Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 26 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.6.2023.MB (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2023 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c
w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2023 r., poz. 924 t.j.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn Wicko, Część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja. Odcinek 2 od granicy gmin Aleksandrów Kujawski i Wielka Nieszawka do Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki”,
na następujących nieruchomościach:

 

Miasto Toruń:

na działkach nr ewid.:

64/2 (nr KW – TO1T/00033007/9), 72/4 (nr KW – TO1T/00034467/8), 64/13 (nr KW – TO1T/00124271/5), 72/3 (nr KW – TO1T/00048860/4), 62/9 (nr KW – TO1T/00017601/5), 64/18 (nr KW – TO1T/00018850/2), 56/1 (nr KW – TO1T/00034467/8), 58/1 (nr KW – TO1T/00031991/9), 55/5 (nr KW – TO1T/00003698/0), 57/1 (nr KW – TO1T/00003698/0), 64/11 (nr KW – TO1T/00048860/4), 64/10 (nr KW – TO1T/00048860/4), 72/5 (nr KW – TO1T/00033007/9) – obręb ewid. 0054 M. Toruń;

2008/8 (nr KW – TO1T/00044461/9), 2 (nr KW – TO1T/00040913/5), 2008/9 (nr KW – TO1T/00044461/9) – obręb ewid. 0062 M. Toruń;

 

Powiat toruński:

- gmina Lubicz:

na działkach nr ewid.:

2063/19 (nr KW – brak danych), 2063/18 (nr KW – brak danych), 2063/11 (nr KW – TO1T/00053316/4), 130/2 (nr KW – TO1T/00036145/9), 244/20 (nr KW – TO1T/00034466/1), 203 (nr KW – TO1T/00008490/7), 148/3 (nr KW – TO1T/00111991/4), 174 (nr KW – TO1T/00070521/9), 166 (nr KW – TO1T/00036145/9), 173/8 (nr KW – brak danych), 165 (nr KW – TO1T/00023607/2), 126 (nr KW – TO1T/00003514/7),
2063/13 (nr KW – TO1T/00053316/4), 10/8 (nr KW – TO1T/00064405/5), 148/6 (nr KW – TO1T/00002151/7), 167/1 (nr KW – TO1T/00074859/5), 205 (nr KW – TO1T/00003510/9), 167/3 (nr KW – TO1T/00074858/8), 122/1 (nr KW – TO1T/00002151/7), 217/3 (nr KW – TO1T/00036145/9), 125/2 (nr KW – TO1T/00145612/1), 262 (nr KW – brak danych),
10/12 (nr KW – TO1T/00003518/5), 244/48 (nr KW – TO1T/00032936/3), 244/47 (nr KW – TO1T/00111026/9), 226 (nr KW – TO1T/00096480/7), 204 (nr KW – TO1T/00008490/7), 167/2 (nr KW – TO1T/00074861/2), 2063/15 (nr KW – TO1T/00053316/4), 244/19 (nr KW – TO1T/00032462/9), 202 (nr KW – TO1T/00036145/9), 201/3 (nr KW – TO1T/00032457/1) – obręb ewid. 0003 Grabowiec;

