Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.72.2022.PK

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika, który został przedłożony w dniu 22 grudnia 2022 r. (uzup. dnia 17 stycznia 2023 r. oraz 22 lutego 2023 r.), decyzją Nr 27/2023 z dnia 14 marca 2023 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Skośnej w Bydgoszczy – C2_K45K61_11.3 w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszcz. Budowa i przebudowa.”, na działce nr ewid.: 14/79 – obręb 0318 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 52 349 74 98) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10:00 do 14:00, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail:pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.72.2022.PK