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

NBP O/O Bydgoszcz
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000