Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

WYNIKI PIERWSZEGO NABORU WNIOSKÓW W RAMCH PROGRAMU „MALUCH+” 2022-2029

 

Informuje się, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 27 kwietnia 2023 r. opublikował wyniki naboru wniosków w programie „MALUCH+” 2022-2029 w związku z czym przypomina się, że w dniu następującym po ogłoszeniu wyników, tj. od 28 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się bieg terminu na składanie oświadczeń o przyjęciu dofinansowania przez podmioty i osoby fizyczne zakwalifikowane w całości lub w części przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Termin wynosi 10 dni roboczych i kończy się 15 maja 2023 r. Warunkiem dalszego uczestnictwa w Programie jest terminowe złożenie oświadczenia do właściwego wojewody. Oświadczenie składa się za pomocą odpowiednich systemów teleinformatycznych (gminy – Rejestr Żłobków, podmioty inne niż gmina – PIU Emp@tia) analogicznie jak wnioski aplikacyjne.

W przypadku rezygnacji z udziału w programie należy przesłać do 15 maja 2023 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za pośrednictwem platformy ePUPAP oświadczenie o rezygnacji.

Druk oświadczenia w załączniku do ogłoszenia oraz wyniki naboru- gminy i podmioty inne niż jst.

XLSKopia WYNIKI_GMINY_DO PUBLIKACJI WOJ. KUJ.-POM.XLS (1 023,00KB)
XLSKopia WYNIKI_PODMIOTY INNE NIŻ GMINA_DO PUBLIKACJI WOJ. KUJ.-POM.XLS (2,34MB)
DOCXRezygnacja_z_udziału_w_programie.docx (59,42KB)

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-wynikow-pierwszego-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-maluch-2022-2029.