Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 kwietnia
2023 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.1.1.23.TZ;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2023 r., znak: UP/SOIZ-4004/443/23;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2023 r., znak: WAB.I.6724.3.9.2023.MO;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa budynku administracyjnego na potrzeby nowopowstającej jednostki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz komórek Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 196, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego 10, działkach nr ewid. 197, 198, 199, 200, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Józefa Poniatowskiego 8, oraz działkach nr ewid. 201, 162/2, 162/3, 161/1, 159/6, obręb 0177 Bydgoszcz Miasto, położonych przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 7, gmina Miasto Bydgoszcz”. 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2023.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa