Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.9.2023.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz
z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

Powiat włocławski:

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Jednostka ewidencyjna 041804_5 Brześć Kujawski – obszar wiejski:

Obręb 0021 Rzadka Wola Parcele: 171 (171/1, 171/2), 184/8 (184/12, 184/13), 192 (192/1, 192/2), 164 (164/1, 164/2), 1 (1/1, 1/2), 3/6 (3/9, 3/10), 3/5 (3/7, 3/8), 33 (33/1, 33/2), 34/9 (34/11, 34/12), 35 (35/1, 35/2), 193;

Obręb 0020 Rzadka Wola Wieś: 12/2 (12/3, 12/4), 13 (13/1, 13/2), 14 (14/1, 14/2),
15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 39 (39/1, 39/2), 33/1 (33/3, 33/4, 33/5), 41 (41/1, 41/2), 42/2 (42/3, 42/4), 43/1 (43/12, 43/13, 43/14), 81 (81/1, 81/2, 81/3),
92 (92/1, 92/2, 92/3), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 89 (89/1, 89/2), 91 (91/1, 91/2, 91/3, 91/4), 100 (100/1, 100/2), 34;

Jednostka ewidencyjna 041812_5 Lubraniec – obszar wiejski:

Obręb 0003 Bielawy: 2 (2/2, 2/1, 2/3), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 24/3 (24/4, 24/5),  25 (25/1, 25/2), 28/2 (28/3, 28/4, 28/5), 29/2 (29/3, 29/4, 29/5), 52 (52/1, 52/2), 53 (53/1, 53/2), 70 (70/1, 70/2, 70/3, 70/4), 61/2 (61/3, 61/4), 61/1 (61/5, 61/6), 62 (62/1, 62/2), 66 (66/1, 66/2), 68;

Obręb 0014 Kazanie: 1/2 (1/3, 1/4), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6/4 (6/5, 6/6, 6/7);

Obręb 0011 Dobierzyn: 17 (17/1, 17/2, 17/3), 16 (16/1, 16/2), 36 (36/1, 36/2), 15 (15/1, 15/2),
35 (35/1, 35/2), 27 (27/1, 27/2), 264 (264/1, 264/2), 3/2 (3/3, 3/4, 3/5), 22/1 (22/5, 22/6),
22/2 (22/3, 22/4), 1/5 (1/7, 1/8, 1/9), 21/2 (21/3, 21/4), 20/2 (20/3, 20/5, 20/4), 18;

Obręb 0020 Lubraniec Parcele: 218/2 (218/3, 218/4).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 041804_5 Brześć Kujawski – obszar wiejski:

Obręb 0021 Rzadka Wola Parcele: 171 (171/1, 171/2), 184/8 (184/12, 184/13), 191/2, 175, 169, 189, 167, 166, 165, 164 (164/1, 164/2), 2, 3/5 (3/7, 3/8), 4, 32, 33 (33/1, 33/2), 34/9 (34/11, 34/12), 34/10, 34/6, 34/5, 34/7, 35 (35/1, 35/2);

Obręb 0020 Rzadka Wola Wieś: 8/3, 8/4, 8/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2 (12/3, 12/4), 13 (13/1, 13/2), 14 (14/1, 14/2), 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 17, 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 35, 36/2, 36/1, 37, 38, 39 (39/1, 39/2), 20/2, 20/1, 21/2, 22/2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/6, 40, 31/3,
41 (41/1, 41/2), 31/9, 102, 33/1 (33/3, 33/4, 33/5), 42/2 (42/3, 42/4), 79, 101, 81 (81/1, 81/2, 81/3), 92 (92/1, 92/2, 92/3), 82, 93 (93/1, 93/2), 83, 94 (94/1, 94/2), 85/1, 86, 87/1, 95, 96, 88/1, 88/2, 97, 98/2, 98/1, 89 (89/1, 89/2), 99, 90, 91 (91/1, 91/2, 91/3, 91/4), 100 (100/1, 100/2);

 

Jednostka ewidencyjna 041812_5 Lubraniec – obszar wiejski:

Obręb 0003 Bielawy: 1, 2 (2/2, 2/1, 2/3), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 24/3 (24/4, 24/5),
25 (25/1, 25/2), 28/2 (28/3, 28/4, 28/5), 29/2 (29/3, 29/4, 29/5), 28/1, 49, 69/3, 53 (53/1, 53/2), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2 (61/3, 61/4), 61/1 (61/5, 61/6), 62 (62/1, 62/2), 65, 67, 92;

Obręb 0014 Kazanie: 20/1, 1/2 (1/3, 1/4), 3, 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6/4 (6/5, 6/6, 6/7), 6/1, 26/1;

Obręb 0011 Dobierzyn: 255, 256, 17 (17/1, 17/2, 17/3), 16 (16/1, 16/2), 37/1, 36 (36/1, 36/2),
15 (15/1, 15/2), 35 (35/1, 35/2), 14, 34, 13, 33, 12/2, 32, 11/2, 31/1, 10/2, 30, 9, 29, 8/2, 28/2, 8/1, 28/1, 7, 27 (27/1, 27/2), 6/1, 26/1, 6/2, 5, 4/1, 4/2, 264 (264/1, 264/2), 2, 22/1 (22/5, 22/6),
22/2 (22/3, 22/4), 21/2 (21/3, 21/4), 20/2 (20/3, 20/5, 20/4), 19, 20/1;

Obręb 0020 Lubraniec Parcele: 218/1, 218/2 (218/3, 218/4), 63/14, 63/10, 63/7, 63/8, 65, 69/54, 67, 69/14.

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji

Jednostka ewidencyjna 041804_4 Brześć Kujawski - miasto:

Obręb 0003 Brześć Kujawski_3: 495.

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 041812_5 Lubraniec – obszar wiejski:

Obręb 0020 Lubraniec Parcele: 68.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie
  14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2023.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa