Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r. WIR.I.7840.3.7.2023.MO

Termin udostępnienia: 10.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.3.7.2023.MO) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz  projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC S. A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą techniczną” na działkach nr ewid. 8/21 obręb 0268 i 2/14 obręb 0132 Bydgoszcz M.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: usunięto 27.03.2023 r.