Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Delegatury

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

Dyrektor
Karol Posachowicz

Wydział Zarządzania Delegaturą Urzędu w Toruniu

ul. Moniuszki 15 - 21
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 51 74
e-mail: 
 

kancelaria

tel. +48 56 611 51 72

sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskiwania świadczeń emerytalno-rentowych /archiwum zakładowe/

tel. +48 56 611 51 71, +48 56 611 52 13

 

Wydział Koordynacji Świadczeń

pracę Wydziału nadzoruje Dyrektor BODT
Karol Posachowicz

Zastępca Dyrektora
Elżbieta Cierpicka

tel. +48 56 611 51 73

e-mail: 

Obsługa klientów

tel. +48 56 661 98 44     – poniedziałek – piątek, godz. 9:00 – 12:00

e-mail: 

(prosimy o podanie danych pozwalających na identyfikację osoby/wnioskodawcy i podanie numeru sprawy/klienta nadanego przez Wydział Koordynacji Świadczeń)

Osobiście – po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub mailowo

Z uwagi na konieczność zachowania ochrony danych osobowych, wszelkie informacje mogą być udzielane wyłącznie wnioskodawcom lub osobom posiadającym stosowne pełnomocnictwo (przedłożone do akt sprawy prowadzonej przez Wydział Koordynacji Świadczeń) . 

sprawy obywatelskie i paszporty

tel. +48 56 611 51 43, +48 56 611 51 47
 

sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców na terytorium RP

tel. +48 56 611 51 36, +48 56 611 51 44

Więcej informacji Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

sprawy związane z rynkiem pracy

tel. +48 56 611 51 24, +48 56 611 51 21

Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej

sprawy związane z komunalizacją i przekazywaniem nieruchomości na rzecz gmin i powiatów, uwłaszczenie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką gruntami Skarbu Państwa realizowaną przez starostów:

tel. +48 56 611 51 11, +48 56 611 51 12, +48 56 611 51 13, +48 56 611 51 14, +48 56 611 51 15

sprawy rekompensat za mienie pozostawione za granicami kraju, wywłaszczenia i odszkodowania:

tel. +48 56 611 51 11, +48 56 611 51 13
 

sprawy związane z przejmowaniem gruntów pod drogi publiczne oraz przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa pod drogi publiczne:

tel. +48 56 611 51 12, +48 56 611 51 14, +48 56 611 51 16

Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 

sprawy nadzoru nad samorządami:

tel. +48 56 611 51 61, +48 56 611 51 62, +48 56 611 51 64

Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli
 

 

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku

Dyrektor
Paweł Zarębski

Wydział Zarządzania Delegaturą Urzędu we Włocławku

ul. Brzeska 8

87-800 Włocławek

tel. +48 54 231 42 70

fax + 48 54 231 43 63

e-mail: deluww@bydgoszcz.uw.gov.pl

kancelaria

tel. 54 231 43 96

sprawy obywatelskie i paszporty

tel. 54 231 40 98, 54 231 42 43

sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców na terytorium RP

tel. 54 231 42 38, 54 231 42 57

Więcej informacji Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

sprawy związane z pomocą społeczną

tel. 54 231 41 10

sprawy związane z rynkiem pracy

tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97

Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej

sprawy związane z komunalizacją i przekazywaniem nieruchomości na rzecz gmin i powiatów, uwłaszczenie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką gruntami Skarbu Państwa realizowaną przez starostów:

tel. 54 231 43 68, 54 232 57 21, 54 231 42 62

sprawy rekompensat za mienie pozostawione za granicami kraju, wywłaszczenia i odszkodowania:

tel. 54 232 57 21

sprawy związane z przejmowaniem gruntów pod drogi publiczne oraz przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa pod drogi publiczne:

tel. 54 231 43 68, 54 232 57 21, 54 231 42 62

Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

sprawy nadzoru nad samorządami:

tel. 54 231 42 74,  54 231 45 11, 54 231 41 26

Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli

sprawy rolnictwa i środowiska:

tel. 54 231 43 76, 54 232 54 31

Więcej informacji: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskiwania świadczeń emerytalno-rentowych /archiwum zakładowe/

tel. 54 231 44 11, 54 231 41 29
 

Numer konta bankowego dla wpłat:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

NBP O/O Bydgoszcz

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
 

Infolinia dla obsługi cudzoziemców: 800 170 070
 

Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl

Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie osobiście lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej na stronie www.pz.gov.pl