Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie kwalifikacyjne dla fizyki medycznej – wiosna 2023 r.

Postępowanie kwalifikacyjne FIZYKA MEDYCZNA

01.06.2023 r. - 30.06.2023 r.

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej.

Uruchomionych zostało 7 miejsc szkoleniowych.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami należy złożyć za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

 https://smk.ezdrowie.gov.pl/

w terminie od 30 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostce prowadzącej specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego:

L.p.

Nazwa jednostki szkolącej

Adres

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych uruchomionych w SMK na postępowanie kwalifikacyjne

1.

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka  w Bydgoszczy, Zakład Fizyki Medycznej

85-796 Bydgoszcz
ul. Izabeli Romanowskiej 2

16

7

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 506 tj.).

 

Do wniosku dołącza się:

1. elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;

2. elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego, jeżeli dotyczy;

3. elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej DOCXZałącznik 1 zaświadczenie zatrudnienie fizyka medyczna.docx (16,83KB)

4. oświadczenie dotyczące informacji o liczbie i rodzaju publikacji z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” DOCZałącznik 2 oświadczenie dotyczące publikacji fizyka medyczna.doc (38,50KB)  Do oświadczenia należy dołączyć wykaz publikacji potwierdzony przez bibliotekę.