Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach uzgadniających przez:

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak: ZDM-I-E.4400.24. 2023.PG;

- Prezydenta Grudziądza z dnia 12 kwietnia 2023  r., znak: PP-II.6730.1.2.2023;

- Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Szefa Ośrodka Zamiejscowego
w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2023 r., znak: CWCR OZ Byd.-SLog.0731.95.2023;

 

oraz o wydanym przez:

- Prezydenta Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak: BKZ.4120.3.1.2023;

postanowieniu odmawiającym uzgodnienia

projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

pn.: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych” w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu, na działce nr ewid. 1/25, obręb 0010 Grudziądz, gmina Miasto Grudziądz”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2023.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa