Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji Nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. WIR.I.7840.2.16.2023.KS

Termin udostępnienia: 11.05.2023 r. – 25.05.2023 r.

 

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.2.16.2023.KS) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz  projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego: Budowę zbiornika retencyjnego nr 11 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy – C3_K13K13.1_4.11 w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” realizowanego na działce o nr ew.: 88/8 – obręb 0083 Bydgoszcz.

 

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

załącznik:

  • usunięto 12.06.2023 r.