Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2023 r., znak: WST.612.1.114.2023.AM;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
z dnia 11 kwietnia 2023 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.17.23;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/TZ/2023 z dnia 28 marca 2023 r., znak: ZKPPT.7637.80.2023;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak: WB.673.32.2023;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 10843_L209_DabrowaChelm_002 / ORx209-092400-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód km 92,400, na działce nr ewid. 346/12, obręb 0005 Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska”. 

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2023.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa