Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.1.2023.MB (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 13 marca 2023 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia na budowę (oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją), dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu w/c DN350, MOP 8,4MPa oraz rozbudowa węzła Latkowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącego gazociągu w/c DN100 na wyznaczonych odcinkach w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia, Etap II – Odcinek od zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech do węzła Latkowo, na następujących nieruchomościach:

 

Powiat inowrocławski:

- gmina Inowrocław:

na działkach nr ewid.: 196 (nr KW – BY1I/00070522/0), 205 (nr KW – BY1I/00040131/3), 204 (nr KW – BY1I/00001166/2), 103 (nr KW – BY1I/00086482/2), 102 (nr KW – BY1I/00062178/4) – obręb ewid. 0043 Tupadły_1; 324 (KW BY1I/00064738/2),
323 (nr KW – BY1I/00036836/4), 300  (nr KW – BY1I/00036836/4), 306  (nr KW – BY1I/00016454/6), 313/2  (nr KW – BY1I/00002755/5), 312 (nr KW – BY1I/00000517/1), 314/2 (nr KW – BY1I/00001001/8), 311 (nr KW – BY1I/00084840/6), 315/2 (nr KW – BY1I/00085586/4), 317/3 (nr KW – BY1I/00000061/9), 317/1  (nr KW – BY1I/00077533/9), 260/3 (nr KW – BY1I/00036796/1), 199/4 (nr KW – BY1I/00086351/5), 199/3 (nr KW – BY1I/00077533/9), 223/2 (nr KW – BY1I/00047669/2), 201/1 (nr KW – BY1I/00078676/0), 202/2 (nr KW – BY1I/00020020/6), 203/1  (nr KW – BY1I/00050421/6), 204/2 (nr KW – BY1I/00020020/6), 205/1 (nr KW – BY1I/00001343/7), 206/1 (nr KW – BY1I/00002560/1), 207/1 (nr KW – BY1I/00000726/9), 208/1 (nr KW – BY1I/00000727/6), 209/1 (nr KW – BY1I/00020020/6), 210/1 (nr KW – BY1I/00002546/7), 336 (nr KW – BY1I/00075998/2), 213/1 (nr KW – BY1I/00042499/4), 214/1 (KW – BY1I/00001267/0), 215/2 (nr KW – BY1I/00078677/7), 216/3 (nr KW – BY1I/00000061/9), 217/5 (nr KW – BY1I/00013600/4), 217/6  (nr KW – BY1I/00077533/9), 249/3 (nr KW – BY1I/00077533/9), 234/7 (nr KW – BY1I/00077533/9), 234/5 (nr KW – BY1I/00077533/9), 234/9  (nr KW – BY1I/00037627/3), 172/1 (nr KW – BY1I/00020368/7), 330/1 (nr KW – BY1I/00077533/9), 330/3 (nr KW – BY1I/00001465/8), 189/2 (nr KW – BY1I/00000781/2), 190 (nr KW – BY1I/00000781/2), 191/2 (nr KW – BY1I/00000781/2), 186/2 (nr KW – BY1I/00000781/2), 192 (nr KW – BY1I/00000781/2) – obręb ewid. 0037 Sikorowo; 131 (nr KW – BY1I/00002408/8),
44 (nr KW – BY1I/00040210/1), 36/2 (nr KW – BY1I/00008174/0), 35 (nr KW – BY1I/00012604/5), 34 (nr KW – BY1I/00001415/3), 23 (nr KW – BY1I/00040210/1),
33 (nr KW – BY1I/00008174/0), 32 (nr KW – BY1I/00003875/9), 30/3 (nr KW – BY1I/00010027/2), 21/1 (nr KW – BY1I/00010025/8), 6/2 (nr KW – BY1I/00003875/9),
6/1 (nr KW – BY1I/00008827/3), 5 (nr KW – BY1I/00030321/9),  4/3 (nr KW – BY1I/00015784/1), 125 (nr KW – BY1I/00030321/9), 112 (nr KW – BY1I/00006151/9),
111 (nr KW – BY1I/00012631/3), 110 (nr KW – BY1I/00012631/3), 109 (nr KW –BY1I/00066562/1) – obręb ewid. 0027 Miechowice; 244 (nr KW – BY1I/00005053/5),
243 (nr KW – BY1I/00005052/8), 242 (nr KW – BY1I/00010890/2), 241/4 (nr KW – BY1I/00002742/1), 249 (nr KW – BY1I/00036840/5), 217/5 (nr KW – BY1I/00013552/2), 217/2  (nr KW – BY1I/00012801/6), 218/3 (nr KW – BY1I/00012261/8), 220/8 (nr KW – BY1I/00012260/1), 220/5 (nr KW – BY1I/00047701/9), 221/2  (nr KW – BY1I/00076953/2), 221/7 (nr KW – BY1I/00076953/2), 250/2 (nr KW – BY1I/00066560/7), 161/29 (nr KW – BY1I/00054704/2), 161/21 (nr KW – BY1I/00043726/2), 157/3 (nr KW – BY1I/00018824/5), 157/6 (nr KW – BY1I/00018023/0), 92/1 (nr KW – BY1I/00055082/2), 21/5 (nr KW – BY1I/00002347/2), 304/81 (nr KW – BY1I/00065415/9), 304/79 (nr KW – BY1I/00036840/5), 304/108 (nr KW – BY1I/00036840/5), 304/52 (nr KW – BY1I/00036840/5), 304/55 (nr KW – BY1I/00065415/9), 304/109 (nr KW – BY1I/00065415/9), 304/56 (nr KW – BY1I/00065415/9), 304/10 (nr KW – BY1I/00065415/9), 304/12 (nr KW – BY1I/00065415/9), 8 (nr KW – BY1I/00001436/6), 12/1 (nr KW – BY1I/00070289/4), 9 (nr KW – BY1I/00001436/6), 7 (nr KW – BY1I/00036809/6), 6 (nr KW – BY1I/00070289/4),
4 (nr KW – BY1I/00036809/6), 5/2 (nr KW – BY1I/00001436/6), 5/1 (nr KW – BY1I/00073439/2), 3/2 (nr KW – BY1I/00081816/8), 3/1  (nr KW – BY1I/00002441/1),
28 (nr KW – BY1I/00036809/6), 41/9 (nr KW – BY1I/00007419/3), 40/3 (nr KW – BY1I/00001436/6), 39 (nr KW – BY1I/00001331/0), 38/2 (nr KW – BY1I/00002344/1),
33 (nr KW – BY1I/00004528/9), 34 (nr KW – BY1I/000022733/1), 30/1 (nr KW – BY1I/00008898/1), 29/1 (nr KW – BY1I/00070289/4) – obręb ewid. 0012 Jacewo;
122/3 (nr KW – BY1I/00002441/1), 114/2 (nr KW – BY1I/00023084/3), 121  (nr KW – BY1I/00075121/4), 120 (nr KW – BY1I/00002640/6), 113/1  (nr KW – BY1I/00018099/3), 119 (nr KW – BY1I/00002520/9), 118 (nr KW – BY1I/00002519/9), 117/2 (nr KW – BY1I/00002640/6), 116/17 (nr KW – BY1I/00002641/3), 116/13 (nr KW – BY1I/00078168/6), 101/7 (nr KW – BY1I/00028344/9), 101/4 (nr KW – BY1I/00028344/9), 101/6 (nr KW – BY1I/00077623/7), 99  (nr KW – BY1I/00077623/7), 92/10  (nr KW – BY1I/00077623/7), 92/9 (nr KW – BY1I/00028344/9), 89 (nr KW – BY1I/00069125/7), 88/2 (nr KW – BY1I/00036806/5), 64/4 (nr KW – BY1I/00028343/2), 64/3 (nr KW – BY1I/00077623/7),
47 (nr KW – BY1I/00069125/7), 46/3 (nr KW – BY1I/00028345/6), 46/4 (nr KW – BY1I/00086902/3), 45 (nr KW – BY1I/00012552/5), 44 (nr KW – BY1I/00007318/5),
42 (nr KW – BY1I/00020867/5), 43/2 (nr KW – BY1I/00044987/6), 31/1 (nr KW – BY1I/00069874/2), 31/3 (nr KW – BY1I/00055123/2), 31/6 (nr KW – BY1I/00002973/9),
31/5 (nr KW – BY1I/00002973/9) – obręb ewid. 0022 Latkowo; 68/6 (nr KW – BY1I/00042818/7), 68/5 (nr KW – BY1I/00077599/9) – obręb ewid. 0017 Kłopot;
86/2 (nr KW – BY1I/00011693/8), 86/1 (nr KW – BY1I/00069874/2), 83 (nr KW – BY1I/00069874/2)  – obręb ewid. 0031 Orłowo;

 

Miasto Inowrocław:

na działkach nr ewid.: 51/3 (nr KW – BY1I/00061424/7), 30/3 (nr KW – BY1I/00061424/7), 29/2  (nr KW – BY1I/00015378/2), 28/2 (nr KW – BY1I/00020020/6), 27/3 (nr KW – BY1I/00081670/2), 26 (nr KW – BY1I/00010976/9), 25 (nr KW – BY1I/00074395/8),
24 (nr KW – BY1I/00070222/7), 23/2 (nr KW – BY1I/00010976/9), 15/1 (nr KW – BY1I/00000518/8), 11 (nr KW – BY1I/00002428/4), 13 (nr KW – BY1I/00003707/1),
6  (nr KW – BY1I/00055892/3), 2 (nr KW – BY1I/00081849/8) – obręb ewid. 0007
M. Inowrocław
.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Inowrocław, Urzędu Miasta Inowrocław oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.1.2023.MB (Z)