Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.5.2023.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 12 lipca 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924 t.j.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 12 lipca 2023 r. na rzecz inwestora:

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

decyzji nr 62/2023 udzielającej pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja. Odcinek 3 od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa”, na następujących nieruchomościach:

 

Powiat chełmiński:

- gmina Lisewo:

na działkach nr ewid.:

56/1 (nr KW – TO1C/00027000/9), 160 (nr KW – TO1C/00013143/2), 161/2 (nr KW – TO1C/00013143/2), 163/3 (nr KW – TO1C/00013143/2), 37 (nr KW – TO1C/00004396/4), 57/2-1 (nr KW – TO1C/00007855/1), 80/2 (nr KW – TO1C/00028937/3), 33 (nr KW – TO1C/00004397/1), 57/2-2 (nr KW – TO1C/00007855/1), 55 (nr KW – TO1C/00000936/4), 45/2 (nr KW – TO1C/00011835/6), 44 (nr KW – TO1C/00000798/4), 56/6 (nr KW – TO1C/00012795/0), 40/12 (nr KW – TO1C/00011459/6), 40/10 (nr KW – TO1C/00024103/0), 165 (nr KW – TO1C/00000797/7), 34 (nr KW – TO1C/00022176/8), 124 (nr KW – TO1C/00025006/7), 81/1 (nr KW – TO1C/00007091/7), 57/4 (nr KW – TO1C/00008804/6), 159/4 (nr KW – TO1C/00027010/2), 56/5 (nr KW – TO1C/00030865/4), 150/2 (nr KW – TO1C/00010219/5), 149/3 (nr KW – TO1C/00010219/5), 148/1 (nr KW – TO1C/00010219/5) – obręb ewid. 0004 Drzonowo;

318/27 (nr KW – brak danych), 318/26 (nr KW – brak danych), 318/30 (nr KW – brak danych), 318/29 (nr KW – brak danych), 318/28 (nr KW – brak danych), 485/1 (nr KW – TO1C/00011002/8), 318/16 (nr KW – TO1C/00028656/9), 344/3 (nr KW –TO1C/00028656/9), 432/4 (nr KW – TO1C/00019544/5), 321/6 (nr KW – TO1C/00020998/2), 318/17 (nr KW – TO1C/00028656/9), 318/20 (nr KW – TO1C/00022575/5), 344/4 (nr KW – TO1C/00006326/7), 321/5 (nr KW – TO1C/00020506/7), 348/12 (nr KW – TO1C/00003896/2), 348/3 (nr KW – TO1C/00018969/3), 352/5 (nr KW – TO1C/00013140/1), 434/12 (nr KW – TO1C/00007101/1), 464/5 (nr KW – TO1C/00013239/2), 465/3 (nr KW – TO1C/00007526/6), 318/10 (nr KW – TO1C/00022405/3), 318/23 (nr KW – TO1C/00030199/4), 481/1 (nr KW – TO1C/00014412/6), 441/8 (nr KW – TO1C/00019544/5), 441/5 (nr KW – TO1C/00006061/1), 442/31 (nr KW – TO1C/00014412/6), 484/1 (nr KW – TO1C/00014412/6), 423/2 (nr KW – TO1C/00013239/2), 482/1 (nr KW – TO1C/00014412/6), 318/19 (nr KW – TO1C/00028656/9), 344/1 (nr KW – TO1C/00020506/7), 318/24 (nr KW – TO1C/00030199/4), 434/8 (nr KW – TO1C/00020506/7), 434/11 (nr KW – TO1C/00023359/2), 433/5 (nr KW – TO1C/00020506/7), 433/6 (nr KW – TO1C/00020834/5), 343/4 (nr KW – TO1C/00013290/7), 434/9 (nr KW – TO1C/00007101/1), 479/3 (nr KW – TO1C/00013239/2), 423/1 (nr KW – TO1C/00020506/7) – obręb ewid. 0011 Lisewo;

13/6 (nr KW – TO1C/00015790/6), 15/4 (nr KW – TO1C/00027852/6), 14/2 (nr KW – TO1C/00004701/6), 16/4 (nr KW – TO1C/00004716/4), 27/10 (nr KW – TO1C/00020235/6), 12/6 (nr KW – TO1C/00004702/3), 11/5 (nr KW – TO1C/00026823/7), 25/4 (nr KW – TO1C/00004719/5), 34 (nr KW – TO1C/00020200/2), 52 (nr KW – TO1C/00029781/1),
36/6 (nr KW – TO1C/00004713/3), 81/5 (nr KW – TO1C/00014173/8), 54 (nr KW – TO1C/00008575/1), 22/7 (nr KW –TO1C/00006910/8), 51 (nr KW – TO1C/00004699/8),
55/3 (nr KW – TO1C/00014869/4), 10/1 (nr KW – TO1C/00008818/7), 27/12 (nr KW – TO1C/00028499/0), 10/3 (nr KW – TO1C/00028575/7), 55/5 (nr KW – TO1C/00014869/4), 55/4 (nr KW – TO1C/00014870/4), 26/2 (nr KW – TO1C/00004718/8), 36/1 (nr KW – TO1C/00004713/3), 36/3 (nr KW – TO1C/00007239/7), 27/4 (nr KW – brak danych),
81/7 (nr KW – TO1C/00014173/8), 83/4 (nr KW – TO1C/00008818/7) – obręb ewid. 0013 Mgoszcz;

125 (nr KW – TO1C/00021163/7) – obręb ewid. 0016 Strucfoń;

 

Powiat grudziądzki:

- gmina Grudziądz:

na działkach nr ewid.:

55/1 (nr KW – TO1U/00014425/7), 56/1 (nr KW – TO1U/00014648/6), 64 (nr KW – TO1U/00034956/4), 92 (nr KW – TO1U/00034956/4), 95 (nr KW – TO1U/00006903/3),
60 (nr KW – TO1U/00006902/6), 30 (nr KW – TO1U/00031718/3), 88 (nr KW – TO1U/00031718/3), 17/14 (nr KW – TO1U/00030721/0), 62 (nr KW – TO1U/00049037/4), 90 (nr KW – TO1U/00049037/4), 63/3 (nr KW – TO1U/00063869/9), 17/11 (nr KW – TO1U/00030721/0), 17/12 (nr KW – TO1U/00030721/0) – obręb ewid. 0005 Grabowiec;

165 (nr KW – TO1U/00016863/3), 183 (nr KW – TO1U/00016863/3) – obręb ewid. 0017 Skarszewy;

48/4 (nr KW – TO1U/00001358/2), 40 (nr KW – TO1U/00004851/9), 12/2 (nr KW – TO1U/00014763/8), 12/1 (nr KW – TO1U/00010132/8), 54/2 (nr KW – TO1U/00017932/5), 55/4 (nr KW – TO1U/00004301/9), 83 (nr KW – brak danych), 72 (nr KW – TO1U/00051279/9), 79 (nr KW – TO1U/00024370/9), 46/1 (nr KW – TO1U/00011513/0), 14/1 (nr KW – brak danych), 22 (nr KW – brak danych), 55/3 (nr KW – TO1U/00024370/9), 21/2 (nr KW – TO1U/00058835/4) – obręb ewid. 0019 Stary Folwark;

52/61 (nr KW – brak danych), 52/60 (nr KW – brak danych), 48/148 (nr KW – TO1U/00031992/7), 77/2 (nr KW – TO1U/00001541/2), 77/6 (nr KW – TO1U/00012516/8), 77/7 (nr KW – TO1U/00027720/9), 77/8 (nr KW – TO1U/00013009/8), 77/10 (nr KW – TO1U/00030884/0), 51 (nr KW – TO1U/00052417/6), 53 (nr KW – TO1U/00031669/4),
78 (nr KW – TO1U/00031669/4), 56/32 (nr KW – TO1U/00030721/0), 74 (nr KW – TO1U/00052417/6), 48/151 (nr KW – TO1U/00031992/7), 48/150 (nr KW –TO1U/00031992/7), 56/31 (nr KW – TO1U/00030721/0) – obręb ewid. 0026 Wielkie Lniska;

 

- gmina Gruta:

na działkach nr ewid.:

30/7 (nr KW – TO1U/00028371/4), 76/4 (nr KW – TO1U/00018707/6), 48/12 (nr KW – TO1U/00035993/2), 45/5 (nr KW – TO1U/00011146/6), 37/2 (nr KW – TO1U/00032385/6), 36 (nr KW – TO1U/00018699/6), 45/2 (nr KW – TO1U/00018640/8), 30/2 (nr KW – TO1U/00008841/4), 43/2 (nr KW – TO1U/00008840/7), 44 (nr KW – TO1U/00008842/1), 34/2 (nr KW – TO1U/00002043/8), 76/1 (nr KW – TO1U/00008055/7), 76/2 (nr KW – TO1U/00008056/4), 62 (nr KW – TO1U/00004094/4), 46 (nr KW – TO1U/00033783/3),
35/1 (nr KW – TO1U/00053802/9), 16/1 (nr KW – TO1U/00018712/4), 75/5 (nr KW – TO1U/00052809/1), 45/8 (nr KW – TO1U/00017037/1), 45/9 (nr KW – TO1U/00061122/7), 31/6 (nr KW – TO1U/00008839/7), 31/7 (nr KW – TO1U/00055773/0), 31/4 (nr KW – TO1U/00052741/6), 32/5 (nr KW – TO1U/00008837/3) – obręb ewid. 0009 Nicwałd;

1/1 (nr KW – TO1U/00012429/1), 2 (nr KW – TO1U/00001617/6), 1/2 (nr KW – TO1U/00045937/5),  3 (nr KW – TO1U/00017211/5), 5/4 (nr KW – TO1U/00017952/1),
4/4 (nr KW – TO1U/00014090/9) – obręb ewid. 0012 Plemięta;

92/6 (nr KW – TO1U/00052092/1), 44/1 (nr KW – TO1U/00016385/8), 92/3 (nr KW – TO1U/00043460/6), 91/1 (nr KW – TO1U/00013176/9), 22 (nr KW – TO1U/00012674/3), 33/2 (nr KW – TO1U/00000083/6), 32 (nr KW – TO1U/00001341/0), 90/5 (nr KW – TO1U/00012204/8), 65/5 (nr KW – TO1U/00012204/8), 36 (nr KW – TO1U/00001906/9), 66/2 (nr KW – TO1U/00014441/5), 35/2 (nr KW – TO1U/00018209/5), 37 (nr KW – TO1U/00006030/2), 92/1 (nr KW – TO1U/00024377/8), 63/1 (nr KW – TO1U/00018051/2), 42/2 (nr KW – TO1U/00050526/9), 104 (nr KW – TO1U/00050526/9), 91/10 (nr KW – TO1U/00014442/2), 34/1 (nr KW – TO1U/00037642/1), 35/1 (nr KW – TO1U/00018209/5) – obręb ewid. 0013 Pokrzywno;

2 (nr KW – TO1U/00008296/8), 3 (nr KW – TO1U/00008295/1), 4 (nr KW – TO1U/00008294/4), 8/2 (nr KW – TO1U/00030787/0), 9/1 (nr KW – TO1U/00008287/2),
6 (nr KW – TO1U/00018666/6), 7/6 (nr KW – TO1U/00017889/8) – obręb ewid. 0015 Wiktorowo;

 

- gmina Radzyń Chełmiński:

na działkach nr ewid.:

45/47 (nr KW – TO1W/00026606/8), 3 (nr KW – brak danych), 18 (nr KW – brak danych), 47/1 (nr KW – TO1W/00026177/1), 4/2 (nr KW – TO1W/00026606/8), 2/3 (nr KW – TO1W/00026606/8), 47/4 (nr KW – TO1W/00003631/5) – obręb ewid. 0002 Dębieniec;

 

- gmina Rogóźno:

na działkach nr ewid.:

20 (nr KW – TO1U/00056947/8), 21/4 (nr KW – TO1U/00016626/0), 24 (nr KW – TO1U/00008260/7), 1 (nr KW – TO1U/00012309/4), 23 (nr KW – TO1U/00009700/1),
22 (nr KW – brak danych), 19 (nr KW – TO1U/00049415/8), 25 (nr KW – TO1U/00008817/7) – obręb ewid. 0002 Budy;

