Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. na rzecz inwestora:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

decyzji nr 36/2023 udzielającej pozwoleniu na budowę oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy”, na następujących nieruchomościach:

 

 

Powiat inowrocławski:

- gmina Inowrocław:

na działkach nr ewid.: 31/3 (nr KW – BY1I/00055123/2), 31/5 (nr KW – BY1I/00002973/9), 31/6 (nr KW – BY1I/00002973/9), 32/2 (nr KW – BY1I/00044987/6) – obręb ewid. 0022 Latkowo; 82/4 (nr KW – BY1I/00002973/9), 81/3 (nr KW – BY1I/00042085/9),
79/3 (nr KW – BY1I/00016643/8), 79/1 (nr KW – BY1I/00069874/2), 80 (nr KW – BY1I/00069874/2), 96/1 (nr KW – BY1I/00069874/2), 96/2 (nr KW – BY1I/00035936/8),
97/8 (nr KW – BY1I/00086227/7), 97/6 (nr KW – BY1I/00009220/5), 100/4 (nr KW – BY1I/00012984/2), 100/6 (nr KW – BY1I/00003488/9), 102/3 (nr KW – BY1I/00038397/8), 102/6 (nr KW – BY1I/00041312/3), 102/8 (nr KW – BY1I/00008760/5), 103/4 (nr KW – BY1I/00064116/6), 120/1 (nr KW – BY1I/00022173/7), 118 (nr KW – BY1I/00069875/9),
208 (nr KW – BY1I/00005546/8), 121/2 (nr KW – BY1I/00005546/8), 116 (nr KW – BY1I/00008986/5), 115/2 (nr KW – BY1I/00007897/7) – obręb ewid. 0031 Orłowo;
47/3 (nr KW – BY1I/00080053/4), 47/4 (nr KW – BY1I/00080788/5), 47/13 (nr KW – BY1I/00080902/1), 47/8 (nr KW – BY1I/00080052/7), 47/1 (nr KW – BY1I/00045494/0),
20/2 (nr KW – BY1I/00036810/6), 14/1 (nr KW – BY1I/00045494/0), 14/3 (nr KW – BY1I/00032399/0), 13 (nr KW – BY1I/00019842/4), 6 (nr KW – BY1I/00041627/4),
3/2 (nr KW – BY1I/00018504/6), 2/15 (nr KW – BY1I/00022951/5), 2/5 (nr KW – BY1I/00022950/8), 2/11 (nr KW – BY1I/00008194/6), 4/2 (nr KW – BY1I/00022201/3) – obręb ewid. 0010 Gnojno; 11/12 (nr KW – BY1I/00043419/7), 33/1 (nr KW – BY1I/00036795/4), 31/3 (nr KW – BY1I/00076463/0), 9 (nr KW – BY1I/00067056/8),
8 (nr KW – BY1I/00043419/7), 7/1 (nr KW – BY1I/00036795/4), 6/1 (nr KW – BY1I/00043497/7), 22/3 (nr KW – BY1I/00042791/1), 13 (nr KW – BY1I/00073446/4) – obręb ewid. 0041 Strzemkowo; 267 (nr KW – BY1I/00000403/9), 268/2 (nr KW – BY1I/00079133/9), 265/3 (nr KW – BY1I/00000890/9), 265/4 (nr KW – BY1I/00037293/2), 14/24 (nr KW – BY1I/00001413/9), 266/3 (nr KW – BY1I/00000890/9), 266/2 (nr KW – BY1I/00037292/5), 35/5 (nr KW – BY1I/00050868/1) – obręb ewid. 0013 Jaksice;
28/14 (nr KW – BY1I/00024192/0), 28/51 (nr KW – BY1I/00067425/6), 28/48 (nr KW – BY1I/00070339/0), 28/49 (nr KW – BY1I/00070339/0), 28/50 (nr KW – BY1I/00070339/0), 28/52 (nr KW – BY1I/00067425/6), 28/36 (nr KW – BY1I/00038687/8), 28/1 (nr KW – BY1I/00009504/0), 12 (nr KW – BY1I/00036850/8), 11/1 (nr KW – BY1I/00047571/8),
10/3 (nr KW – BY1I/00005790/3), 10/2 (nr KW – BY1I/00005790/3), 10/1 (nr KW – BY1I/00005790/3), 9 (nr KW – BY1I/00003091/9), 8 (nr KW – BY1I/00015878/7),
7/3 (nr KW – BY1I/00009501/9), 7/7 (nr KW – BY1I/00039302/3), 7/6 (nr KW – BY1I/00039301/6), 7/5 (nr KW – BY1I/00039300/9), 22/3 (nr KW – BY1I/00036850/8) – obręb ewid. 0005 Borkowo; 30 (nr KW – BY1I/00036793/0), 32/3 (nr KW – BY1I/00072577/4), 32/2 (nr KW – BY1I/00004996/0), 33 (nr KW – BY1I/00002659/2),
34/2 (nr KW – BY1I/00016608/1), 37/1 (nr KW – BY1I/00049723/3), 43 (nr KW – BY1I/00003085/4), 41 (nr KW – BY1I/00042319/9), 42/2 (nr KW – BY1I/00013111/9),
47/1 (nr KW – BY1I/00042319/9), 16/3 (nr KW – BY1I/00042319/9), 53 (nr KW – BY1I/00036793/0), 55 (nr KW – BY1I/00005999/8), 54/2 (nr KW – BY1I/00007984/4),
62 (nr KW – BY1I/00036793/0) – obręb ewid. 0036 Radłówek; 77 (nr KW – BY1I/00042748/5), 76/5 (nr KW – BY1I/00042748/5), 76/6 (nr KW – BY1I/00036524/4),
76/2 (nr KW – BY1I/00036523/7), 75 (nr KW – BY1I/00004809/3), 74 (nr KW – BY1I/00004798/2), 73 (nr KW – BY1I/00004788/9), 71 (nr KW – BY1I/00004788/9),
70 (nr KW – BY1I/00081000/5), 69/4 (nr KW – BY1I/00079666/4), 67/2 (nr KW – BY1I/00031937/7), 65 (nr KW – BY1I/00004785/8), 62/6 (nr KW – brak danych),
62/5 (nr KW – brak danych), 62/4 (nr KW – BY1I/00051485/9), 63 (nr KW – BY1I/00040030/5), 64/1 (nr KW – BY1I/00051485/9), 61 (nr KW – BY1I/00004802/4),
79 (nr KW – BY1I/00067091/5) – obręb ewid. 0034 Pławin;

- gmina Pakość:

na działkach nr ewid.: 74 (nr KW – BY1I/00067008/7), 144 (nr KW – BY1I/00012876/2),
81 (nr KW – BY1I/00023406/7), 107/2 (nr KW – BY1I/00030772/5) – obręb ewid. 0012 Rycerzewo; 158/6 (nr KW – BY1I/00010881/6), 154 (nr KW – BY1I/00010881/6),
155 (nr KW – BY1I/00082203/5), 142/3 (nr KW – BY1I/00073318/8), 146/1 (nr KW – BY1I/00015943/4), 146/2 (nr KW – BY1I/00012627/2), 145/1 (nr KW – BY1I/00057445/9), 145/3 (nr KW – brak danych), 145/4 (nr KW – brak danych), 142/1 (nr KW – BY1I/00061808/3), 134 (nr KW – BY1I/00003506/2), 133/10 (nr KW – BY1I/00060120/9), 133/3 (nr KW – BY1I/00002170/0), 132/5 (nr KW – BY1I/00002170/0) – obręb ewid. 0014 Wielowieś; 19/2 (nr KW – BY1I/00008454/7), 18/2 (nr KW – BY1I/00008453/0),
17 (nr KW – BY1I/00007697/5), 13 (nr KW – BY1I/00024924/1), 10/2 (nr KW – BY1I/00007697/5), 27 (nr KW – BY1I/00024926/5) – obręb ewid. 0011 Rybitwy;
87 (nr KW – BY1I/00025247/8), 61/2 (nr KW – BY1I/00018420/3), 23 (nr KW – BY1I/00050972/3), 18/2 (nr KW – BY1I/00076776/7), 46 (nr KW – BY1I/00019445/1),
47 (nr KW – BY1I/00025247/8), 48/2 (nr KW – BY1I/00003573/2), 45 (nr KW – BY1I/00076057/1), 35 (nr KW – BY1I/00019698/9), 36 (nr KW – BY1I/00010903/7),
33 (nr KW – BY1I/00060741/8), 32 (nr KW – BY1I/00061404/1) – obręb ewid. 0008 Łącko; 139 (nr KW – BY1I/00066447/9), 93 (nr KW – BY1I/00010130/7), 92 (nr KW – BY1I/00007797/6), 114/2 (nr KW – BY1U/00034689/5), 116 (nr KW – BY1I/00002234/7), 115/7 (nr KW – BY1I/00081260/5), 62/5 (nr KW – BY1I/00026591/1), 41/10 (nr KW – BY1I/00057915/5), 41/4 (nr KW – BY1I/00011526/7), 47 (nr KW – BY1I/00076059/5),
40/1 (nr KW – BY1I/00011526/7), 127 (nr KW – BY1I/00026591/1), 37/2 (nr KW – BY1I/00076763/3), 36 (nr KW – BY1I/00076763/3), 35/1 (nr KW – brak danych),
35/2 (nr KW – brak danych), 38 (nr KW – BY1I/00077719/7), 26/10 (nr KW – BY1I/00017731/9), 26/9 (nr KW – BY1I/00002242/6), 26/8 (nr KW – BY1I/00053153/7), 26/20 (nr KW – BY1I/00070872/8), 26/23 (nr KW – BY1I/00042945/6), 26/6 (nr KW – BY1I/00054679/7), 26/13 (nr KW – BY1I/00002242/6), 26/12 (nr KW – BY1I/00002242/6), 25 (nr KW – BY1I/00076059/5), 4/21 (nr KW – BY1I/00002242/6), – obręb ewid. 0006 Ludkowo; 76 (nr KW – BY1I/00024195/1), 75 (nr KW – BY1I/00014589/7), 74 (nr KW – BY1I/00012638/2), 73/1 (nr KW – BY1I/00010876/8), 72/1 (nr KW – BY1I/00012067/8) – obręb ewid. 0009 Mielno;

 

Powiat żniński:

- gmina Barcin:

na działkach nr ewid.: 55/11 (nr KW – brak danych), 55/10 (nr KW – brak danych),
55/4 (nr KW – BY1U/00014065/9), 52 (nr KW – BY1U/00035194/5), 51/2 (nr KW – BY1U/00032292/1), 43 (nr KW – BY1U/00023662/0), 59/15 (nr KW – BY1U/00031307/3) – obręb ewid. 0012 Piechcin; 80/2 (nr KW – BY1U/00031307/3), 77/2 (nr KW – BY1U/00011765/5), 73/6 (nr KW – BY1U/00011765/5), 68 (nr KW – brak danych),
71/5 (nr KW – brak danych), 71/4 (nr KW – brak danych), 69/1 (nr KW – BY1U/00006236/0), 72 (nr KW – BY1U/00019412/2), 57/4 (nr KW – BY1U/00016785/6), 57/1 (nr KW – BY1U/00006660/1), 42/4 (nr KW – BY1U/00013442/9), 40/9 (nr KW – BY1U/00011430/8), 39/2 (nr KW – BY1U/00007780/5), 33/3 (nr KW – BY1U/00011890/0), 33/1 (nr KW – BY1U/00015633/9), 32/3 (nr KW – BY1U/00007094/9), 30/3 (nr KW – BY1U/00011246/1), 36 (nr KW – BY1U/00016785/6), 31/1 (nr KW – BY1U/00007291/0) – obręb ewid. 0018 Zalesie Barcińskie; 98/1 (nr KW – BY1U/00035900/8), 96/4 (nr KW – BY1U/00000648/9), 94/2 (nr KW – BY1U/00035528/6), 92/2 (nr KW – BY1U/00035524/8), 90/4 (nr KW – BY1U/00000650/6), 90/3 (nr KW – BY1U/00000650/6), 88/4 (nr KW – BY1U/00010366/1), 88/3 (nr KW – BY1U/00010331/7), 86/1 (nr KW – BY1U/00010331/7), 85/1 (nr KW – BY1U/00000653/7), 135/1 (nr KW – BY1U/00029256/3), 138/1 (nr KW – BY1U/00000653/7), 137/2 (nr KW – BY1U/00024928/0), 137/1 (nr KW – BY1U/00007347/8), 136/1 (nr KW – BY1U/00007347/8), 148 (nr KW – BY1U/00035412/0) – obręb ewid. 0014 Sadłogoszcz; 22/4 (nr KW – BY1U/00035412/0), 3014 (nr KW – BY1U/00022395/0), 21 (nr KW – BY1U/00031356/1), 20 (nr KW – BY1U/00035196/9),
19/2 (nr KW – BY1U/00031356/1), 18 (nr KW – BY1U/00004078/0), 15/2 (nr KW – BY1U/00034996/0), 79/3 (nr KW – BY1U/00015534/5), 79/99 (nr KW – BY1U/00015615/7), 67/1 (nr KW – BY1U/00013936/9), 65 (nr KW – BY1U/00035197/6), 64/4 (nr KW – BY1U/00020483/0), 64/3 (nr KW – BY1U/00013622/5), 70 (nr KW – BY1U/00013806/9),
71 (nr KW – BY1U/00008109/5), 108 (nr KW – BY1U/00006248/7), 36 (nr KW – BY1U/00034252/3), 28 (nr KW – BY1U/00013806/9), 29 (nr KW – BY1U/00024223/8),
30 (nr KW – BY1U/00035197/6), 31 (nr KW – BY1U/00035412/0) – obręb ewid. 0009 Krotoszyn; 133/4 (nr KW – BY1U/00016024/4), 133/1 (nr KW – BY1U/00016024/4),
133/5 (nr KW – brak danych), 133/6 (nr KW – brak danych), 135 (nr KW – BY1U/00014976/8) – obręb ewid. 0004 Barcin; 109/1 (nr KW – BY1U/00031028/3), 110/10 (nr KW – BY1U/00035770/7), 110/15 (nr KW – BY1U/00003807/3), 111 (nr KW – BY1U/00002650/0), 112 (nr KW – BY1U/00000373/0), 113/4 (nr KW – BY1U/00002651/7), 113/3 (nr KW – BY1U/00026262/7), 114/11 (nr KW – BY1U/00009255/0), 114/9 (nr KW – BY1U/00009256/7), 115/6 (nr KW – BY1U/00000632/4), 106 (nr KW – BY1U/00000632/4), 98/2 (nr KW – BY1U/00009126/7), 117 (nr KW – BY1U/00008822/9) – obręb ewid. 0017 Wolice;

- gmina Żnin:

na działkach nr ewid.: 134/5 (nr KW – BY1Z/00016633/9), 134/4 (nr KW – BY1Z/00023118/5), 139 (nr KW – BY1Z/00015508/7), 149/2 (nr KW – BY1Z/00023072/0), 147/1 (nr KW – BY1Z/00008665/3), 155/4 (nr KW – BY1Z/00012200/7), 155/1 (nr KW – BY1Z/00021804/7), 158/22 (nr KW – BY1Z/00018864/1), 158/21 (nr KW – BY1Z/00009202/7), 102/3 (nr KW – BY1Z/00015508/7), 107 (nr KW – BY1Z/00011581/4), 62 (nr KW – BY1Z/00011581/4), 58/1 (nr KW – BY1Z/00004278/5), 58/2 (nr KW – BY1Z/00004275/4), 58/5 (nr KW – BY1Z/00009202/7), 53 (nr KW – BY1Z/00024488/6),
52 (nr KW – BY1Z/00003380/6), 54 (nr KW – BY1Z/00006534/2), 46/11 (nr KW – BY1Z/00030353/6), 46/10 (nr KW – BY1Z/00025895/9), 45 (nr KW – BY1Z/00007654/6),
44 (nr KW – BY1Z/00023142/2), 43 (nr KW – BY1Z/00006535/9), 42 (nr KW – BY1Z/00009625/8), 41 (nr KW – BY1Z/00006011/0), 40 (nr KW – BY1Z/00012311/8),
39/2 (nr KW – BY1Z/00006536/6), 38 (nr KW – BY1Z/00023095/7), 37 (nr KW – BY1Z/00027071/1), 35 (nr KW – BY1Z/00007874/4), 34 (nr KW – BY1Z/00023421/2) – obręb ewid. 0038 Wójcin; 123 (nr KW – BY1Z/00010103/3, 130 (nr KW – brak danych),
134 (nr KW – BY1Z/00016242/1), 135 (nr KW – BY1Z/00010335/8), 139 (nr KW – BY1Z/00016242/1), 149 (nr KW – BY1Z/00004899/4), 150 (nr KW – BY1Z/00004898/7),
151 (nr KW – BY1Z/00004897/0), 158 (nr KW – BY1Z/00004896/3), 157 (nr KW – BY1Z/00006537/3), 166 (nr KW – BY1Z/00016242/1), 165 (nr KW – BY1Z/00002745/6),
164 (nr KW – BY1Z/00016242/1), 163 (nr KW – BY1Z/00004131/3), 181/1 (nr KW – BY1Z/00022437/0) – obręb ewid. 0017 Kierzkowo; 21/5 (nr KW – BY1Z/00019713/5),
21/6 (nr KW – BY1Z/00027984/4), 23 (nr KW – BY1Z/00017232/5), 182 (nr KW – BY1Z/00010082/9), 29/1 (nr KW – BY1Z/00028228/4), 30 (nr KW – BY1Z/00008191/9),
178 (nr KW – BY1Z/00010056/8), 32 (nr KW – BY1Z/00017232/5), 177 (nr KW – BY1Z/00010660/5), 34/4 (nr KW – BY1Z/00022657/8), 61/6 (nr KW – BY1Z/00011486/8), 64 (nr KW – BY1Z/00017232/5), 76/3 (nr KW – BY1Z/00015563/0), 87 (nr KW – BY1Z/00008265/9), 173 (nr KW – BY1Z/00012208/3), 3/2 (nr KW – BY1Z/00012207/6),
171 (nr KW – BY1Z/00006281/3), 17/1 (nr KW – BY1Z/00017232/5), 9 (nr KW – BY1Z/00009610/0), 8/2 (nr KW – BY1Z/00011609/7), 163 (nr KW – BY1Z/00006064/6),
7/5 (nr KW – BY1Z/00008956/0), 162 (nr KW – BY1Z/00026590/8), 28/3 (nr KW – BY1Z/00008773/3) – obręb ewid. 0012 Jadowniki Rycerskie; 28 (nr KW – BY1Z/00015528/3), 25/9 (nr KW – BY1Z/00028373/5), 25/8 (nr KW – BY1Z/00028367/0), 25/7 (nr KW – BY1Z/00028368/7), 25/6 (nr KW – BY1Z/00030181/9), 25/4 (nr KW – BY1Z/00027941/1), 25/2 (nr KW – BY1Z/00027594/3), 25/1 (nr KW – BY1Z/00028576/8), 24 (nr KW – BY1Z/00029943/9), 23 (nr KW – BY1Z/00009637/5) – obręb ewid. 0001 Białożewin; 109 (nr KW – BY1Z/00009637/5), 218 (nr KW – BY1Z/00011305/6),
113 (nr KW – BY1Z/00009126/0), 114 (nr KW – BY1Z/00011298/3), 115/5 (nr KW – BY1Z/00008297/2), 212 (nr KW – BY1Z/00008296/5), 211 (nr KW – BY1Z/00010621/0), 116/2 (nr KW – BY1Z/00006803/9), 117/2 (nr KW – BY1Z/00009834/6), 117/5 (nr KW – BY1Z/00009545/3), 119/7 (nr KW – BY1Z/00005200/5), 119/8 (nr KW – BY1Z/00003914/9), 118 (nr KW – BY1Z/00005083/8), 192 (nr KW – BY1Z/00029734/1), 69/21 (nr KW – BY1Z/00003523/1), 69/11 (nr KW – BY1Z/00029028/9), 56/6 (nr KW – BY1Z/00018462/3), 49/2 (nr KW – brak danych), 42/100 (nr KW – brak danych), 42/101 (nr KW – brak danych), 42/94 (nr KW – BY1Z/00007208/5), 42/5 (nr KW – BY1Z/00015514/2), 196 (nr KW – BY1Z/00021645/4), 194 (nr KW – BY1Z/00005348/4), 35 (nr KW – brak danych),
34 (nr KW – BY1Z/00003937/6), 32 (nr KW – brak danych) – obręb ewid. 0018 Murczyn; 133 (nr KW – BY1Z/00003757/0), 134 (nr KW – BY1Z/00010204/1), 167 (nr KW – BY1Z/00015923/2), 110/6 (nr KW – BY1Z/00000078/5), 146 (nr KW – BY1Z/00028906/1), 36 (nr KW – BY1Z/00023860/1), 34/2 (nr KW – BY1Z/00023583/5), 33 (nr KW – BY1Z/00008566/9), 32 (nr KW – BY1Z/00011221/3), 31/1 (nr KW – BY1Z/00020002/8),
31/3 (nr KW – BY1Z/00022845/3), 31/4 (nr KW – BY1Z/00024118/2) – obręb ewid. 0013 Januszkowo; 49 (nr KW – BY1Z/00009493/3), 48/2 (nr KW – BY1Z/00009491/9),
47 (nr KW – BY1Z/00009492/6), 45/5 (nr KW – BY1Z/00021646/1), 44 (nr KW – BY1Z/00015928/7), 34/32 (nr KW – BY1Z/00021646/1), 33 (nr KW – BY1Z/00011603/5),
32 (nr KW – BY1Z/00010356/1), 50/1 (nr KW – BY1Z/00015928/7), 51 (nr KW – BY1Z/00021646/1) – obręb ewid. 0037 Wilczkowo; 141/7 (nr KW – BY1Z/00029459/9), 128/1 (nr KW – BY1Z/00030120/4), 73/1 (nr KW – BY1Z/00029459/9), 109/3 (nr KW – BY1Z/00017061/5), 109/2 (nr KW – BY1Z/00017060/8), 112 (nr KW – BY1Z/00015931/1), 111 (nr KW – BY1Z/00026623/9) – obręb ewid. 0008 Dobrylewo; 25 (nr KW – BY1Z/00009605/2), 26 (nr KW – BY1Z/00009772/3), 27 (nr KW – BY1Z/00009772/3),
32 (nr KW – BY1Z/00015510/4), 31 (nr KW – BY1Z/00003693/3), 33 (nr KW – brak danych), 60 (nr KW – BY1Z/00009761/3), 130/6 (nr KW – BY1Z/00027673/1), 130/2 (nr KW – BY1Z/00027735/4), 130/5 (nr KW – BY1Z/00027735/4), 154/1 (nr KW – brak danych),
154/2 (nr KW – brak danych) – obręb ewid. 0014 Jaroszewo; 10/4 (nr KW – BY1Z/00010456/2), 10/7 (nr KW – BY1Z/00014410/6), 10/5 (nr KW – BY1Z/00029358/1), 10/6 (nr KW – BY1Z/00014410/6), 15 (nr KW – BY1Z/00028840/0), 6/13 (nr KW – BY1Z/00028301/0), 11 (nr KW – BY1Z/00015509/4), 5 (nr KW – BY1Z/00028301/0),
2/9 (nr KW – BY1Z/00028301/0), 13/2 (nr KW – BY1Z/00030044/7), 1/6 (nr KW – BY1Z/00028301/0) – obręb ewid. 0005 Brzyskorzystewko; 276 (nr KW – BY1Z/00009321/7), 255 (nr KW – brak danych), 254 (nr KW – BY1Z/00005462/9),
147 (nr KW – BY1Z/00000574/2), 146 (nr KW – BY1Z/00002154/6), 145 (nr KW – BY1Z/00002154/6), 144 (nr KW – BY1Z/00002147/4), 142 (nr KW – BY1Z/00016228/7),
98 (nr KW – BY1Z/00002159/1), 97 (nr KW – BY1Z/00025654/8), 95 (nr KW – BY1Z/00025705/1), 94 (nr KW – BY1Z/00025705/1), 93 (nr KW – BY1Z/00025705/1),
92 (nr KW – BY1Z/00026811/4) – obręb ewid. 0004 Brzyskorzystew; 45/18 (nr KW – BY1Z/00014260/9), 42/2 (nr KW – BY1Z/00015559/9), 41/2 (nr KW – BY1Z/00014260/9), 40 (nr KW – BY1Z/00014260/9) – obręb ewid. 0031 Sobiejuchy;

 

Powiat nakielski:

- gmina Szubin:

na działkach nr ewid.: 6/27 (nr KW – BY1U/00034883/5), 6/26 (nr KW – BY1U/00034883/5) – obręb ewid. 0037 Wrzosy; 94 (nr KW – BY1U/00032985/6), 91 (nr KW – BY1U/00006856/2) – obręb ewid. 0019 Retkowo; 130/12 (nr KW – BY1U/00019376/7), 130/11 (nr KW – BY1U/00019443/8), 130/13 (nr KW – BY1U/00035467/0), 130/14 (nr KW – BY1U/00035467/0), 130/9 (nr KW – BY1U/00019379/8), 130/8 (nr KW – BY1U/00019380/8) – obręb ewid. 0004 Ciężkowo.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.16.2022.MB (D)