Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Ametyst Energia
Sp. z o.o.
, który wpłynął do tut. organu dnia 28 grudnia 2022 r. (uzup. dnia 14 marca 2023 r. oraz dnia 19 maja 2023 r.), decyzją Nr 52/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony projekt budowlany zamienny oraz została zmieniona ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowę Starosty Brodnickiego Nr WB.6740.10.14.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., sprostowanej postanowieniem Starosty Brodnickiego z dnia 16 sierpnia 2016 znak: WB.6740.10.14.2016
dla inwestycji pn.: „Budowa I etapu inwestycji elektrowni wiatrowej Jabłonowo 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w postaci elektrowni wiatrowej SIEMENS SWT-2.3-108 G2-2.3-108-2B-T115.0-410 oraz jej fundamentu na terenie działki nr 12/3 obręb Bukowiec, gmina Jabłonowo Pomorskie”, na inwestycję pn.: „Budowa I etapu inwestycji elektrowni wiatrowej Jabłonowo 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w postaci elektrowni wiatrowej VESTAS V110 hh 110 o mocy maksymalnej 2,2 MW oraz jej fundamentu
na terenie działki nr 12/5 obręb Bukowiec (powstałej po podziale działki nr 12/3),
gm. Jabłonowo Pomorskie”
.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się zapoznać się
w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1, (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133), bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 78 w godzinach 11:00 – 14:00.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.9.10.2022.PK