Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 7 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.7.2023.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 7 lipca 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924 t.j.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 7 lipca 2023 r. na rzecz inwestora:

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

decyzji nr 60/2023 udzielającej pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja oraz przebudowa Węzła Rozdzielczego Gazu Gustorzyn. Odcinek 1 od Węzła Rozdzielczego Gazu Gustorzyn włącznie do granicy gmin Aleksandrów Kujawski
i Wielka Nieszawka”
, na następujących nieruchomościach:

 

Powiat aleksandrowski:

- gmina Aleksandrów Kujawski:

na działkach nr ewid.:

33 (nr KW – brak danych), 34 (nr KW – WL1A/00041426/6), 45 (nr KW – WL1A/00000288/7), 46 (nr KW – WL1A/00004052/2), 47 (nr KW – WL1A/00000289/4), 3512/3 (nr KW – WL1A/00026883/6) – obręb ewid. 0009 Kuczek;

157/2 (nr KW – WL1A/00034971/9), 98/4 (nr KW – WL1A/00034792/0), 66/3 (nr KW – WL1A/00025794/8), 75/2 (nr KW – WL1A/00014524/5), 75/3 (nr KW – WL1A/00035605/0), 76/1 (nr KW – WL1A/00015939/4), 83/3 (nr KW – WL1A/00000312/5), 84/2 (nr KW – brak danych), 84/4 (nr KW – WL1A/00015713/4), 96/1 (nr KW – WL1A/00029641/9),
128/6 (nr KW – WL1A/00010079/2), 133/3 (nr KW – WL1A/00035075/5), 133/4 (nr KW – WL1A/00010079/2), 135/1 (nr KW – WL1A/00001807/9), 141/10 (nr KW – WL1A/00000313/2), 142/1 (nr KW – WL1A/00021573/5), 143/2 (nr KW – WL1A/00010546/7), 144/3 (nr KW – WL1A/00010544/3), 152/6 (nr KW – WL1A/00017500/2), 152/7 (nr KW – WL1A/00017500/2), 65/2 (nr KW – WL1A/00012718/8), 51 (nr KW – WL1A/00001807/9), 55/3 (nr KW – WL1A/00000303/9), 43/4 (nr KW – WL1A/00000306/0), 54/12 (nr KW – WL1A/00000305/3), 140/1 (nr KW – WL1A/00029641/9), 3/2 (nr KW – WL1A/00027319/9), 4/4 (nr KW – WL1A/00001807/9), 19/4 (nr KW – WL1A/00014067/3), 28/4 (nr KW – WL1A/00018229/5), 13/1 (nr KW – WL1A/00019723/5), 23/1 (nr KW – WL1A/00014067/3), 12/1 (nr KW – WL1A/00014273/0), 4/10 (nr KW – WL1A/00037330/5), 47 (nr KW – WL1A/00001807/9), 29/4 (nr KW – WL1A/00014350/4), 38/3 (nr KW – WL1A/00016209/5), 33/1 (nr KW – WL1A/00014350/4), 34/5 (nr KW – WL1A/00016209/5), 34/6 (nr KW – WL1A/00016209/5), 34/7 (nr KW – WL1A/00016209/5), 43/3 (nr KW – WL1A/00000306/0), 34/1 (nr KW – WL1A/00038923/6), 34/3 (nr KW – WL1A/00034097/8), 46/4 (nr KW – WL1A/00000306/0), 46/5 (nr KW – WL1A/00000306/0), 46/6 (nr KW – WL1A/00000306/0), 46/3 (nr KW – WL1A/00001807/9), 43/2 (nr KW – WL1A/00000306/0) – obręb ewid. 0012 Nowy Ciechocinek;

29/2 (nr KW – WL1A/00004922/2), 74 (nr KW – WL1A/00004922/2), 112/1 (nr KW – WL1A/00004958/3), 124 (nr KW – WL1A/00024697/1), 157/1 (nr KW – WL1A/00010403/3), 161/1 (nr KW – WL1A/00004963/1), 162/4 (nr KW – WL1A/00037304/4), 166/3 (nr KW – WL1A/00004954/5), 167/4 (nr KW – WL1A/00014119/3), 171/1 (nr KW – brak danych),
173 (nr KW – WL1A/00024697/1), 177/3 (nr KW – WL1A/00024697/1), 177/4 (nr KW – brak danych), 177/7 (nr KW – brak danych), 185 (nr KW – WL1A/00024697/1), 186/1 (nr KW – WL1A/00015650/4), 216/1 (nr KW – WL1A/00032583/8), 216/2 (nr KW – WL1A/00024697/1), 217 (nr KW – WL1A/00024697/1), 218 (nr KW – WL1A/00013067/6), 219 (nr KW – WL1A/00024697/1), 222/1 (nr KW – WL1A/00013067/6), 229/3 (nr KW – WL1A/00005228/4), 229/4 (nr KW – WL1A/00005228/4), 230 (nr KW – WL1A/00010366/1), 363 (nr KW – WL1A/00025745/0), 29/1 (nr KW – WL1A/00024697/1), 231 (nr KW – WL1A/00004995/4), 3251/1 (nr KW – WL1A/00036974/4), 15 (nr KW – WL1A/00004961/7), 35/1 (nr KW – WL1A/00004961/7), 38/1 (nr KW – WL1A/00004961/7), 39 (nr KW – WL1A/00004995/4), 41 (nr KW – WL1A/00014119/3), 48/1 (nr KW – WL1A/00004944/2), 49/1 (nr KW – WL1A/00004935/6), 77/1 (nr KW – WL1A/00015650/4), 78 (nr KW – WL1A/00024697/1), 105 (nr KW – WL1A/00024697/1), 106/1 (nr KW – WL1A/00011901/1), 107 (nr KW – WL1A/00024697/1), 108/1 (nr KW – WL1A/00024575/0), 109 (nr KW – WL1A/00024697/1), 110 (nr KW – WL1A/00024613/9), 180/1 (nr KW – WL1A/00025745/0), 3214/10 (nr KW – WL1A/00015606/1), 55 (nr KW – WL1A/00010381/2), 3293/3 (nr KW – WL1A/00026939/4) – obręb ewid. 0018 Otłoczyn;

136/8 (nr KW – WL1A/00025816/9), 136/9 (nr KW – WL1A/00034795/1), 438/1 (nr KW – WL1A/00036739/5), 118 (nr KW – WL1A/00023327/0), 123/2 (nr KW – WL1A/00023327/0), 123/15 (nr KW – WL1A/00019410/8), 127/6 (nr KW – WL1A/00035194/5), 127/10 (nr KW – WL1A/00019410/8), 130/4 (nr KW – WL1A/00023167/0), 130/6 (nr KW – WL1A/00020510/9), 133/3 (nr KW – WL1A/00010423/9), 139/5 (nr KW – WL1A/00010423/9), 163/2 (nr KW – WL1A/00023167/0), 163/4 (nr KW – WL1A/00035075/5), 131/1 (nr KW – WL1A/00017199/8), 111/1 (nr KW – WL1A/00004792/1), 157/3 (nr KW – brak danych), 158/7 (nr KW – WL1A/00031644/7), 153/3 (nr KW – brak danych), 138 (nr KW – WL1A/00001807/9), 161/3 (nr KW – WL1A/00031644/7), 163/5 (nr KW – WL1A/00022287/0) – obręb ewid. 0031 Wołuszewo;

12/4 (nr KW – WL1A/00035590/1), 15/3 (nr KW – WL1A/00027638/1), 40/5 (nr KW – WL1A/00035590/1), 42/2 (nr KW – WL1A/00035590/1), 42/3 (nr KW – WL1A/00007415/6), 45/1 (nr KW – WL1A/00026331/2), 45/2 (nr KW – WL1A/00005183/6), 55/1 (nr KW – WL1A/00001577/7), 16/1 (nr KW – WL1A/00029618/9), 41 (nr KW – WL1A/00027638/1), 54/1 (nr KW – WL1A/00002367/9), 11 (nr KW – WL1A/00029641/9), 10/2 (nr KW – WL1A/00029641/9), 39/5 (nr KW – WL1A/00027638/1), 10/4 (nr KW – WL1A/00039917/8), 10/5 (nr KW – WL1A/00039086/3), 3490/6 (nr KW – WL1A/00030935/7), 43 (nr KW – WL1A/00027638/1), 3490/8 (nr KW – WL1A/00030935/7), 3490/3 (nr KW – WL1A/00027638/1), 3490/5 (nr KW – WL1A/00027638/1), 3490/7 (nr KW – WL1A/00027638/1), 3496/1 (nr KW – WL1A/00030935/7), 3495/1 (nr KW – WL1A/00030935/7), 40/3 (nr KW – WL1A/00035590/1), 40/4 (nr KW – WL1A/00027638/1), 39/7 (nr KW – WL1A/00027638/1), 39/6 (nr KW – WL1A/00035590/1) – obręb ewid. 0032 Wygoda;

 

- miasto Ciechocinek:

na działkach nr ewid.:

388/2 (nr KW – WL1A/00029641/9), 638/4 (nr KW – WL1A/00018303/8), 640/2 (nr KW – WL1A/00018303/8), 668/1 (nr KW – WL1A/00011667/8), 670/1 (nr KW – WL1A/00008214/4), 671/1 (nr KW – WL1A/00018381/8), 672/1 (nr KW – WL1A/00021296/9), 657 (nr KW – WL1A/00002088/9), 389/1 (nr KW – WL1A/00021180/3), 388/8 (nr KW – WL1A/00032179/3), 673/1 (nr KW – WL1A/00008450/0), 674/3 (nr KW – WL1A/00001983/6), 675/1 (nr KW – WL1A/00001984/3), 676/1 (nr KW – WL1A/00002423/0), 677/1 (nr KW – WL1A/00032162/1), 678/1 (nr KW – WL1A/00032162/1), 679/1 (nr KW – WL1A/00015549/3), 682 (nr KW – WL1A/00002088/9), 638/12 (nr KW – WL1A/00021180/3), 640/3 (nr KW – WL1A/00021180/3), 641 (nr KW – WL1A/00020786/4), 697 (nr KW – WL1A/00004981/3), 653/3 (nr KW – WL1A/00031916/5), 396/64 (nr KW – WL1A/00036555/1), 438 (nr KW – WL1A/00038492/5), 388/7 (nr KW – WL1A/00040866/5) – obręb ewid. 0001 Ciechocinek;

 

- gmina Raciążek:

na działkach nr ewid.:

10/9 (nr KW – WL1A/00034572/2), 36/2 (nr KW – WL1A/00034572/2), 37 (nr KW – WL1A/00036708/9), 38 (nr KW – WL1A/00003095/8), 5/5 (nr KW – WL1A/00016595/7),
1/1 (nr KW – WL1A/00009023/5), 2 (nr KW – WL1A/00004286/1),
29/5 (nr KW – WL1A/00004408/3) – obręb ewid. 0001 Dąbrówka;

834/18 (nr KW – brak danych), 114 (nr KW – WL1A/00004408/3), 3 (nr KW – WL1A/00007049/9), 2 (nr KW – WL1A/00007049/9), 4/1 (nr KW – WL1A/00014523/8),
4/2 (nr KW – WL1A/00039920/2), 7 (nr KW – WL1A/00014192/8), 8 (nr KW – WL1A/00014191/1), 11 (nr KW – WL1A/00018545/6), 12 (nr KW – WL1A/00018545/6),
19 (nr KW – WL1A/00007104/3), 20 (nr KW – WL1A/00012870/1), 23 (nr KW – WL1A/00012541/6), 119/1 (nr KW – WL1A/00034312/2), 120/9 (nr KW – WL1A/00038462/6), 120/10 (nr KW – WL1A/00032125/0), 120/11 (nr KW – WL1A/00038361/9), 1181/1 (nr KW – WL1A/00017218/8), 1181/2 (nr KW – WL1A/00017218/8), 120/6 (nr KW – brak danych), 121/4 (nr KW – brak danych),
791 (nr KW – brak danych), 15/1 (nr KW – WL1A/00026093/1), 16 (nr KW – WL1A/00015337/4) – obręb ewid. 0008 Raciążek;

