Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia            24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „Ustawą” - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

 

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. listownie na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Pełnomocnik Wojewody ds. Uzależnień, HIV i AIDS, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

 

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, biorące udział w konkursie.

 

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów    na dojazd.

 

 

 

Załączniki:

PDFkomisja konkursowa - oswiadczenie - wersja do druku.pdf (183,14KB)
DOCkomisja konkursowa - fomularz zgłoszenia - wersja do edycji.doc (33,00KB)
PDFkomisja konkursowa - zaproszenie 2023 podpisane.pdf (533,91KB)
DOCkomisja konkursowa - oswiadczenie - wersja do edycji.doc (32,00KB)
PDFkomisja konkursowa - fomularz zgłoszenia - wersja do druku.pdf (258,58KB)