447 (nr KW – TO1T/00024797/7), 448/2 (nr KW – TO1T/00009775/6), 549/1 (nr KW – TO1T/00012945/3), 468/6 (nr KW – TO1T/00050129/5), 655/5 (nr KW – TO1T/00017791/3), 455/5 (nr KW – TO1T/00002800/2), 523/6 (nr KW – TO1T/00134313/5), 541/2 (nr KW – TO1T/00050129/5), 541/13 (nr KW – TO1T/00092112/9), 541/4 (nr KW – TO1T/00090736/5), 527/1 (nr KW – TO1T/00024797/7), 467/2 (nr KW – TO1T/00001008/3), 522/1 (nr KW – TO1T/00006368/9), 470 (nr KW – brak danych), 652/11 (nr KW – TO1T/00030939/0), 523/7 (nr KW – TO1T/00114713/3), 449/2 (nr KW – TO1T/00009775/6), 477/3 (nr KW – TO1T/00050129/5), 541/6 (nr KW – TO1T/00092110/5), 526/5 (nr KW – TO1T/00150056/3), 467/1 (nr KW – TO1T/00050129/5), 653/1 (nr KW – TO1T/00050129/5), 542/7 (nr KW – TO1T/00050129/5), 545/6 (nr KW – TO1T/00059005/3), 550/3 (nr KW – TO1T/00114712/6), 653/5 (nr KW – TO1T/00050129/5), 541/11 (nr KW – TO1T/00092113/6), 473/2 (nr KW – TO1T/00009321/9), 653/7 (nr KW – TO1T/00006344/5), 546/4 (nr KW – TO1T/00006343/8), 446 (nr KW – TO1T/00018243/4), 474/3 (nr KW – TO1T/00050129/5), 474/4 (nr KW – TO1T/00009320/2), 479/1 (nr KW – TO1T/00024797/7), 506/1 (nr KW – TO1T/00050129/5), 507/1 (nr KW – TO1T/00050129/5), 479/4 (nr KW – TO1T/00050129/5), 479/2 (nr KW – TO1T/00050129/5), 455/2 (nr KW – TO1T/00050129/5), 508/2 (nr KW – TO1T/00050129/5), 457 (nr KW – TO1T/00001472/6), 456/1 (nr KW – TO1T/00050129/5), 456/2 (nr KW – TO1T/00009304/4), 552/4 (nr KW – TO1T/00114712/6), 652/10 (nr KW – TO1T/00050129/5), 652/12 (nr KW – TO1T/00050129/5), 526/4 (nr KW – TO1T/00144206/5), 455/4 (nr KW – TO1T/00148280/5), 523/9 (nr KW – TO1T/00146332/1) – obręb ewid. 0004 Grębocin;

55/7 (nr KW – TO1T/00029260/9), 186/1 (nr KW – TO1T/00003067/8), 71 (nr KW – TO1T/00132840/4), 62/5 (nr KW – TO1T/00148205/6), 72/1 (nr KW – TO1T/00032715/8), 55/6 (nr KW – TO1T/00145794/0), 70/7 (nr KW – TO1T/00120792/5), 65/4 (nr KW – TO1T/00008381/0), 2030/4 (nr KW – TO1T/00050335/2), 161/1 (nr KW – TO1T/00032864/7), 88/1 (nr KW – TO1T/00039637/6), 54/3 (nr KW – TO1T/00032715/8), 67/1 (nr KW – TO1T/00032864/7), 62/1 (nr KW – TO1T/00032715/8), 70/6 (nr KW – TO1T/00120791/8), 161/5 (nr KW – TO1T/00058768/2), 177/1 (nr KW – TO1T/00093338/6), 67/5 (nr KW – TO1T/00033082/8), 2062/3 (nr KW – TO1T/00055203/3), 8/4 (nr KW – TO1T/00136082/0), 155/7 (nr KW – TO1T/00053991/9), 60/5 (nr KW – TO1T/00016060/3), 78/1 (nr KW – TO1T/00032864/7), 65/1 (nr KW – TO1T/00038492/0), 65/3 (nr KW – TO1T/00050335/2), 55/1 (nr KW – TO1T/00032715/8), 70/8 (nr KW – TO1T/00120793/2), 70/5 (nr KW – TO1T/00060552/2), 54/4 (nr KW – TO1T/00029260/9), 50/2 (nr KW – TO1T/00003847/0), 66/2 (nr KW – TO1T/00032864/7), 64/3 (nr KW – TO1T/00050335/2), 185/1 (nr KW – TO1T/00003067/8), 6/3 (nr KW – TO1T/00010959/0), 60/4 (nr KW – TO1T/00050335/2), 64/1 (nr KW – TO1T/00032715/8), 66/5 (nr KW – TO1T/00058091/5), 55/3 (nr KW – TO1T/00032715/8), 2030/2 (nr KW – TO1T/00032715/8), 72/4 (nr KW – TO1T/00003849/4), 5/4 (nr KW – TO1T/00003865/2), 2030/14 (nr KW – TO1T/00055203/3), 9/2 (nr KW – TO1T/00027150/1), 54/1 (nr KW – TO1T/00032715/8), 70/3 (nr KW – TO1T/00027102/0), 64/4 (nr KW – TO1T/00008381/0), 2030/5 (nr KW – TO1T/00055203/3), 164/6 (nr KW – TO1T/00003067/8) – obręb ewid. 0009 Kopanino;