141 (nr KW – WL1A/00006851/7), 139 (nr KW – brak danych), 140 (nr KW – WL1A/00004408/3), 151/1 (nr KW – WL1A/00012123/0), 145/7 (nr KW – WL1A/00012122/3), 48/9 (nr KW – WL1A/00004408/3), 48/11 (nr KW – WL1A/00034240/6), 50/1 (nr KW – WL1A/00032354/4), 51/2 (nr KW – WL1A/00034862/2), 84 (nr KW – WL1A/00017795/6), 93/2 (nr KW – WL1A/00030975/9), 54 (nr KW – WL1A/00010983/2), 93/5 (nr KW – WL1A/00006851/7), 92/5 (nr KW – brak danych),
58/2 (nr KW – WL1A/00030975/9), 48/6 (nr KW – WL1A/00017838/0), 49/3 (nr KW – WL1A/00034176/6), 49/1 (nr KW – WL1A/00032251/2), 49/5 (nr KW – WL1A/00034176/6), 49/6 (nr KW – WL1A/00038434/1), 96/2 (nr KW – WL1A/00030975/9) – obręb ewid. 0007 Turzno;

51/3 (nr KW – WL1A/00000372/3), 51/5 (nr KW – WL1A/00016090/7), 51/6 (nr KW – WL1A/00016090/7), 56/1 (nr KW – WL1A/00019611/7), 57 (nr KW – WL1A/00000372/3), 59/1 (nr KW – WL1A/00019611/7), 60/2 (nr KW – WL1A/00000326/6) – obręb ewid. 0002 Turzynek;

 

- gmina Waganiec:

na działkach nr ewid.:

6/3 (nr KW – brak danych), 6/2 (nr KW – brak danych), 4/3 (nr KW – WL1A/00008257/7),
8/3 (nr KW – WL1A/00036908/1), 10/3 (nr KW – WL1A/00036908/1), 11/7 (nr KW – brak danych), 155/2 (nr KW – WL1A/00012494/1), 91/1 (nr KW – WL1A/00001157/7),
95/1 (nr KW – WL1A/00001158/4), 103 (nr KW – WL1A/00033779/6), 105/1 (nr KW – WL1A/00005729/6), 110/2 (nr KW – WL1A/00012311/5), 111/6 (nr KW – WL1A/00026693/7), 111/7 (nr KW – WL1A/00026693/7), 115/9 (nr KW – WL1A/00018020/0), 115/15 (nr KW – WL1A/00014029/5), 116/10 (nr KW – WL1A/00023158/4), 118/8 (nr KW – WL1A/00023158/4), 114/5 (nr KW – WL1A/00021927/2), 96/2 (nr KW – WL1A/00023158/4), 111/9 (nr KW – brak danych),
112/13 (nr KW – WL1A/00036579/5), 113/5 (nr KW – WL1A/00037058/4), 1 (nr KW – WL1A/00023158/4), 23/5 (nr KW – WL1A/00036852/3), 13/7 (nr KW – WL1A/00037754/3), 19/3 (nr KW – WL1A/00023158/4), 56/7 (nr KW – WL1A/00023158/4), 93/4 (nr KW – WL1A/00016019/6), 93/5 (nr KW – WL1A/00016019/6) – obręb ewid. 0012 Brudnowo;

104/2 (nr KW – WL1A/00027184/3), 115 (nr KW – WL1A/00038856/5), 121/5 (nr KW – WL1A/00011869/4), 122/3 (nr KW – WL1A/00036908/1), 134/5 (nr KW – WL1A/00015108/0), 116/1 (nr KW – WL1A/00001766/9), 113/1 (nr KW – WL1A/00001766/9), 125/5 (nr KW – WL1A/00023159/1), 68/6 (nr KW – WL1A/00033222/7), 107/1 (nr KW – WL1A/00018466/8), 108/1 (nr KW – WL1A/00018466/8), 1/1 (nr KW – WL1A/00004286/1) – obręb ewid. 0018 Konstantynowo;

93/1 (nr KW – WL1A/00017723/1), 58 (nr KW – WL1A/00036894/9), 60/4 (nr KW – WL1A/00022444/9), 60/7 (nr KW – WL1A/00006736/5), 99 (nr KW – WL1A/00034494/1), 98/1 (nr KW – WL1A/00025680/6), 62/3 (nr KW – WL1A/00036718/2), 112/2 (nr KW – WL1A/00033233/7), 131/2 (nr KW – WL1A/00010418/1), 133/8 (nr KW – WL1A/00012563/6), 60/9 (nr KW – WL1A/00022630/0), 128/3 (nr KW – WL1A/00009840/8), 57 (nr KW – WL1A/00036894/9), 59 (nr KW – WL1A/00025679/6),
91/5 (nr KW – WL1A/00023158/4), 113/5 (nr KW – WL1A/00001339/7), 94/4 (nr KW – WL1A/00017723/1), 60/11 (nr KW – WL1A/00022630/0), 60/10 (nr KW – WL1A/00022630/0), 60/8 (nr KW – WL1A/00022630/0) – obręb ewid. 0015 Michalin;

14/1 (nr KW – WL1A/00011575/6), 14/3 (nr KW – WL1A/00023159/1), 31/3 (nr KW – WL1A/00035504/2), 31/4 (nr KW – WL1A/00012376/8), 31/9 (nr KW – WL1A/00009791/9), 31/10 (nr KW – WL1A/00012376/8), 33/7 (nr KW – brak danych), 28/4 (nr KW – brak danych), 30/1 (nr KW – WL1A/00012376/8), 33/16 (nr KW – WL1A/00031337/2), 34/4 (nr KW – WL1A/00012341/4), 34/8 (nr KW – WL1A/00012377/5), 95 (nr KW – WL1A/00035504/2) – obręb ewid. 0019 Siutkowo;

13/1 (nr KW – WL1A/00035043/2), 13/2 (nr KW – WL1A/00023158/4), 20/1 (nr KW – WL1A/00035254/4), 20/4 (nr KW – WL1A/00021603/5), 21/2 (nr KW – WL1A/00008918/9), 22/1 (nr KW – WL1A/00035254/4), 22/3 (nr KW – WL1A/00022001/2), 23/1 (nr KW – WL1A/00035254/4), 23/4 (nr KW – WL1A/00031869/0), 27/3 (nr KW – WL1A/00014386/5), 28/6 (nr KW – WL1A/00011271/5), 28/7 (nr KW – WL1A/00000190/3), 29/2 (nr KW – WL1A/00000126/4), 32/13 (nr KW – WL1A/00000189/3), 32/14 (nr KW – WL1A/00036915/3), 17/5 (nr KW – WL1A/00021603/5), 17/6 (nr KW – WL1A/00021603/5), 23/6 (nr KW – WL1A/00020570/7), 12/5 (nr KW – WL1A/00027314/4), 21/1 (nr KW – WL1A/00035254/4), 13/3 (nr KW – WL1A/00023158/4) – obręb ewid. 0007 Stary Zbrachlin;

2/2 (nr KW – WL1A/00019884/1), 7/11 (nr KW – WL1A/00012762/1), 8/4 (nr KW – WL1A/00026400/7), 9/4 (nr KW – WL1A/00026400/7), 12/4 (nr KW – WL1A/00008918/9), 3/6 (nr KW – WL1A/00011271/5), 9/5 (nr KW – WL1A/00002533/4), 10/5 (nr KW – WL1A/00036477/0), 11/4 (nr KW – WL1A/00002534/1), 5/6 (nr KW – WL1A/00037127/9), 6/9 (nr KW – WL1A/00025004/4), 7/19 (nr KW – WL1A/00032251/2), 4/4 (nr KW – WL1A/00002299/1), 5/8 (nr KW – WL1A/00012427/1) – obręb ewid. 0016 Śliwkowo;

98 (nr KW – WL1A/00023158/4), 99/2 (nr KW – WL1A/00000764/8), 75/2 (nr KW – WL1A/00036890/1), 76/3 (nr KW – WL1A/00023158/4), 46/1 (nr KW – WL1A/00000757/6), 49/1 (nr KW – WL1A/00000758/3), 55 (nr KW – WL1A/00000758/3), 56/1 (nr KW – WL1A/00014914/6), 75/3 (nr KW – WL1A/00032353/7), 75/4 (nr KW – WL1A/00000761/7), 97/2 (nr KW – WL1A/00023158/4), 97/3 (nr KW – WL1A/00034062/4), 97/4 (nr KW – WL1A/00023158/4), 51 (nr KW – WL1A/00000760/0), 52 (nr KW – WL1A/00023158/4), 100/7 (nr KW – WL1A/00000765/5), 60/2 (nr KW – WL1A/00023158/4), 58 (nr KW – WL1A/00000762/4), 59/6 (nr KW – WL1A/00036730/2), 76/4 (nr KW – WL1A/00032353/7), 1 (nr KW – brak danych) – obręb ewid. 0009 Wiktoryn;

70/8 (nr KW – WL1A/00032030/7), 62/5 (nr KW – WL1A/00016023/7), 66/4 (nr KW – WL1A/00000319/4), 67/4 (nr KW – WL1A/00000319/4), 61/5 (nr KW – WL1A/00015542/4), 63/1 (nr KW – WL1A/00018011/4), 94 (nr KW – WL1A/00033021/8), 69/8 (nr KW – WL1A/00033021/8)  – obręb ewid. 0010 Zbrachlin;

 

Powiat włocławski:

- gmina Brześć Kujawski:

na działkach nr ewid.:

110 (nr KW – WL1W/00043351/3), 111 (nr KW – WL1W/00008878/6), 112 (nr KW – WL1W/00043351/3), 115 (nr KW – WL1W/00093050/8), 116/2 (nr KW – WL1W/00043351/3), 123/1 (nr KW – WL1W/00043351/3), 123/6 (nr KW – WL1W/00060668/3), 124 (nr KW – WL1W/00008878/6), 125/1 (nr KW – WL1W/00043351/3), 113/1 (nr KW – WL1W/00059130/3), 114/1 (nr KW – WL1W/00059130/3) – obręb ewid. 0001 Aleksandrowo;

102/3 (nr KW – WL1W/00001868/4), 100/11 (nr KW – WL1W/00028782/2), 118/2 (nr KW – WL1W/00067462/8), 120/2 (nr KW – WL1W/00043351/3), 113/12 (nr KW – WL1W/00092362/1), 105/2 (nr KW – WL1W/00085419/4), 109/2 (nr KW – WL1W/00024434/0), 115/2 (nr KW – WL1W/00023670/9), 106/2 (nr KW – WL1W/00027218/1), 103/3 (nr KW – WL1W/00059129/3), 104/4 (nr KW – WL1W/00027218/1), 101/12 (nr KW – WL1W/00103511/2), 25/1 (nr KW – WL1W/00069598/4), 25/2 (nr KW – WL1W/00101276/8), 28/8 (nr KW – WL1W/00092492/1), 94/2 (nr KW – WL1W/00069598/4), 94/3 (nr KW – WL1W/00069598/4), 94/7 (nr KW – WL1W/00069598/4), 96/1 (nr KW – WL1W/00059406/9), 97/10 (nr KW – WL1W/00069598/4), 97/11 (nr KW – WL1W/00020188/2), 98/4 (nr KW – WL1W/00049925/0), 100/7 (nr KW – WL1W/00028009/0), 133/2 (nr KW – WL1W/00092492/1), 98/6 (nr KW – WL1W/00049926/7), 99/6 (nr KW – WL1W/00048478/4), 99/7 (nr KW – WL1W/00071236/6), 97/7 (nr KW – WL1W/00069598/4), 26/1 (nr KW – WL1W/00079863/6), 26/2 (nr KW – WL1W/00002638/0), 26/3 (nr KW – WL1W/00002638/0), 248/2 (nr KW – WL1W/00057647/6), 133/5 (nr KW – WL1W/00070678/9) – obręb ewid. 0002 Brzezie;

31/2 (nr KW – WL1W/00003966/5), 35 (nr KW – WL1W/00058214/9), 37 (nr KW – WL1W/00085405/3), 38/2 (nr KW – WL1W/00058214/9), 40/2 (nr KW – WL1W/00039130/7), 40/3 (nr KW – WL1W/00011108/2), 73/2 (nr KW – WL1W/00039203/0), 32/2 (nr KW – WL1W/00028413/5), 34 (nr KW – WL1W/00085406/0), 40/4 (nr KW – WL1W/00039130/7), 30 (nr KW – WL1W/00003965/8) – obręb ewid. 0007 Gustorzyn;

75 (nr KW – WL1W/00009310/4), 107 (nr KW – WL1W/00072673/8), 106/4 (nr KW – WL1W/00092406/2), 118/3 (nr KW – WL1W/00092406/2), 95 (nr KW – WL1W/00035293/9), 108 (nr KW – WL1W/00035293/9), 109 (nr KW – WL1W/00092743/6), 110 (nr KW – WL1W/00092302/3), 114/2 (nr KW – WL1W/00070651/4), 118/1 (nr KW – WL1W/00069598/4), 73 (nr KW – WL1W/00022172/1), 74 (nr KW – WL1W/00009309/4), 85 (nr KW – WL1W/00007332/0), 84 (nr KW – WL1W/00007332/0), 86 (nr KW – WL1W/00068037/7), 79/3 (nr KW – WL1W/00072673/8), 111 (nr KW – WL1W/00092302/3), 72 (nr KW – WL1W/00051150/3), 71 (nr KW – WL1W/00002270/2), 70 (nr KW – WL1W/00009513/7), 114/3 (nr KW – WL1W/00072673/8) – obręb ewid. 0028 Witoldowo;

 

- gmina Lubanie:

na działkach nr ewid.:

31/6 (nr KW – WL1W/00058341/8), 65/1 (nr KW – WL1W/00036012/3), 28 (nr KW – WL1W/00036012/3) – obręb ewid. 0002 Bodzia;

184 (nr KW – WL1W/00041231/2), 172 (nr KW – WL1W/00096331/3), 163 (nr KW – WL1W/00036298/1), 161/4 (nr KW – WL1W/00093099/3), 154 (nr KW – WL1W/00047845/1), 155 (nr KW – WL1W/00030252/5), 156 (nr KW – WL1W/00033043/8), 55/1 (nr KW – WL1W/00046547/5), 54 (nr KW – WL1W/00045041/1), 57/3 (nr KW – WL1W/00027943/2), 48 (nr KW – WL1W/00081893/2), 49 (nr KW – WL1W/00046547/5), 47 (nr KW – WL1W/00046547/5), 58 (nr KW – WL1W/00081893/2), 64/1 (nr KW – WL1W/00029853/8), 153 (nr KW – WL1W/00041231/2), 50/2 (nr KW – WL1W/00099277/7), 157/6 (nr KW – WL1W/00103000/7), 81/2 (nr KW – WL1W/00081893/2) – obręb ewid. 0004 Janowice;

25/4 (nr KW – WL1W/00028862/7), 21/3 (nr KW – WL1W/00034177/3), 25/5 (nr KW – WL1W/00077712/9), 26/13 (nr KW – WL1W/00065537/1), 26/12 (nr KW – WL1W/00028513/6), 26/15 (nr KW – WL1W/00030299/6), 24/3 (nr KW – WL1W/00028182/6), 23/3 (nr KW – WL1W/00028828/7), 22/3 (nr KW – WL1W/00041905/8), 28/4 (nr KW – WL1W/00031138/7), 29/2 (nr KW – WL1W/00027579/9), 30/4 (nr KW – brak danych), 26/5 (nr KW – brak danych),
27/4 (nr KW – WL1W/00031041/0), 21/1 (nr KW – WL1W/00076259/8), 19/7 (nr KW – WL1W/00078283/9), 20/1 (nr KW – WL1W/00085866/2), 7 (nr KW – WL1W/00085866/2), 36/2 (nr KW – WL1W/00092917/7), 36/1 (nr KW – WL1W/00028133/8), 15/4 (nr KW – brak danych), 35/4 (nr KW – WL1W/00047069/7), 37/10 (nr KW – WL1W/00029730/0),
37/2 (nr KW – brak danych), 35/2 (nr KW – brak danych), 35/5 (nr KW – WL1W/00036299/8), 18/2 (nr KW – WL1W/00101964/8), 20/2 (nr KW – WL1W/00101964/8) – obręb ewid. 0006 Kaźmierzewo;

