Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 5 lipca 2023 r. WIR.II.747.1.1.2023.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 5 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika
do ww. ustawy,

zawiadamia się,

że dnia 5 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję, znak: WIR.II.747.1.1.2023.JS w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 10/2017 z dnia 22 września 2017 r., znak: WIR.II.747.17.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, w zakresie następujących nieruchomości położonych w powiecie chełmińskim:

 • dz. nr ewid. 46/2, obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie, TO1C/00007247/6,
 • dz. nr ewid. 284/2, obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie, TO1C/00007819/7,
 • dz. nr ewid. 299/1, obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie, TO1C/00013975/3,
 • dz. nr ewid. 300/3, obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie, TO1C/00002476/5,
 • dz. nr ewid. 293/3, obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie, TO1C/00007278/2,
 • dz. nr ewid. 211/1, obręb Zegartowice, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00001796/7,
 • dz. nr ewid. 30/1, obręb Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00022341/6,
 • dz. nr ewid. 31, obręb Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00012633/7,
 • dz. nr ewid. 59, obręb Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00010618/2,
 • dz. nr ewid. 60, obręb Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00007042/9,
 • dz. nr ewid. 99/2, obręb Nowy Dwór Królewski, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00020678/3,
 • dz. nr ewid. 69, obręb Nowy Dwór Królewski, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00003340/0,
 • dz. nr ewid. 8, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00010755/4,
 • dz. nr ewid. 17, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00028874/3,
 • dz. nr ewid. 18, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00012792/9,
 • dz. nr ewid. 27/4, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00023886/5,
 • dz. nr ewid. 27/1, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00022194/0,
 • dz. nr ewid. 25, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00012793/6,
 • dz. nr ewid. 24, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00015168/7,
 • dz. nr ewid. 23, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00003116/1,
 • dz. nr ewid. 84, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00015300/5,
 • dz. nr ewid. 93, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00008326/1,
 • dz. nr ewid. 94, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00025095/7,
 • dz. nr ewid. 95, obręb Niemczyk, gmina Papowo Biskupie, TO1C/00010744/4,
 • dz. nr ewid. 9/2, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00016849/2,
 • dz. nr ewid. 10, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00006007/5,
 • dz. nr ewid. 14/19, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00009316/5,
 • dz. nr ewid. 20/1, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00029022/3,
 • dz. nr ewid. 7/2, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00002143/2,
 • dz. nr ewid. 14/8, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00011983/8,
 • dz. nr ewid. 1/1, obręb Kornatowo, gmina Lisewo, TO1C/00011564/5,
 • dz. nr ewid. 17/2, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00029007/2,
 • dz. nr ewid. 18, obręb Błachta, gmina Lisewo, TO1C/00010521/5,
 • dz. nr ewid. 6/1, obręb Kornatowo, gmina Lisewo, TO1C/00022434/5,
 • dz. nr ewid. 7/4, obręb Kornatowo, gmina Lisewo, TO1C/00011376/0,
 • dz. nr ewid. 210/10, obręb Pniewite, gmina Lisewo, TO1C/00029157/8,
 • dz. nr ewid. 209, obręb Pniewite, gmina Lisewo, TO1C/00024409/5,
 • dz. nr ewid. 206/16, obręb Pniewite, gmina Lisewo, TO1C/00029157/8,
 • dz. nr ewid. 206/17, obręb Pniewite, gmina Lisewo, TO1C/00006180/1,
 • dz. nr ewid. 215/2, obręb Pniewite, gmina Lisewo, TO1C/00011992/4,
 • dz. nr ewid. 7/6, obręb Lisewo, gmina Lisewo, TO1C/00021610/6,
 • dz. nr ewid. 6, obręb Lisewo, gmina Lisewo, TO1C/00006304/7,
 • dz. nr ewid. 4, obręb Lisewo, gmina Lisewo, TO1C/00001931/6,
 • dz. nr ewid. 1/6, obręb Lisewo, gmina Lisewo, TO1C/00003523/7,
 • dz. nr ewid. 43, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/0007076/6,
 • dz. nr ewid. 60/2, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00029021/6,
 • dz. nr ewid. 49, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00010849/0,
 • dz. nr ewid. 50/1, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00015170/4,
 • dz. nr ewid. 50/3, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00023775/4,
 • dz. nr ewid. 50/4, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00009397/6,
 • dz. nr ewid. 37/8, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00018950/7,
 • dz. nr ewid. 20/1, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00006046/0,
 • dz. nr ewid. 24, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00011245/3,
 • dz. nr ewid. 12/2, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00013864/2,
 • dz. nr ewid. 12/1, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00006862/6,
 • dz. nr ewid. 25, obręb Malankowo, gmina Lisewo, TO1C/00011245/3,
 • dz. nr ewid. 29/1, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 29/2, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 29/9, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 29/5, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 29/6, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 30/2, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 30/1, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 30/3, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00009395/2,
 • dz. nr ewid. 65/6, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00002306/3,
 • dz. nr ewid. 36/4, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00016507/3,
 • dz. nr ewid. 40/2, obręb Chrusty, gmina Lisewo, TO1C/00016506/6.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
 • drogą elektroniczną na adres: ;
 • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;
 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii,
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3                       w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, Urzędzie Gminy Papowo Biskupie, Urzędzie Gminy Lisewo, w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.1.2023.JS