422/2 (nr KW – TO1T/00000644/6), 366/12 (nr KW – TO1T/00098405/2), 258 (nr KW – TO1T/00029601/2), 262/9 (nr KW – TO1T/00033007/9), 2002/17 (nr KW – TO1T/00010099/3), 2009/7 (nr KW – TO1T/00050836/4), 422/4 (nr KW – TO1T/00140940/4), 262/8 (nr KW – TO1T/00009824/5), 262/7 (nr KW – TO1T/00050836/4), 367/3 (nr KW – TO1T/00033012/7), 96/7 (nr KW – TO1T/00050836/4), 413/8 (nr KW – TO1T/00023768/8), 259/3 (nr KW – TO1T/00050836/4), 389/3 (nr KW – TO1T/00009405/2), 259/4 (nr KW – TO1T/00029601/2), 261/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 384 (nr KW – brak danych), 2001/15 (nr KW – TO1T/00050836/4), 2001/30 (nr KW – TO1T/00010099/3),
395/10 (nr KW – brak danych), 98/3 (nr KW – TO1T/00050836/4), 341/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 260/3 (nr KW – TO1T/00050836/4), 366/11 (nr KW – TO1T/00061558/1), 2008/42 (nr KW – TO1T/00010099/3), 67/6 (nr KW – TO1T/00009038/8), 121/3 (nr KW – TO1T/00000239/4), 263/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 262/10 (nr KW – TO1T/00033007/9), 366/14 (nr KW – TO1T/00030508/0), 69/3 (nr KW – TO1T/00050836/4), 2008/28 (nr KW – TO1T/00010099/3), 614 (nr KW – TO1T/00031342/5), 341/3 (nr KW – TO1T/00033007/9), 2008/17 (nr KW – TO1T/00050836/4), 367/6 (nr KW – TO1T/00033012/7), 67/5 (nr KW – TO1T/00050836/4), 259/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 422/5 (nr KW – TO1T/00140941/1), 264/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 425/8 (nr KW – TO1T/00027711/2), 2008/43 (nr KW – TO1T/00121958/4), 421 (nr KW – TO1T/00033012/7), 2002/16 (nr KW – TO1T/00121958/4), 777 (nr KW – brak danych), 397/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 2001/13 (nr KW – TO1T/00050836/4), 2002/14 (nr KW – TO1T/00121958/4), 2008/20 (nr KW – TO1T/00050836/4), 2009/21 (nr KW – TO1T/00010099/3), 424/17 (nr KW – TO1T/00033007/9), 2001/11 (nr KW – TO1T/00050836/4), 560/4 (nr KW – TO1T/00033012/7), 345/1 (nr KW – TO1T/00018117/2), 2008/35 (nr KW – TO1T/00010099/3), 2004/31 (nr KW – TO1T/00010099/3),
2008/29 (nr KW – TO1T/00121958/4), 67/4 (nr KW – TO1T/00050836/4), 624/4 (nr KW – TO1T/00010100/4), 93/3 (nr KW – TO1T/00073951/3), 355/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 356/2 (nr KW – TO1T/00018109/3), 2009/5 (nr KW – TO1T/00010099/3), 424/18 (nr KW – TO1T/00033012/7), 353/3 (nr KW – TO1T/00118002/4), 356/1 (nr KW – TO1T/00018107/9), 263/4 (nr KW – brak danych), 68 (nr KW – TO1T/00033007/9), 265/10 (nr KW – TO1T/00051449/1), 69/4 (nr KW – TO1T/00009036/4), 341/2 (nr KW – TO1T/00010229/4), 422/6 (nr KW – TO1T/00000644/6), 257/13 (nr KW – TO1T/00018374/1), 264/2 (nr KW – TO1T/00045754/7), 2008/44 (nr KW – TO1T/00010099/3), 426/4 (nr KW – TO1T/00010176/7), 2003/13 (nr KW – TO1T/00010099/3), 367/5 (nr KW – TO1T/00033007/9), 366/13 (nr KW – TO1T/00033007/9), 392/3 (nr KW – TO1T/00009950/7), 355/2 (nr KW – TO1T/00029447/4), 260/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 422/1 (nr KW – TO1T/00066479/8), 424/24 (nr KW – TO1T/00033007/9), 394/4 (nr KW – TO1T/00013115/3), 390/1 (nr KW – TO1T/00009950/7), 565/3 (nr KW – TO1T/00033012/7), 2002/3 (nr KW – TO1T/00050836/4), 395/9 (nr KW – TO1T/00086719/9), 67/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 2004/16 (nr KW – TO1T/00010099/3), 424/27 (nr KW – TO1T/00013596/8), 98/4 (nr KW – TO1T/00033007/9), 2002/13 (nr KW – TO1T/00010099/3), 2002/15 (nr KW – TO1T/00010099/3), 260/4 (nr KW – TO1T/00029601/2), 353/1 (nr KW – TO1T/00033007/9), 342 (nr KW – brak danych),
117/5 (nr KW – TO1T/00031352/8) – obręb ewid. 0012 Lubicz Dolny;

5/4 (nr KW – TO1T/00008374/8), 8/37 (nr KW – TO1T/00003018/0), 18/3 (nr KW – TO1T/00146830/2), 20/1 (nr KW – TO1T/00016704/0), 20/2 (nr KW – TO1T/00021440/9), 61/4 (nr KW – TO1T/00077323/0), 8/35 (nr KW – TO1T/00016704/0), 5/1 (nr KW – TO1T/00016704/0), 4 (nr KW – TO1T/00036677/7), 8/31 (nr KW – TO1T/00016704/0),
8/16 (nr KW – TO1T/00016704/0), 18/4 (nr KW – TO1T/00146830/2), 21/1 (nr KW – TO1T/00016704/0), 8/33 (nr KW – TO1T/00053039/8), 5/3 (nr KW – TO1T/00053039/8) – obręb ewid. 0016 Nowa Wieś;

139/1 (nr KW – TO1T/00010048/1), 150/2 (nr KW – TO1T/00126473/5), 83/1 (nr KW – TO1T/00034147/9), 90/3 (nr KW – TO1T/00049147/7), 59/6 (nr KW – TO1T/00047256/0), 121/1 (nr KW – TO1T/00116902/9), 150/1 (nr KW – TO1T/00049147/7), 111/5 (nr KW – TO1T/00025603/8), 68/7 (nr KW – TO1T/00021203/6), 88/2 (nr KW – TO1T/00049147/7), 112/2 (nr KW – TO1T/00049147/7), 122/3 (nr KW – brak danych), 59/8 (nr KW – TO1T/00062334/2), 83/6 (nr KW – TO1T/00007484/5), 126/1 (nr KW – TO1T/00017444/6), 111/3 (nr KW – TO1T/00049147/7), 140/2 (nr KW – TO1T/00019263/7), 89 (nr KW – TO1T/00007476/6), 68/8 (nr KW – TO1T/00034147/9), 91/13 (nr KW – TO1T/00014169/3), 90/12 (nr KW – TO1T/00017444/6), 91/9 (nr KW – TO1T/00049147/7), 111/6 (nr KW – TO1T/00049147/7), 111/7 (nr KW – TO1T/00015709/8) – obręb ewid. 0017 Rogowo;

24/1 (nr KW – TO1T/00050519/6), 37/17 (nr KW – TO1T/00054307/5), 107/9 (nr KW – TO1T/00050519/6), 39/3 (nr KW – TO1T/00050519/6), 107/13 (nr KW – TO1T/00050519/6), 39/1 (nr KW – TO1T/00050519/6), 15/8 (nr KW – TO1T/00050519/6), 111/5 (nr KW – TO1T/00014264/9), 112/3 (nr KW – TO1T/00000230/1), 107/11 (nr KW – TO1T/00050519/6), 107/7 (nr KW – TO1T/00050519/6), 25/1 (nr KW – TO1T/00050519/6), 107/14 (nr KW – TO1T/00019949/0), 107/12 (nr KW – TO1T/00019862/6), 39/4 (nr KW – TO1T/00018681/6) – obręb ewid. 0018 Rogówko;

347/3 (nr KW – TO1T/00061549/5), 177/4 (nr KW – TO1T/00016060/3), 313/1 (nr KW – TO1T/00089516/7), 178/2 (nr KW – TO1T/00032864/7), 178/4 (nr KW – TO1T/00016706/4), 177/5 (nr KW – TO1T/00043610/2), 164/2 (nr KW – TO1T/00032715/8), 179/1 (nr KW – TO1T/00017065/5) – obręb ewid. 0019 Złotoria;

 

- gmina Łysomice:

na działkach nr ewid.:

283 (nr KW – TO1T/00007154/3), 281 (nr KW – TO1T/00007150/5), 276/2 (nr KW – TO1T/00021573/0), 280 (nr KW – TO1T/00007145/7), 282 (nr KW – TO1T/00007142/6) – obręb ewid. 0001 Gostkowo;

