Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2023 r., znak: WST.612.1.144.2023.AM;

- Burmistrza Tucholi z dnia 6 kwietnia 2023 r., znak: WIIPP.7211.2.40.2023.WZ;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi z dnia
7 kwietnia 2023 r., znak: ZDW.RDW3.T12.509.43.2023;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 r., znak: DOP-WUDI.483.207.2023.2.EW;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/TZ/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak: ZKPPT.7637.91.2023;

- Starostę Tucholskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r., znak: BD.674.P.TUCH.1.2023.MŚ;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa peronu na nowym przystanku osobowym Tuchola Rudzki Most od ok. km 173,455 do ok. km 173,580 linii kolejowej nr 208 wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowanego w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Budowa nowego przystanku Tuchola Rudzki Most na linii kolejowej nr 208" w ramach ”Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025", na działce nr ewid. 1504/16, obręb 0001 Tuchola Miasto, gmina Miasto Tuchola”. 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2023.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Paweł Skonieczek

Z-ca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa