Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 lipca 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r., znak: DOP-WUDI.483.339.2023.6.EW;

utrzymującym w mocy postanowienie

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 19 maja 2023 r., znak: DOP-WUDI.483.269.2023.2.AG;

 

 

uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Modernizacja przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią na linii kolejowej nr 18” realizowanego w ramach zadania pn. „Rządowego programu budowy
lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, na działkach nr ewid. 442/22, 442/31, 442/19 obręb 0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią
”. 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2023.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa