Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan na dzień 09_06_2023 - Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DOCXrezygnacja_z_udzialu_w_programie2.docx (79,70KB)
DOCXsprawozdanie-z-postepu-inwestycji-w-danym-kwartale4.docx (80,94KB)
DOCXwniosek-o-uruchomienie-srodkow-transzy2.docx (84,13KB)
DOCXwzor_-deklaracja-wystawcy-weksla3.docx (15,17KB)
XLSXwzor_rozliczenie_jst_podmiot-inny-niz-jst1.xlsx (77,89KB)
DOCXwzor_weksel2.docx (14,08KB)
DOCXwzor-kalkulacja-kosztow-zadania-maluch-2022-2029-jst-I-aktualizacja4.docx (87,39KB)
DOCXwzor-kalkulacja-kosztow-zadania-maluch-2022-2029-podmiot-_inny_niz_jst-i-aktualizacja2.docx (85,72KB)
DOCXwzor-opisu-realizacji-zadania-maluch-2022-2029-_i-aktualizacja5.docx (92,99KB)
DOCwzor-umowy-funkcjonowanie-gminy-i-aktualizacja2.DOC (217,00KB)
DOCwzor-umowy-na-funkcjonowanie-podmiot-inny-niz-jst-i-aktualizacja3.DOC (216,50KB)
DOCwzor-umowy-na-tworzenie-gminy-i-aktualizacja5.DOC (295,50KB)
DOCwzor-umowy-na-tworzenie-podmioty-inne-niz-jst-i-aktualizacja3.DOC (293,00KB)
DOCXZałącznik_nr_1_-_Oświadczenie_dot_numeru_rachunku_bankowego_-_jst1.docx (128,78KB)
DOCXklauzula-informacyjna5.DOCX (20,64KB)
DOCXoswiadczenie_mikro-_maly_sredni_przedsiebiorca2.docx (80,32KB)
DOCXoswiadczenie-o-braku-wykluczenia-na-podstawie-art-207-u-o-fp3.docx (79,19KB)
DOCXoswiadczenie-o-rezygnacji-z-korzystania-z-zasady-pkt-8113-programu3.docx (79,21KB)
DOCXoswiadczenie-o-utworzeniu-miejsc-dla-dzieci-z-niepelnosprawnosciami_lub-wymagajacymi-szczegolnej-opieki2.docx (79,44KB)
DOCXOświadczenie_o_rachunku_bankowym podmiot inny niz jst.docx (128,81KB)

 

Informujemy, że w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na realizację zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy rozpoczyna procedurę uzupełniania dokumentów niezbędnych do zawierania umów z wnioskodawcami w ramach ww. Programu (szczegóły zostały określone w pismach przewodnich odpowiednio kierowanych do jst oraz podmiotów innych niż jst na adresy email wskazane we wnioskach o dofinansowanie). Poniżej zamieszczono zaktualizowane wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia przedmiotowych umów.

Wojewoda zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zamieszczonych na stronie BIP K-PUW wzorach, w tym w zależności od indywidualnej sytuacji ostatecznych odbiorców wsparcia.