Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 28/2022 z dnia 21 marca 2023 r.

Termin udostępnienia: 21.03.2023 r. – 4.04.2023 r.

 

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 28/2023 z dnia 21 marca 2023 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.1.11.2022.KS) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz  projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa wylotu do rzeki Brdy na działce ewidencyjnej nr 171, 239/4 obręb 0108 Bydgoszcz. Budowa zejścia do wylotu na działce ewidencyjnej nr 171 obręb 0108 Bydgoszcz. Umocnienie wylotu na działce ewidencyjnej nr 239/4 obręb 0108 w ul. Grodzkiej – C3_K83_8.4. Nazwa inwestycji, w ramach której przedmiotowej zamierzenie budowlane będzie realizowane, tj. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”, na działkach o nr ew.: 171, 239/4 – obręb 0108 Bydgoszcz.

 

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

załącznik:

  • usunięto 05.04.2023 r.