32/3 (nr KW – WL1W/00047976/8), 32/4 (nr KW – WL1W/00027543/8), 28/3 (nr KW – WL1W/00070923/2), 26/2 (nr KW – WL1W/00015063/2), 27/2 (nr KW – WL1W/00029829/1), 23/2 (nr KW – WL1W/00030519/5) – obręb ewid. 0010 Mikanowo;

35/4 (nr KW – WL1W/00068698/8), 23/5 (nr KW – WL1W/00106280/4), 42/6 (nr KW – WL1W/00092688/2), 90/9 (nr KW – WL1W/00029825/3), 90/10 (nr KW – WL1W/00045040/4), 99/2 (nr KW – WL1W/00030217/8), 98/2 (nr KW – WL1W/00097789/5), 97/2 (nr KW – WL1W/00050850/3), 96/5 (nr KW – WL1W/00081818/3), 95/2 (nr KW – WL1W/00094220/8), 91/4 (nr KW – WL1W/00067433/6), 91/6 (nr KW – WL1W/00067433/6), 33/5 (nr KW – WL1W/00027588/5), 117/2 (nr KW – WL1W/00030775/7), 41/3 (nr KW – WL1W/00036300/9), 47/2 (nr KW – WL1W/00031161/7), 39/6 (nr KW –WL1W/00049066/0), 123/2 (nr KW – WL1W/00106280/4), 33/4 (nr KW – WL1W/00066431/5), 35/5 (nr KW – WL1W/00066431/5), 22/2 (nr KW – WL1W/00068701/3), 21/4 (nr KW – WL1W/00029301/4), 96/3 (nr KW – WL1W/00105919/6), 96/4 (nr KW – WL1W/00105920/6) – obręb ewid. 0015 Siutkówek;

90 (nr KW – WL1W/00029305/2), 208/1 (nr KW – WL1W/00031162/4), 207/3 (nr KW – WL1W/00037640/1), 205 (nr KW – WL1W/00058284/0), 202 (nr KW – WL1W/00031037/9), 204 (nr KW – WL1W/00036140/9), 116/2 (nr KW – brak danych), 118/2 (nr KW – WL1W/00028097/3), 120/2 (nr KW – WL1W/00027770/8), 121/2 (nr KW – WL1W/00063428/0), 124/2 (nr KW – WL1W/00084798/7), 199/2 (nr KW – WL1W/00027802/2), 200 (nr KW – WL1W/00029799/1), 201 (nr KW – WL1W/00029113/9), 89/4 (nr KW – WL1W/00076722/5), 114 (nr KW – WL1W/00101965/5), 193 (nr KW – WL1W/00029803/3), 192/2 (nr KW – WL1W/00033500/0), 195 (nr KW – WL1W/00048995/4), 196 (nr KW – WL1W/00091020/5), 197 (nr KW – WL1W/00058965/8), 198/2 (nr KW – WL1W/00027710/0), 88 (nr KW – WL1W/00034457/0), 91 (nr KW – WL1W/00101965/5), 89/6 (nr KW – WL1W/00076722/5), 49/2 (nr KW – WL1W/00029802/6), 103/2 (nr KW – WL1W/00036949/0), 106/2 (nr KW – WL1W/00030523/6), 107/2 (nr KW – WL1W/00027941/8), 112/2 (nr KW – WL1W/00028128/0), 45 (nr KW – WL1W/00002576/7), 47/4 (nr KW – WL1W/00081915/3), 51 (nr KW – WL1W/00056899/0), 110/2 (nr KW – WL1W/00028102/2), 52 (nr KW – WL1W/00092921/8), 81 (nr KW – WL1W/00029837/0), 72 (nr KW – WL1W/00092921/8), 46/5 (nr KW – WL1W/00029833/2), 49/1 (nr KW – WL1W/00071590/5), 48/1 (nr KW – WL1W/00048111/4), 199/1 (nr KW – WL1W/00027802/2) – obręb ewid. 0017 Ustronie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.7.2023.MB (D)