238 (nr KW – TO1U/00023894/1), 132/1 (nr KW – TO1U/00056196/8), 92 (nr KW – TO1U/00001962/9), 213 (nr KW – TO1U/00049581/2), 167 (nr KW – TO1U/00001456/9),
66 (nr KW – TO1U/00001456/9), 81/2 (nr KW – TO1U/00023894/1), 157/1 (nr KW – TO1U/00023531/9), 160/11 (nr KW – TO1U/00026864/3), 82/2 (nr KW – TO1U/00023894/1), 159 (nr KW – TO1U/00064544/2), 236 (nr KW – TO1U/00023894/1), 248 (nr KW – TO1U/00023894/1), 77/1 (nr KW – TO1U/00001456/9), 77/2 (nr KW – TO1U/00023894/1), 74/2 (nr KW – TO1U/00023894/1), 95/6 (nr KW – TO1U/00019921/9), 86 (nr KW – TO1U/00009059/2), 245/1 (nr KW – TO1U/00055558/7), 160/16 (nr KW – TO1U/00029432/7), 80/2 (nr KW – TO1U/00037899/7), 173/2 (nr KW – TO1U/00039828/3), 173/3 (nr KW – TO1U/00039828/3), 265 (nr KW – TO1U/00041610/9), 3032/2 (nr KW – TO1U/00033624/1), 3033/2 (nr KW – TO1U/00033624/1), 3033/3 (nr KW – TO1U/00033624/1), 3045/1 (nr KW – TO1U/00033624/1), 82/7 (nr KW – TO1U/00012293/8), 3114 (nr KW – TO1U/00033624/1), 3116 (nr KW – TO1U/00033624/1), 3115 (nr KW – TO1U/00033624/1), 3118 (nr KW – TO1U/00033624/1), 95/5 (nr KW – TO1U/00023894/1) – obręb ewid. 0004 Gubiny;

37/1 (nr KW – TO1U/00044060/9), 39/10 (nr KW – TO1U/00040792/1), 36/3 (nr KW – TO1U/00017406/9), 152/18 (nr KW – TO1U/00017406/9), 35/6 (nr KW – TO1U/00003832/3), 55/1 (nr KW – TO1U/00010453/4), 39/11 (nr KW – TO1U/00033314/5), 39/12 (nr KW – TO1U/00015004/7), 34/4 (nr KW – TO1U/00001649/9), 69/2 (nr KW – brak danych),
53 (nr KW – TO1U/00039207/4), 58 (nr KW – TO1U/00036392/6), 67 (nr KW – TO1U/00036392/6), 111 (nr KW – TO1U/00036392/6), 43/9 (nr KW – TO1U/00018004/8), 43/10 (nr KW – TO1U/00018004/8), 43/11 (nr KW – TO1U/00018004/8), 43/12 (nr KW – TO1U/00018004/8), 43/7 (nr KW – TO1U/00029806/0), 56 (nr KW – TO1U/00039207/4), 68/5 (nr KW – TO1U/00001651/6), 152/12 (nr KW – TO1U/00064320/6), 152/13 (nr KW – TO1U/00017406/9), 152/14 (nr KW – TO1U/00017406/9), 152/15 (nr KW – TO1U/00017406/9), 152/16 (nr KW – TO1U/00017406/9), 152/19 (nr KW – TO1U/00017406/9) – obręb ewid. 0005 Kłódka Szlachecka;

54 (nr KW – TO1U/00009388/7), 71 (nr KW – TO1U/00009388/7), 76 (nr KW – TO1U/00009388/7), 70 (nr KW – TO1U/00058334/2), 43 (nr KW – TO1U/00000178/9),
50/1 (nr KW – TO1U/00012042/4), 64/1 (nr KW – TO1U/00049664/8), 64/2 (nr KW – TO1U/00049664/8), 64/3 (nr KW – TO1U/00049664/8), 68/1 (nr KW – TO1U/00049664/8), 68/2 (nr KW – TO1U/00049664/8), 195 (nr KW – TO1U/00009071/2), 196 (nr KW – TO1U/00009071/2), 197/2 (nr KW – TO1U/00009071/2), 197/4 (nr KW – TO1U/00009071/2), 201 (nr KW – TO1U/00054777/1), 199 (nr KW – TO1U/00002097/1), 328/6 (nr KW – TO1U/00003833/0), 335/2 (nr KW – TO1U/00035454/2), 73/3 (nr KW – TO1U/00002199/6), 73/4 (nr KW – TO1U/00002199/6), 80/1 (nr KW – TO1U/00007723/4), 81 (nr KW – TO1U/00004426/1), 331 (nr KW – TO1U/00004663/4), 327/1 (nr KW – TO1U/00017746/4), 395/1 (nr KW – TO1U/00017746/4), 63 (nr KW – TO1U/00002207/6), 65 (nr KW – TO1U/00002207/6), 52 (nr KW – TO1U/00023541/2), 53 (nr KW – TO1U/00055555/6),
60 (nr KW – TO1U/00055555/6), 69 (nr KW – TO1U/00055555/6), 75 (nr KW – TO1U/00055555/6), 334 (nr KW – TO1U/00055555/6), 396 (nr KW – TO1U/00055555/6), 186/1 (nr KW – TO1U/00055555/6), 185/2 (nr KW – TO1U/00055555/6), 189/2 (nr KW – TO1U/00005496/9), 202/1 (nr KW – TO1U/00002131/2), 202/2 (nr KW – TO1U/00011783/3), 202/5 (nr KW – TO1U/00036660/6), 78 (nr KW – TO1U/00009772/6), 187 (nr KW – TO1U/00002207/6), 250/4 (nr KW – TO1U/00023541/2), 77 (nr KW – TO1U/00023541/2), 397 (nr KW – TO1U/00023541/2), 251 (nr KW – TO1U/00053946/0), 190 (nr KW – TO1U/00023541/2), 227/1 (nr KW – TO1U/00013038/0), 200 (nr KW – TO1U/00014486/2), 184/6 (nr KW – TO1U/00064130/7), 185/1 (nr KW – TO1U/00017060/1), 59/1 (nr KW – TO1U/00013268/1), 224 (nr KW – TO1U/00055555/6), 314 (nr KW – TO1U/00055555/6), 332/31 (nr KW – TO1U/00018998/2), 86/4 (nr KW – TO1U/00027155/7), 227/2 (nr KW – TO1U/00022867/6), 218/2 (nr KW – TO1U/00032125/6), 218/3 (nr KW – TO1U/00027868/8), 218/4 (nr KW – TO1U/00037486/9), 189/7 (nr KW – TO1U/00051589/5), 189/8 (nr KW – TO1U/00026426/1), 208/9 (nr KW – TO1U/00058753/5), 333/7 (nr KW – TO1U/00004665/8), 51/1 (nr KW – TO1U/00063920/5), 51/2 (nr KW – TO1U/00063921/2), 51/3 (nr KW – TO1U/00016328/1), 198/5 (nr KW – TO1U/00053530/1), 192/7 (nr KW – TO1U/00053520/8), 188/1 (nr KW – TO1U/00011520/2), 188/2 (nr KW – TO1U/00063903/0), 61/2 (nr KW – TO1U/00058334/2) – obręb ewid. 0010 Rogóźno;

 

Powiat toruński:

- gmina Chełmża:

na działkach nr ewid.:

5 (nr KW – TO1T/00077881/9), 32 (nr KW – TO1T/00006545/4), 49/2 (nr KW –TO1T/00012141/7), 54/5 (nr KW – TO1T/00141645/3), 35 (nr KW – TO1T/00034949/1),
56 (nr KW – TO1T/00034782/2), 36/1 (nr KW – TO1T/00007049/4), 34/1 (nr KW – TO1T/00007049/4), 33 (nr KW – TO1T/00034543/5), 34/2 (nr KW – TO1T/00007049/4),
38/1 (nr KW – TO1T/00028386/1), 44/1 (nr KW – TO1T/00005339/0), 40/1 (nr KW – TO1T/00008029/5) – obręb ewid. 0006 Drzonówko;

46 (nr KW – TO1T/00079026/2) – obręb ewid. 0010 Grzegorz;

163 (nr KW – TO1T/00032172/9), 64/2 (nr KW – TO1T/00027912/1), 9 (nr KW – TO1T/00006207/3), 11 (nr KW – TO1T/00105856/1), 67/1 (nr KW – TO1T/00031681/3),
63 (nr KW – TO1T/00006566/7), 24/2 (nr KW – TO1T/00006572/2), 169 (nr KW – TO1T/00130525/6), 139/7 (nr KW – TO1T/00019045/3), 25 (nr KW – TO1T/00006567/4),
22 (nr KW – TO1T/00001745/1), 64/1 (nr KW – TO1T/00031681/3), 66 (nr KW – TO1T/00006569/8), 26 (nr KW – TO1T/00031861/9), 138/2 (nr KW – TO1T/00031681/3), 157 (nr KW – TO1T/00113112/3), 67/2 (nr KW – TO1T/00006570/8), 142/2 (nr KW – TO1T/00002983/8), 139/8 (nr KW – TO1T/00080640/2), 174 (nr KW – TO1T/00031861/9), 171 (nr KW – TO1T/00130525/6), 139/2 (nr KW – TO1T/00031681/3), 133 (nr KW – TO1T/00105856/1), 158 (nr KW – TO1T/00031861/9), 10 (nr KW – TO1T/00026851/8),
170 (nr KW – TO1T/00044246/6), 124 (nr KW – TO1T/00007172/5), 62/2 (nr KW – TO1T/00044246/6), 147/4 (nr KW – TO1T/00017134/0), 168 (nr KW – TO1T/00121750/6), 65 (nr KW – TO1T/00006568/1), 23 (nr KW – TO1T/00018599/4), 148 (nr KW – TO1T/00015023/5), 167 (nr KW – TO1T/00044246/6), 159/1 (nr KW – TO1T/00024326/5) – obręb ewid. 0015 Liznowo;

1137/15 (nr KW – TO1T/00058407/4), 223/1 (nr KW – TO1T/00127365/2), 32 (nr KW – TO1T/00031786/9), 303/1 (nr KW – TO1T/00012680/7), 1137/29 (nr KW – TO1T/00058407/4), 335/3 (nr KW – TO1T/00031830/3), 33 (nr KW – TO1T/00025144/2),
36 (nr KW – TO1T/00031786/9), 302 (nr KW – TO1T/00121144/5), 23/2 (nr KW – TO1T/00001854/8), 31 (nr KW – TO1T/00025144/2), 29/2 (nr KW – TO1T/00102048/3), 336/2 (nr KW – TO1T/00039183/8), 343 (nr KW – TO1T/00007106/2), 341/4 (nr KW – TO1T/00134521/6), 222 (nr KW – TO1T/00039620/4), 30 (nr KW –TO1T/00085486/9), 1137/25 (nr KW – TO1T/00058407/4), 303/3 (nr KW – TO1T/00012680/7), 304 (nr KW – TO1T/00009050/8), 221/6 (nr KW – TO1T/00018355/2), 312 (nr KW – TO1T/00008049/1), 336/3 (nr KW – TO1T/00039183/8), 223/2 (nr KW – TO1T/00001722/4), 1137/19 (nr KW – TO1T/00058407/4), 41/1 (nr KW – TO1T/00102048/3), 1137/17 (nr KW – TO1T/00058407/4), 303/2 (nr KW – TO1T/00114782/7), 342 (nr KW – TO1T/00031830/3), 34 (nr KW – TO1T/00031786/9) – obręb ewid. 0016 Mirakowo;

101/1 (nr KW – TO1T/00005041/4), 101/2 (nr KW – TO1T/00031834/1), 147/4 (nr KW – TO1T/00063172/5), 146 (nr KW – TO1T/00005041/4), 38/6 (nr KW – TO1T/00110258/7) – obręb ewid. 0020 Pluskowęsy;

32/2 (nr KW – TO1T/00029074/8), 30 (nr KW – TO1T/00004051/0), 94/2 (nr KW – TO1T/00026741/4), 23 (nr KW – TO1T/00016105/1), 31 (nr KW – TO1T/00006573/9),
28 (nr KW – TO1T/00018600/5), 32/1 (nr KW – TO1T/00001738/9), 94/1 (nr KW – TO1T/00122268/7), 27 (nr KW – TO1T/00003091/5), 94/4 (nr KW – TO1T/00026741/4) – obręb ewid. 0026 Witkowo;

