Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam,

że dnia 28 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr 5/2023, znak: WIR.V.7820.7.2023.JB, zezwalająca Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza- Barcin) Odcinek II od km 13+280 do km 22+400”. Cześć I od km 13+280 do km 22+200” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano numery działek po podziale,

- w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Powiat: Żniński

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0010 Ojrzanowo: 135;

Obręb 0012 Oporówek: 19/2.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 40/1; 33; 40/3; 170; 40/2; 134/1;

Obręb 0007 Kania: 97; 37.

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn-Wieś: 34/1 (34/2, 34/3); 27/1 (27/2, 27/3); 21/2 (21/3, 21/4); 21/1 (21/5, 21/6); 20/2 (20/3, 20/4); 20/1 (20/5, 20/6); 19 (19/1, 19/2); 5 (5/1, 5/2); 15/1 (15/5, 15/6); 7/8 (7/43, 7/44); 7/9 (7/24, 7/25); 7/1 (7/26, 7/27); 7/14 (7/28, 7/29); 7/17 (7/30, 7/31); 7/20 (7/32, 7/33); 7/23 (7/34, 7/35); 7/22 (7/36, 7/37); 14 (14/1, 14/2); 13 (13/1, 13/2); 12 (12/1, 12/2); 11 (11/1, 11/2); 10/4 (10/5, 10/6); 2 (2/1, 2/2); 1/1 (1/5, 1/6); 1/2 (1/3, 1/4);

Obręb 0010 Ojrzanowo: 17/1 (17/6, 17/7); 17/5 (17/8, 17/9); 134 (134/1, 134/2); 133/5 (133/8, 133/9); 133/3 (133/6, 133/7, 133/10); 150/22 (150/27, 150/28); 150/8 (150/29, 150/30); 150/9 (150/31, 150/32); 150/10 (150/33, 150/34); 150/11 (150/35, 150/36); 150/20 (150/37, 150/38); 151 (151/1, 151/2); 152 (152/1, 152/2); 175/3 (175/5, 175/6); Obręb 0012 Oporówek: 9/2 (9/4, 9/5, 9/6); 10 (10/1, 10/2); 19/1 (19/4, 19/5); 19/3 (19/6, 19/7, 19/8); 20 (20/1, 20/2); 21 (21/1, 21/2, 21/3);

Obręb 0017 Zdziersk: 9/3 (9/4, 9/5, 9/6).

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 135/1 (135/5, 135/6); 135/2 (135/3, 135/4); 93 (93/1, 93/2); 94/2 (94/3, 94/4); 96/6 (96/9, 96/10); 96/5 (96/7, 96/8); 12/4 (12/5, 12/6); 136/7 (136/17, 136/18); 136/14 (136/19, 136/20); 136/9 (136/21, 136/22); 137/3 (137/4, 137/5); 137/2 (137/6, 137/7); 137/1 (137/8, 137/9); 14/2 (14/3, 14/4); 23 (23/1, 23/2); 107/4 (107/11, 107/12); 107/10 (107/13, 107/14); 109 (109/1, 109/2); 110 (110/1, 110/2); 38/3 (38/7, 38/8); 168 (168/1, 168/2); 38/6 (38/9, 38/10); 112/9 (112/13, 112/14); 113/5 (113/9, 113/10); 114 (114/1, 114/2); 116/3 (116/10, 116/11); 121/4 (121/5, 121/6); 122/1 (122/4, 122/5); 122/3 (122/6, 122/7); 150/12 (150/43, 150/44); 132/1 (132/2, 132/3); 133/6 (133/7, 133/8); 150/41 (150/45, 150/46); 150/42 (150/47, 150/48);

Obręb 0007 Kania: 96 (96/1, 96/2); 98 (98/1, 98/2); 95 (95/1, 95/2); 93 (93/1, 93/2); 92 (92/1, 92/2); 91 (91/1, 91/2); 90 (90/1, 90/2); 103/1 (103/3, 103/4); 104 (104/1, 104/2, 104/3); 89 (89/1, 89/2); 117/8 (117/9, 117/10, 117/11); 88 (88/1, 88/2); 87 (87/1, 87/2, 87/3); 86 (86/1, 86/2); 84/19 (84/20, 84/21); 71 (71/1, 71/2); 79/13 (79/15, 79/16); 79/10 (79/17, 79/18); 232/3 (232/4, 232/5); 70/2 (70/6, 70/7); 70/3 (70/8, 70/9); 69 (69/1, 69/2); 68/1 (68/3, 68/4); 130 (130/1, 130/2); 132 (132/1, 132/2, 132/3); 67/5 (67/6, 67/7); 133 (133/1, 133/2); 66/1 (66/2, 66/3); 64/12 (64/13, 64/14); 65 (65/1, 65/2); 148/4 (148/21, 148/22); 64/2 (64/15, 64/16); 39/4 (39/12, 39/13); 39/6 (39/14, 39/15); 39/3 (39/16, 39/17, 39/18); 35/10 (35/11, 35/12).

  1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
    dla realizacji inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn-Wieś: 20/1 (20/5, 20/6); 7/23 (7/34, 7/35); 34/1 (34/2, 34/3); 27/1 (27/2, 27/3); 19 (19/1, 19/2); 15/1 (15/5, 15/6); 7/1 (7/26, 7/27); 7/14 (7/28, 7/29); 14 (14/1, 14/2); 2 (2/1, 2/2); 35/1; 25/3; 22/2; 22/1;

Obręb 0010 Ojrzanowo: 133/5 (133/8, 133/9); 133/3 (133/6, 133/7, 133/10); 136/1; 150/21;

Obręb 0012 Oporówek: 10 (10/1, 10/2); 19/1 (19/4, 19/5); 19/3 (19/6, 19/7, 19/8); 20 (20/1, 20/2); 21 (21/1, 21/2, 21/3);

Obręb 0017 Zdziersk: 9/3 (9/4, 9/5, 9/6); 3/5.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 96/5 (96/7, 96/8); 12/4 (12/5, 12/6); 137/3 (137/4, 137/5); 137/1 (137/8, 137/9); 23 (23/1, 23/2); 107/4 (107/11, 107/12); 107/10 (107/13, 107/14); 110 (110/1, 110/2); 38/3 (38/7, 38/8); 168 (168/1, 168/2); 113/5 (113/9, 113/10); 114 (114/1, 114/2); 116/3 (116/10, 116/11); 121/4 (121/5, 121/6); 150/12 (150/43, 150/44); 132/1 (132/2, 132/3); 133/6 (133/7, 133/8); 96/3; 97; 13; 14/1; 915/1; 915/3; 22/7; 22/5; 138/9; 139/4; 139/2; 139/5; 140/4; 24/10; 24/3; 24/4; 34/4; 103; 35/4; 35/5; 142; 143; 144; 106; 36/5; 36/14; 36/6; 36/10; 36/8; 112/7; 38/5; 112/8; 112/3; 112/10; 60/8; 60/11; 60/10; 60/3; 60/4; 113/8; 66; 113/7; 88/3; 88/10; 88/11; 88/5; 88/6; 116/6; 116/7; 116/8; 116/9; 117/7; 119/2; 119/1; 86; 7/2; 120/9; 85; 145; 120/13; 120/12; 120/17; 121/3; 146; 147; 141; 150/29; 134/58; 134/5; 134/18; 134/17;

Obręb 0007 Kania: 95 (95/1, 95/2); 92 (92/1, 92/2); 103/1 (103/3, 103/4); 104 (104/1, 104/2, 104/3); 117/8 (117/9, 117/10, 117/11); 88 (88/1, 88/2); 86 (86/1, 86/2); 84/19 (84/20, 84/21); 79/13 (79/15, 79/16); 130 (130/1, 130/2); 133 (133/1, 133/2); 66/1 (66/2, 66/3); 64/12 (64/13, 64/14); 65 (65/1, 65/2); 148/4 (148/21, 148/22); 64/2 (64/15, 64/16); 39/3 (39/16, 39/17, 39/18); 35/10 (35/11, 35/12); 94/3; 100; 101; 239/5; 102/3; 103/2; 116; 117/3; 117/1; 119/3; 119/5; 129; 231; 148/12; 148/2; 144; 42; 39/10; 237/1; 143/7; 143/3; 143/2; 139/4; 139/3; 139/2; 139/1; 138/2; 138/1; 32/1.

Jednostka ewidencyjna 041901_4 Barcin (M)

Obręb 0001: 95;

Obręb 0003: 1.

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn-Wieś: 8.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 86.

Jednostka ewidencyjna 041901_4 Barcin (M)

Obręb 0003: 5.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14)
w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-13.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie
w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2023.JB

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

PDFskan decyzji nr 5/2023 (14,87MB)