Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – wiosna 2023 r.

Postępowanie kwalifikacyjne FARMACJA APTECZNA

01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie farmacji aptecznej.

 

Udostępnionych zostało 64 miejsc szkoleniowych.

Koszt specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia wynosi 9240,00 zł.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia specjalizacji jest zakwalifikowanie 25 osób.

 

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy złożyć za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Pracowników Medycznych (SMK)

https://smk.ezdrowie.gov.pl

w terminie od  30 kwietnia do 31 maja 2023 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostce prowadzącej specjalizację w dziedzinie farmacji aptecznej w województwie kujawsko-pomorskim:

L.p.

Nazwa jednostki szkolącej

Adres

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych uruchomionych na postępowanie

1.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 13

108

64

Podstawa prawna: Ustawa o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1873.).

 

Do wniosku dołącza się:

1. elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;

2. elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy, jeżeli dotyczy;

3. elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu DOCXZałącznik 1 zaświadczenie o zatrudnieniu farmacja.docx (14,83KB);

4. oświadczenie dotyczące informacji o liczbie i rodzaju publikacji z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” DOCXZałącznik 2 oświadczenie o publikacjach farmacja.docx (16,42KB)
. Do oświadczenia należy dołączyć wykaz publikacji potwierdzony przez bibliotekę.