Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja Nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.

Termin udostępnienia: 11.07.2023 r. – 25.07.2023 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.9.4.2023.PK dot. zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
Starosty Wąbrzeskiego o pozwoleniu na budowę nr 95/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. znak: AB.6740.95.2016.JR dla inwestycji pn.: „Budowa I etapu inwestycji elektrowni wiatrowej Książki 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w postaci elektrowni wiatrowej Siemens
SWT-2.3-108 G2-2.3-108-2B-T96.0-454 oraz jej fundamentu na  działce nr 149/2 obręb Blizno, gm. Książki”
, na inwestycję pn. „Budowa I etapu inwestycji elektrowni wiatrowej Książki 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w postaci elektrowni wiatrowej VESTAS V110 hh 110 o mocy maksymalnej 2,2 MW oraz jej fundamentu na działce nr 149/2 obręb Blizno,
gm. Książki”.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 26.07.2023 r.
.