Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.16.2023.KS

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., przedłożonego w dniu 8 marca 2023 r., decyzją nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego: Budowę zbiornika retencyjnego nr 11 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy – C3_K13K13.1_4.11. w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” realizowanego na działce o nr ew.: 88/8 – obręb 0083 Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 73 12) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.2.16.2023.KS