24/270 (nr KW – TO1T/00066090/7), 35 (nr KW – TO1T/00066090/7), 30/4 (nr KW – TO1T/00021999/2), 24/6 (nr KW – TO1T/00021999/2), 30/20 (nr KW – TO1T/00118429/3), 23/2 (nr KW – TO1T/00058178/9), 29/2 (nr KW – brak danych), 22/1 (nr KW – TO1T/00120124/2), 30/27 (nr KW – TO1T/00053837/2), 30/28 (nr KW – TO1T/00053837/2), 27/1 (nr KW – TO1T/00118429/3), 19/1 (nr KW – TO1T/00008222/8), 17/1 (nr KW – TO1T/00025036/2) – obręb ewid. 0028 Zalesie;

219/7 (nr KW – TO1T/00064139/9), 210/5 (nr KW – TO1T/00066834/5), 223/2 (nr KW – TO1T/00001658/4), 225/1 (nr KW – TO1T/00031860/2), 221 (nr KW – TO1T/00031862/6), 222/3 (nr KW – TO1T/00025991/4), 226/3 (nr KW – brak danych), 223/1 (nr KW – TO1T/00031860/2), 210/10 (nr KW –TO1T/00035074/3), 219/8 (nr KW – TO1T/00001931/2), 218/1 (nr KW – TO1T/00031862/6), 204/1 (nr KW – TO1T/00053576/4), 244 (nr KW – TO1T/00105856/1), 226/1 (nr KW – brak danych), 210/8 (nr KW – TO1T/00067683/8), 220/2 (nr KW – TO1T/00031860/2), 219/6 (nr KW – TO1T/00011691/0), 217/1 (nr KW – TO1T/00027058/6), 205 (nr KW – TO1T/00030092/0), 102 (nr KW – TO1T/00002461/3),
227 (nr KW – TO1T/00009432/0), 209 (nr KW – TO1T/00009637/7), 107 (nr KW –TO1T/00011387/6), 211 (nr KW – brak danych), 210/3 (nr KW – TO1T/00066832/1) – obręb ewid. 0029 Zelgno;

 

- gmina Łysomice:

na działkach nr ewid.:

263/4 (nr KW – brak danych), 263/3 (nr KW – brak danych), 255/1 (nr KW – TO1T/00003923/7), 95/1 (nr KW – TO1T/00004959/5), 252 (nr KW – TO1T/00009585/7), 250 (nr KW – TO1T/00076828/3), 94 (nr KW – TO1T/00104984/0), 98 (nr KW – TO1T/00003336/5), 253 (nr KW – TO1T/00002593/7), 97/3 (nr KW – TO1U/00093033/8), 258 (nr KW – TO1T/00033737/5), 251/2 (nr KW – TO1T/00054993/0), 93 (nr KW – TO1T/00005590/7), 249 (nr KW – TO1T/00073547/8), 91 (nr KW – TO1T/00033737/5),
95/2 (nr KW – TO1T/00030290/8), 234/8 (nr KW – TO1T/00023518/1), 97/4 (nr KW – TO1T/00011369/4), 230 (nr KW –TO1T/00013966/3), 229 (nr KW – TO1T/00033737/5), 96/10 (nr KW – TO1T/00013965/6), 254 (nr KW – TO1T/00002595/1), 260 (nr KW – TO1T/00032713/4), 251/4 (nr KW – TO1T/00009585/7), 251/5 (nr KW – TO1T/00010248/3) – obręb ewid. 0002 Kamionki Duże;

 

Powiat wąbrzeski:

- gmina Płużnica:

na działkach nr ewid.:

175/2 (nr KW – TO1W/00018783/3), 119 (nr KW – TO1W/00024034/3), 121 (nr KW – TO1W/00016580/6), 123/1 (nr KW – TO1W/00024034/3), 120 (nr KW – TO1W/00016580/6), 124/2 (nr KW – TO1W/00019192/0), 73/2 (nr KW – TO1W/00019604/2), 73/1 (nr KW – TO1W/00031587/6), 69 (nr KW – TO1W/00002739/5), 72/1 (nr KW – TO1W/00031587/6), 70 (nr KW – TO1W/00024034/3), 68/1 (nr KW – TO1W/00024034/3), 173/4 (nr KW – TO1W/00036376/9), 304/5 (nr KW – TO1W/00037604/4), 304/1 (nr KW – TO1W/00020645/1), 139/2 (nr KW – TO1W/00023968/2), 304/4 (nr KW – TO1W/00023968/2), 302 (nr KW – TO1W/00023968/2), 174 (nr KW – TO1W/00035092/7), 74/1 (nr KW – TO1W/00019387/4), 89 (nr KW – TO1W/00023968/2), 71 (nr KW – TO1W/00002739/5), 63 (nr KW – TO1W/00024034/3), 33 (nr KW – TO1W/00023968/2),
91/7 (nr KW – TO1W/00005110/1), 90 (nr KW – TO1W/00005057/1), 61 (nr KW – TO1W/00009287/0), 77/1 (nr KW – TO1W/00014612/6), 57/1 (nr KW – TO1W/00014258/6), 65 (nr KW – TO1W/00002739/5) – obręb ewid. 0003 Błędowo;

52 (nr KW – TO1W/00002777/3), 23/3 (nr KW – TO1W/00028159/3), 19/7 (nr KW – TO1W/00034085/8), 19/6 (nr KW – TO1W/00002787/6), 55/3 (nr KW – TO1W/00014630/8), 21/1 (nr KW – TO1W/00025014/4), 55/2 (nr KW – TO1W/00014624/3), 53 (nr KW – TO1W/00025014/4), 19/5 (nr KW – TO1W/00034085/8), 44/10 (nr KW – TO1W/00026934/6), 10 (nr KW – TO1W/00031547/4) – obręb ewid. 0005 Dąbrówka;

143 (nr KW – TO1W/00023972/3), 146/1 (nr KW – TO1W/00028158/6), 77/7 (nr KW – TO1W/00037181/2), 85/9 (nr KW – TO1W/00028158/6), 78 (nr KW – TO1W/00024084/8), 73 (nr KW – TO1W/00005944/6), 72 (nr KW – TO1W/00030342/0), 71/1 (nr KW – TO1W/00016889/2), 71/3 (nr KW – TO1W/00016092/8), 71/2 (nr KW – TO1W/00003869/2), 59/1 (nr KW – TO1W/00030342/0), 141/5 (nr KW – TO1W/00028158/6), 58 (nr KW – TO1W/00003873/3), 56 (nr KW – TO1W/00011285/3), 69/2 (nr KW – TO1W/00023972/3) – obręb ewid. 0010 Płąchawy;

36 (nr KW – TO1W/00025903/3), 38/1 (nr KW – TO1W/00003207/4), 52/1 (nr KW – TO1W/00003207/4), 39 (nr KW – TO1W/00022840/2), 50/5 (nr KW – TO1W/00022183/8), 129/8 (nr KW – TO1W/00027971/4), 96/11 (nr KW – TO1W/00027640/5), 103/3 (nr KW – TO1W/00025426/5), 101 (nr KW – TO1W/00025903/3), 100/1 (nr KW – TO1W/00025468/1), 108/2 (nr KW – TO1W/00037180/5), 40/1 (nr KW – TO1W/00013872/9), 149/3 (nr KW – TO1W/00019301/8), 122/1 (nr KW – TO1W/00026712/4), 111 (nr KW – TO1W/00020562/5), 113 (nr KW – TO1W/00020379/5), 121 (nr KW – TO1W/00020379/5), 120 (nr KW – TO1W/00025903/3), 49 (nr KW – TO1W/00003169/5), 130 (nr KW – TO1W/00025903/3), 35/5 (nr KW – TO1W/00037795/9), 112 (nr KW – TO1W/00025903/3), 47/6 (nr KW – TO1W/00026781/8), 125/10 (nr KW – TO1W/00037562/7), 44/1 (nr KW – TO1W/00025903/3), 174 (nr KW – TO1W/00025903/3), 173/4 (nr KW – TO1W/00035011/6), 173/2 (nr KW – TO1W/00035011/6), 45 (nr KW – TO1W/00025903/3) – obręb ewid. 0015 Wiewiórki.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.5.2023.MB (D)