269/1 (nr KW – TO1T/00131284/1), 267 (nr KW – TO1T/00003878/6), 264 (nr KW – TO1T/00003910/3), 265/5 (nr KW – TO1T/00081878/6) – obręb ewid. 0002 Kamionki Duże;

67/1 (nr KW – TO1T/00016361/3), 206/7 (nr KW – TO1T/00050780/6), 73/1 (nr KW – TO1T/00114921/4), 265/7 (nr KW – TO1T/00008034/3), 265/6 (nr KW – TO1T/00114921/4), 67/2 (nr KW – TO1T/00016361/3), 244/6 (nr KW – TO1T/00005606/3), 61 (nr KW – TO1T/00026383/6), 11 (nr KW – TO1T/00006120/9), 17/7 (nr KW – TO1T/00012382/8),
33/1 (nr KW – TO1T/00043084/5), 204/2 (nr KW – TO1T/00010814/2), 242/1 (nr KW – TO1T/00034541/1), 67/3 (nr KW – TO1T/00112356/8), 205/2 (nr KW – TO1T/00010814/2), 75/9 (nr KW – TO1T/00023713/8), 60/2 (nr KW – TO1T/00028695/0), 203/1 (nr KW – TO1T/00029431/9), 202 (nr KW – TO1T/00010817/3), 201/4 (nr KW – TO1T/00028938/6), 235 (nr KW – TO1T/00002104/3), 321/1 (nr KW – TO1T/00033358/4), 66/1 (nr KW – TO1T/00007078/6), 200/6 (nr KW – TO1T/00008108/3), 75/11 (nr KW – TO1T/00023712/1), 169/13 (nr KW – TO1T/00116457/4), 17/1 (nr KW – TO1T/00039294/9), 208/1 (nr KW – TO1T/00033358/4), 66/2 (nr KW – TO1T/00019252/7), 74/2 (nr KW – TO1T/00010816/6), 15/2 (nr KW – TO1T/00007433/3), 73/2 (nr KW – TO1T/00018528/6), 208/2 (nr KW – TO1T/00010805/6), 17/6 (nr KW – TO1T/00064644/2), 245 (nr KW – TO1T/00005606/3),
69 (nr KW – brak danych) – obręb ewid. 0012 Turzno;

 

- gmina Wielka Nieszawka:

na działkach nr ewid.:

89 (nr KW – TO1T/00121824/6), 55/8 (nr KW – TO1T/00096481/4), 3092/19 (nr KW – TO1T/00104114/1), 55/7 (nr KW – TO1T/00028166/3), 97/3 (nr KW – TO1T/00029875/3), 3157/7 (nr KW – TO1T/00020461/5), 1 (nr KW – TO1T/00096481/4), 160/6 (nr KW – TO1T/00031026/4), 219 (nr KW – TO1T/00031026/4), 66/8 (nr KW – TO1T/00011325/4), 169/2 (nr KW – TO1T/00013971/1), 105/1 (nr KW – brak danych), 163/1 (nr KW – brak danych), 161 (nr KW – TO1T/00118585/4), 119/8 (nr KW – TO1T/00126400/3),
119/9 (nr KW – TO1T/00126400/3), 97/2 (nr KW – TO1T/00011325/4), 3157/11 (nr KW – TO1T/00020461/5), 250 (nr KW – TO1T/00117755/0), 3157/4 (nr KW – TO1T/00020461/5), 118/1 (nr KW – TO1T/00043049/8), 3119/3 (nr KW – brak danych), – obręb ewid. 0001 Brzoza;

3179/14 (nr KW – TO1T/00059495/4), 3214/11 (nr KW – brak danych), 3179/16 (nr KW – TO1T/00059495/4), 3179/20 (nr KW – TO1T/00059495/4), 204 (nr KW – TO1T/00112154/2), 3214/19 (nr KW – TO1T/00116434/7), 8/5 (nr KW – TO1T/00064022/6), 3214/13 (nr KW – brak danych), 3179/10 (nr KW – TO1T/00059495/4), 3157/2 (nr KW – TO1T/00059495/4), 3179/15 (nr KW – TO1T/00103280/8), 3179/13 (nr KW – TO1T/00103280/8),
3142/10 (nr KW – TO1T/00059495/4) – obręb ewid. 0004 Popioły.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Gminy Lubicz, Urzędu Gminy Łysomice, Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.6.2023.MB (Z)