Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 48/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Termin udostępnienia: 25.05.2023 r. – 9.06.2023 r.

 

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 48/2023 z dnia 24 maja
2023 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.1.3.2023.KS) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz  projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa wylotu do rzeki Młynówki na działce ewidencyjnej nr 3/2 obręb 0108 Bydgoszcz. Umocnienie wylotu na działce ewidencyjnej nr 3/2 obręb 0108 i nr 97/17 obręb 0097 Bydgoszcz w ulicy Przyrzecze – C3_K83_8.5. Nazwa inwestycji, w ramach której przedmiotowe zamierzenie budowlane będzie realizowane, tj. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa”
, realizowanego na działkach o nr ew.: 3/2 – obręb 0108 Bydgoszcz; 97/17 – obręb 0097 Bydgoszcz.

 

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

załącznik:

  • usunięto 12.06.2023 r.
    .