Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.V.7820.7.2023.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 marca 2023 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm), dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Odcinek II
od km 13+280 do km 22+400”. Cześć I od km 13+280 do km 22+200.””

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano numery działek po podziale,

- w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

  1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0010 Ojrzanowo: 135;

Obręb 0012 Oporówek: 19/2.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 40/1; 33; 40/3; 170; 40/2; 134/1;

Obręb 0007 Kania: 97; 37.

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn-Wieś: 34/1 (34/2, 34/3); 27/1 (27/2, 27/3); 21/2 (21/3, 21/4); 21/1 (21/5, 21/6); 20/2 (20/3, 20/4); 20/1 (20/5, 20/6); 19 (19/1, 19/2); 5 (5/1, 5/2); 15/1 (15/5, 15/6); 7/8 (7/43, 7/44); 7/9 (7/24, 7/25); 7/1 (7/26, 7/27); 7/14 (7/28, 7/29); 7/17 (7/30, 7/31); 7/20 (7/32, 7/33); 7/23 (7/34, 7/35); 7/22 (7/36, 7/37); 14 (14/1, 14/2); 13 (13/1, 13/2); 12 (12/1, 12/2); 11 (11/1, 11/2); 10/4 (10/5, 10/6); 2 (2/1, 2/2); 1/1 (1/5, 1/6); 1/2 (1/3, 1/4);

Obręb 0010 Ojrzanowo: 17/1 (17/6, 17/7); 17/5 (17/8, 17/9); 134 (134/1, 134/2); 133/5 (133/8, 133/9); 133/3 (133/6, 133/7, 133/10); 150/22 (150/27, 150/28); 150/8 (150/29, 150/30); 150/9 (150/31, 150/32); 150/10 (150/33, 150/34); 150/11 (150/35, 150/36); 150/20 (150/37, 150/38); 151 (151/1, 151/2); 152 (152/1, 152/2); 175/3 (175/5, 175/6); Obręb 0012 Oporówek: 9/2 (9/4, 9/5, 9/6); 10 (10/1, 10/2); 19/1 (19/4, 19/5); 19/3 (19/6, 19/7, 19/8); 20 (20/1, 20/2); 21 (21/1, 21/2, 21/3);

Obręb 0017 Zdziersk: 9/3 (9/4, 9/5, 9/6).

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 135/1 (135/5, 135/6); 135/2 (135/3, 135/4); 93 (93/1, 93/2); 94/2 (94/3, 94/4); 96/6 (96/9, 96/10); 96/5 (96/7, 96/8); 12/4 (12/5, 12/6); 136/7 (136/17, 136/18); 136/14 (136/19, 136/20); 136/9 (136/21, 136/22); 137/3 (137/4, 137/5); 137/2 (137/6, 137/7); 137/1 (137/8, 137/9); 14/2 (14/3, 14/4); 23 (23/1, 23/2); 107/4 (107/11, 107/12); 107/10 (107/13, 107/14); 109 (109/1, 109/2); 110 (110/1, 110/2); 38/3 (38/7, 38/8); 168 (168/1, 168/2); 38/6 (38/9, 38/10); 112/9 (112/13, 112/14); 113/5 (113/9, 113/10); 114 (114/1, 114/2); 116/3 (116/10, 116/11); 121/4 (121/5, 121/6); 122/1 (122/4, 122/5); 122/3 (122/6, 122/7); 150/12 (150/43, 150/44); 132/1 (132/2, 132/3); 133/6 (133/7, 133/8); 150/41 (150/45, 150/46); 150/42 (150/47, 150/48);

Obręb 0007 Kania: 96 (96/1, 96/2); 98 (98/1, 98/2); 95 (95/1, 95/2); 93 (93/1, 93/2); 92 (92/1, 92/2); 91 (91/1, 91/2); 90 (90/1, 90/2); 103/1 (103/3, 103/4); 104 (104/1, 104/2, 104/3); 89 (89/1, 89/2); 117/8 (117/9, 117/10, 117/11); 88 (88/1, 88/2); 87 (87/1, 87/2, 87/3); 86 (86/1, 86/2); 84/19 (84/20, 84/21); 71 (71/1, 71/2); 79/13 (79/15, 79/16); 79/10 (79/17, 79/18); 232/3 (232/4, 232/5); 70/2 (70/6, 70/7); 70/3 (70/8, 70/9); 69 (69/1, 69/2); 68/1 (68/3, 68/4); 130 (130/1, 130/2); 132 (132/1, 132/2, 132/3); 67/5 (67/6, 67/7); 133 (133/1, 133/2); 66/1 (66/2, 66/3); 64/12 (64/13, 64/14); 65 (65/1, 65/2); 148/4 (148/21, 148/22); 64/2 (64/15, 64/16); 39/4 (39/12, 39/13); 39/6 (39/14, 39/15); 39/3 (39/16, 39/17, 39/18); 35/10 (35/11, 35/12).

  1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
    dla realizacji inwestycji:

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn-Wieś: 20/1 (20/5, 20/6); 7/23 (7/34, 7/35); 34/1 (34/2, 34/3); 27/1 (27/2, 27/3); 19 (19/1, 19/2); 15/1 (15/5, 15/6); 7/1 (7/26, 7/27); 7/14 (7/28, 7/29); 14 (14/1, 14/2); 2 (2/1, 2/2); 35/1; 25/3; 22/2; 22/1;

Obręb 0010 Ojrzanowo: 133/5 (133/8, 133/9); 133/3 (133/6, 133/7, 133/10); 136/1; 150/21;

Obręb 0012 Oporówek: 10 (10/1, 10/2); 19/1 (19/4, 19/5); 19/3 (19/6, 19/7, 19/8); 20 (20/1, 20/2); 21 (21/1, 21/2, 21/3);

Obręb 0017 Zdziersk: 9/3 (9/4, 9/5, 9/6); 3/5.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 96/5 (96/7, 96/8); 12/4 (12/5, 12/6); 137/3 (137/4, 137/5); 137/1 (137/8, 137/9); 23 (23/1, 23/2); 107/4 (107/11, 107/12); 107/10 (107/13, 107/14); 110 (110/1, 110/2); 38/3 (38/7, 38/8); 168 (168/1, 168/2); 113/5 (113/9, 113/10); 114 (114/1, 114/2); 116/3 (116/10, 116/11); 121/4 (121/5, 121/6); 150/12 (150/43, 150/44); 132/1 (132/2, 132/3); 133/6 (133/7, 133/8); 96/3; 97; 13; 14/1; 915/1; 915/3; 22/7; 22/5; 138/9; 139/4; 139/2; 139/5; 140/4; 24/10; 24/3; 24/4; 34/4; 103; 35/4; 35/5; 142; 143; 144; 106; 36/5; 36/14; 36/6; 36/10; 36/8; 112/7; 38/5; 112/8; 112/3; 112/10; 60/8; 60/11; 60/10; 60/3; 60/4; 113/8; 66; 113/7; 88/3; 88/10; 88/11; 88/5; 88/6; 116/6; 116/7; 116/8; 116/9; 117/7; 119/2; 119/1; 86; 7/2; 120/9; 85; 145; 120/13; 120/12; 120/17; 121/3; 146; 147; 141; 150/29; 134/58; 134/5; 134/18; 134/17;

Obręb 0007 Kania: 95 (95/1, 95/2); 92 (92/1, 92/2); 103/1 (103/3, 103/4); 104 (104/1, 104/2, 104/3); 117/8 (117/9, 117/10, 117/11); 88 (88/1, 88/2); 86 (86/1, 86/2); 84/19 (84/20, 84/21); 79/13 (79/15, 79/16); 130 (130/1, 130/2); 133 (133/1, 133/2); 66/1 (66/2, 66/3); 64/12 (64/13, 64/14); 65 (65/1, 65/2); 148/4 (148/21, 148/22); 64/2 (64/15, 64/16); 39/3 (39/16, 39/17, 39/18); 35/10 (35/11, 35/12); 94/3; 100; 101; 239/5; 102/3; 103/2; 116; 117/3; 117/1; 119/3; 119/5; 129; 231; 148/12; 148/2; 144; 42; 39/10; 237/1; 143/7; 143/3; 143/2; 139/4; 139/3; 139/2; 139/1; 138/2; 138/1; 32/1.

Jednostka ewidencyjna 041901_4 Barcin (M)

Obręb 0001: 95;

Obręb 0003: 1.

 

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn-Wieś: 8.

Jednostka ewidencyjna 041901_5 Barcin (W)

Obręb 0003 Barcin-Wieś: 86.

Jednostka ewidencyjna 041901_4 Barcin (M)

Obręb 0003: 5.

 

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 112 na XI piętrze (tel. 52 349 74 19) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2023.JB

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

                                                                                         /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/